Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Пъстърва по чиновнически

Г-н началник, собственик съм на пъстървовото стопанство, находящо се на територията на община Лъки, по пътя за с. Манастир. На 3.06. тази година при посещение на горния обект установих, че клетките в горната част на стопанството (около 12 на брой) са насипани с пръст и там са посадени селскостопански продукти. Има следи от камион в просеката между клетките и струпани камари с пръст. Моля за съдействието ви за установяване на самоличността на лицето (лицата), които ползват моя законна собственост без мое разрешение и по мое мнение увреждат клетките, които са за друго предназначение.
Тази жалба излиза изпод перото на регистрирания фермер-рибовъдец, биолог и химик Янко Буюклиев от Пловдив на далечния 5 юни 2003 година. Писмото е до началника на РУ на МВР в Лъки, с копие до Районната прокуратура - Смолян.
Седем години по-късно жалбата е първа страница от многотомник с подобно съдържание и автор на написаното вътре отново е същият нереализиран рибовъдец. Повод за изявите му на белия лист е все същият - затрупаните с пръст рибарници и бездействието на институциите, към които Буюклиев е отправял вопъл за помощ. Той е в правото си и иска възстановяване на рибарниците в първоначалния им вид, когато ги е спечелил на търг. За изчистването им е необходима техника и средства, с които Буюклиев не разполага. Рибовъдецът досега е пускал десетки жалби до МВР и прокуратурата, за да бъдат установени лицата, които са зарили стопанството му, за да заведе граждански иск за нанесени щети. Жалбите му и до днес обаче са без последствие, въпреки че Буюклиев е провел собствено разследване и е изяснил номерата на фадромата и камиона, с помощта на които рибарниците са били засипани с пръст.
Началото на проблема се крие в още по-далечната 1997 г., когато Буюклиев се явява на търг и печели наддаването за пъстървовото стопанство в Лъки. Според договора, сключен между него и местния общински съвет на 31 март 1997 г., недвижимият имот представлява рибарници първа и втора обособена част и сграда към тях и е оценен на обща стойност 3 116 000 лева.
Едва през лятото на 2003 г. фермерът се качва до Лъки, за да обходи имота си, тъй като заболял и прекарал години наред по болници. Видяното в рибарниците обаче едва не го върнало в лечебницата - клетките са запълнени с пръст и там растат картофи.
И докато картофите се наливат със слънце, жалбата на рибовъдеца започва своето пътешествие. От участъка в Лъки тя заминава в прокуратурата в Смолян, оттам на 10 юни 2003 г. хваща автобуса за Асеновград и пристига в Районната прокуратура. Там жалбата пресича площада до сградата на РПУ-Асеновград и тъкмо да легне в някоя папка, пак поема към полицейския участък - Лъки. Озовавайки се там, молбата се пъха в някаква папка върху едно бюро, залежава се там и с времето даже пожълтява.
Рибовъдецът обаче цени писаното слово и започва да праща жалба след жалба до различни институции в държавата с надежда, че някоя ще му обърне внимание.
За изненада на Буюклиев внимание му е обърнато дори с благодарност за високото доверие към институцията Народно събрание. Видно от вашето изложение, вие сте сезирали по поставените проблеми главния прокурор, Върховната касационна прокуратура, Районната, Окръжната и Апелативната прокуратура - Пловдив, Районната прокуратура - Асеновград, Районната прокуратура - Несебър, Военната прокуратура - Пловдив, Военноапелативната прокуратура - София, съдилища, министерства, инспектората към ВСС и т.н., отбелязва с респект шефът на комисията в 39-ото НС Коста Костов в отговора си до бизнесмена през ноември 2004 година. Писмото завършва с поздрави и... нищо друго.
Многотомникът постепенно оформя пищното си книжно тяло. Следват жалби и отговорите им, като междувременно в клетките на стопанството продължава да се въди всичко, но не и пъстърви. Известен е Висшият съдебен съвет (през декември 2004 г.), има жалба до отдел Приемна на Министерския съвет (21 януари 2006 г.), до прокуратурите в Пловдив, Асеновград, до главния прокурор, съдилища и прочие.
Между впрочем съответните служители на МС стават редовни кореспонденти на Буюклиев. Ето какво пише вездесъщата шефка на отдел Приемна на Министерския съвет Соня Божикова на 21 януари 2006 г.: В отдел Приемна на Министерския съвет постъпи вашата молба, в която ни запознавате с вълнуващите ви теми. Съжаляваме, че имате проблеми и се налага да ги споделите. Разбираме тревогата ви, но по поставените въпроси са се произнесли компетентните органи. Видно от приложената от вас справка изх.№2450/21.10.2005 г., подписана от г-н М.Попов - прокурор в Апелативна прокуратура (АП) - Пловдив, Районна прокуратура - Асеновград, Окръжна прокуратура - Пловдив и АП са извършвали проверки и са издадени постановления. Както ви е известно, съгласно принципа на разделение на властите Министерският съвет не упражнява контрол върху прокурорските органи. При несъгласие с постановените актове се сезира висшестоящата институция, както вие правилно сте постъпил. Надяваме се, че с тази информация сме били полезни. Оставаме с надеждата, че случаите ще намерят своето законосъобразно решение. Благодарим за изразеното доверие към Министерския съвет.
Докъде са стигнали нещата около прословутото рибно стопанство в Лъки сочи и още една депеша на отдел Приемна на МС до пловдивския бизнесмен, този път от 7 април 2010 г., отново подписана от вечната Соня Божикова. В отдел Приемна постъпиха Вашите нови сигнали, с които ни уведомявате за липсата на последващия действия на МВР по подадени сигнали. Обръщаме внимание, че на Ваше име са заведени две преписки - вх.№2585/03 и №6844/02, които за в бъдеще се обединяват под последния номер. Като продължение към предходната ни кореспонденция - наши отговори изх. №2585/03 от 31.01.2006 г., № 6844/02 от 14.02.2006 г. и №6844/02 от 19.02.2008 г. Ви уведомяваме, че изискахме информация и становище от имащата отношение институция.
В резултат с писмо, подписано от г-н Любен Иванов, началник на сектор Административно обслужване на граждани на МВР се уточнява, че по получени множество изложения с идентично съдържание са извършени проверки, за резултата от които Вие писмено сте уведомен. Не са установени данни за неправомерни действия и неизпълнение на задължения от страна на полицейски служители от РУ на МВР-Асеновград и ОД на МВР- Пловдив.
По-нататък се посочват различни постановления, членове от НК, становища от отдел Кадастър и регулация в община Лъки и др. Изводът от гореспоменатите упоменавания е един: Предвид гореизложеното, сигналът Ви е приет за неоснователен.
Заслужава си да се цитира и писмо на вътрешния министър Цветан Цветанов в отговор на запитване на Иван Костов, председател на Комисията за контрол на ДАНС, от 05.10.2009 г., какво става по жалбите Буюклиеви. Отговорът на Цветанов е от 23.10.2009 година. Любопитното е, че цели пасажи от него са идентични с текста на цитирания от г-жа Божикова шеф в МВР Любен Иванов, писан пък до нея.
Ето какво пише Цветанов до Костов по въпроса: Във връзка с изпратения от Вас сигнал от Янко Буюклиев от гр. Пловдив, предоставям на вниманието Ви следната информация: По множество сигнали с идентично съдържание, получени в МВР, са извършени проверки, за резултата от които г-н Буюклиев писмено е уведомен. Не са установени данни за неправомерни действия и неизпълнение на служебните задължения от страна на полицейски служители от РУ на МВР-Асеновград и ОД МВР-Пловдив.
Следва познат похват - изброяване на проверки, протоколи, становища и прочие, за да се стигне до също толкова познат финал: В настоящия сигнал не се съдържат нови факти и обстоятелства, поради което на основание чл.124, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс е оставен без разглеждане...
Днес положението с рибарниците на Янко не се различава много от онова през 2003 г. - клетките пустеят, пълни с трици и пръст. Пълни с талаш са и многобройните писма, отговори и протоколи от проверки, дело на различни отговорни институции.
Според експертна оценка от един декар бетонна площ в подобно стопанство се произвеждат до 50 тона риба на сезон (от пролет до есен). Стопанството в Лъки е с обща площ от 5300 кв. метра. Бизнесменът е изчислил, че от декар годишно губи между 300 и 400 бона при цена на пъстървата между 6 и 8 лв. за кило.
Буюклиев е изчислил всичко, само дето не е повярвал на едно: че докато съдбата му се решава от чиновниците из различните министерства, вода в рибарниците няма да има. Защото, както е видно от писанията им, традицията да се прелива от пусто в празно е жива. И поради тази причина пловдивският бизнесмен ще изпита на свой гръб горчивата мъдрост, че сухо дупе риба не яде...

Facebook logo
Бъдете с нас и във