Параграф22 Weekly

§22 Анализи

РАБОТАТА НИ СЕ ПОДОБРЯВА С ВСЕКИ ИЗМИНАТ ДЕН

ВИЗИТКА
Николай Кокинов е роден на 29 ноември 1969 г. в Ямбол. През 1987 г. завършва Ямболската политехническа гимназия Васил Левски със златен медал. Веднага след матурата влиза в казармата. Уволнява се през 1989 г. и още същата година е приет в Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски.
През 1993 г. Николай Кокинов се дипломира и в началото на 1994-а започва като младши прокурор в Софийската районна прокуратура (СРП). Две години по-късно е повишен в Софийската градска прокуратура (СГП), а през юни 2004 г. е избран за неин заместник-ръководител.
В началото на октомври 2006-а Николай Кокинов изкачва още половин стъпало в йерархията, защото е назначен за и. д. ръководител на СГП. Месец и половина по-късно обаче той прави първата много голяма крачка в своето професионално израстване, защото на 20 декември 2006 г., по предложение на главния прокурор Борис Велчев, Висшият съдебен съвет го назначава за титулярен шеф на Софийската градска прокуратура.
Николай Кокинов е женен и има две деца - 12-годишна дъщеря и син на 9 години.

Г-н Кокинов, от седем месеца сте ръководител на Софийската градска прокуратура. За това време, според вас, нещо промени ли се в работата на вашите колеги?
- Въпросът за генерална промяна е сложен. В крайна сметка ние прилагаме закона такъв, какъвто е. Устройството на прокуратурата е посочено в Конституцията и в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и ние не можем да бягаме от тези правила. В момента работим по възможно най-оптималния начин, т.е. нашите възможности се простират между действащата нормативна уредба и съществуващата материална база. В законодателно отношение не мисля, че трябва да има драстични промени. Така че единственото, което ни тормози, е липсата на достатъчно помещения. По разписание разполагаме с 89 щатни бройки, реално работят 66 прокурори, но... дори и те не могат да дишат в отпуснатия ни коридор на Съдебната палата. Наесен 20-има колеги ще се настанят в новата сграда на Столичната следствена служба (СтСлС) в кв. Овча купел, където наистина са създадени нормални условия за работа.
По какви критерии ще определите новодомците?
- Първият критерий е по местоживеене, а вторият... по желание. Но ако и това не помогне, тогава ще се наложи да вляза в ролята си на началник и да определя новодомците по служебна линия, т.е. със заповед. Съществува и още една възможност, при която на ротационен принцип работещите в Овча купел ще се сменят периодично, за да не може никой от тях да се чувства изолиран или пък заточен на другия край на света. Всичко изглежда доста странно, но това май е единственият начин да се преборим с жилищната криза, защото е абсурдно в един кабинет да работят по четирима прокурори едновременно.
А как ще решите транспортния си проблем, след като ж. к. Овча купел наистина е на другия край на София? Нали хората ви, които са там, всеки ден трябва да влизат в съдебни заседания, да ползват деловодството в Съдебната палата и да се срещат с дознатели и следователи от Националната следствена служба?
- Разполагаме с три леки автомобила, а колегите от столичното следствие обещаха, че ще можем да използваме и техен транспорт. Предполагам, че ръководството на Върховната касационна прокуратура също ще помисли за осигуряването на някакъв превоз, примерно - нещо като чартърен микробус. Сутрин той ще взема прокурорите, които имат съдебни заседания, и ще ги достави в Съдебната палата, а по обед ще ги върне и ще откара обвинителите, които имат заседания следобед. Така горе-долу си го представям като организация.
Добре, битовите ви проблеми някак си ги решихме. А кадровите пробойни как ще запушите?
- В момента 29-има колеги са командировани при нас от Софийската районна прокуратура. След като новият Закон за съдебната власт влезе в сила и тоталното конкурсно начало отпадна, ще подготвя предложения за тяхното назначаване при нас и след лятната ваканция ще ги внеса във Висшия съдебен съвет за гласуване.
Това означава ли, че сте доволен от тях? Всъщност имате ли вече мнение за качеството, с което работят вашите подчинени?
- Според мен качеството на работа се подобрява и за това говорят резултатите от първото шестмесечие на тази година. Имаме 10-процентов ръст на осъдителните и 30% намаление на оправдателните присъди в сравнение с първите шест месеца на 2006-а. За същия период намаля и натоварването на прокурорите благодарение на новите колеги, които се вляха в редиците ни. И ако миналата година сме имали по 50-60 досъдебни производства на човек, за първото шестмесечие на 2007-а успяхме да ги свалим на трийсет. Отделно от това днес на всеки обвинител в Софийската градска прокуратура се падат само по 70-80 преписки - проверки и произнасяне по първоинстанционни решения на СРП, което неминуемо се отразява положително и на качеството на работа.
Като стана дума за новия Закон за съдебната власт, има ли нещо в него, което да ви притеснява?
- Не бих казал. Всъщност не знам как стои въпросът със социалните придобивки - класовете и отпуските, защото имаше спорове дали надбавките да се намалят или да се запазят...
Ще ви кажа: запазват се 2% за година прослужено време, но таванът, независимо от трудовия стаж, не може да е по-висок от 40 на сто.
- Мен пряко това не ме засяга, защото аз все още съм много далеч от тавана. Вероятно обаче по-възрастните колеги ще бъдат притеснени.
И с основание, защото става дума за реално орязване на месечните възнаграждения...
- Така си е. Досега колегите с 30-годишен стаж получаваха 60% от основната си заплата за прослужено време, а сега ще получават 40 на сто. За тях това е реално намаляване на доходите, което ги поставя в деликатно положение...
Защо?
- Много просто. До онзи ден те са планирали семейните си разходи, теглили са кредити и са сключвали лизингови договори въз основа на определени доходи. От утре обаче те ще получават по-ниски месечни възнаграждения, а това сериозно обърква сметките им, защото те няма как да компенсират орязаните им надбавки. Доколкото зная, с годишните отпуски също се появи проблем...
Да, депутатите решиха, че прокурорите вече няма да излизат в лятна ваканция от 15 юли до 1 септември, а ще почиват съгласно Кодекса на труда.
- Ако е така, това не е толкова важно, защото ние не можем да ползване натрупаните отпуски от минали години, камо ли да мислим колко и по кое време ще почиваме през 2008-а.
Нека се върнем на темата за заплатите. Не смятате ли, че възнагражденията на магистратите трябва да са пряко обвързани с качеството на вашия труд?
- По принцип така трябва да бъде. В нашия случай обаче нещата са по-сложни, защото нито едно дело не си прилича с друго. И е абсурдно работата по досъдебно производство от 100 тома да се сравнява с работата по 10 дела, всяко от които е от по 10 тома. Просто нещата са несъпоставими и несъизмерими в количествено отношение. Въпреки това Законът за съдебната власт дава право на административните ръководители и на Висшия съдебен съвет да стимулират добре работещите и да санкционират мързеливите или недобросъвестните.
А какво ще кажете за изравняването на заплатите в окръжните прокуратури? Защо примерно хората в Софийската градска прокуратура, която е една от най-натоварените в страната, трябва да получават колкото колегите си в Смолян или Силистра? Не смятате ли, че и при вас възнагражденията трябва да бъдат диференцирани?
- Доколкото имам информация, в новия Закон за съдебната власт е записано, че с оглед натоварването и сложността на делата рангът на Софийската градска прокуратура (СГП) и на Софийската районна прокуратура (СРП) ще е по-висок с една степен от ранга на останалите окръжни и районни прокуратури. С други думи, обвинителите в столицата вече ще получават по-високи възнаграждения. И това бе крайно време да се случи, защото СГП наблюдава 92% от делата срещу организираната престъпност в цялата страна, но в нея работят едва 4% от прокурорите в страната. Същото правило ще важи и за колегите в Софийския районен съд и в Софийския градски съд.
Преди няколко месеца главният прокурор Борис Велчев каза, че ще изисква административните ръководители в държавното обвинение да налагат по-строг контрол върху работата на подчинените си. Вие как сте, образно казано, с дисциплинарните наказания?
- За съжаление вече има двама наказани колеги. Наскоро приключи ревизията по отношение на трети прокурор, но все още не съм анализирал резултатите и не съм решил какво наказание заслужава.
Какви са консумираните наказания?
- Максималните, които аз мога да наложа - порицание.
А за какви нарушения става дума?
- За непроизнасяне в законоустановения срок.
Как установявате кой прокурор е прегрешил?
- Нарушенията излизат по различни поводи. Например граждани подават жалба, че по дадена преписка няма произнасяне. Проверявам делото и установявам, че това действително е така. Иначе е трудно да хванеш нечие нарушение, защото наистина материята е много сложна. Казано накратко, ако не мога да следя работата на всички едновременно, то поне се опитвам да реагирам на подадените сигнали. Може и да съм пропуснал някого, но все пак две наказания за шест месеца е добре.
Ще ви задам един, сигурно неприятен въпрос. Според вас какъв е смисълът от прокурорските проверки?
- Понякога те са нужни, но много по-често ние възлагаме тази работа на органите на МВР. Когато някой гражданин пусне жалба срещу друг и го обвини в извършването на престъпление, ние не знаем дали това в действителност е така. Тоест длъжни сме да проверим обстоятелствата и да преценим дали по случая си заслужава да бъде образувано наказателно производство.
При това положение обаче не се ли удължават прекалено много сроковете? Особено в случаите, когато става дума за полицейска разработка, продължила половин или една година?
- Има заповед на главния прокурор за предварителните проверки, с която сроковете са съкратени значително.
Какво имате предвид?
- По принцип прокурорската проверка може да е най-много един месец. С разрешение на административния ръководител тя може да продължи до три месеца. А в изключителни случаи главният прокурор може да я удължи до шест месеца. Според мен тези срокове са разумни и ще ви дам пример. Получаваме сигнал за нарушения в някое голямо стопанско учреждение. Не е нормално директно да се образува досъдебно производство, защото фактическата обстановка не е изяснена. В подобна ситуация трябва да се поискат допълнителни материали и да се направят някои експертни финансови справки. А не да бъде образувано предварително производство, след което всички да започнат да умуват какво точно се е случило.
Добре - друг въпрос: в момента следователите са общо 570-580, от които около 200 работят в Столичната следствена служба (СтСлС) и в Националната следствена служба (НСлС). Вие, като ръководител на Софийската градска прокуратура, как смятате: тази концентрация на следователи в столицата полезна ли е?
- Чисто практически мисля, че държавата си позволява огромни финансови разходи без да ангажира с работа тези следователи. По груби данни в СтСлС има на производство около 1000 дела, които следователите там би трябвало да приключат за около една година. А после... После никой не знае с какво ще бъде уплътнено работното време на всички тези магистрати. Ето защо ми се струва, че би било разумно, ако законодателят преодолее някои скрупули и следователите станат част от държавното обвинение.
Но нали тази идея вече бе отхвърлена?
- Така е, но аз продължавам да смятам, че е нелогично един дознател да работи по 150-200 дела едновременно, докато един следовател да се занимава с пет дела годишно. И да получава три-четири пъти повече пари...
Т.е. за Софийската градска прокуратура ползата е никаква, така ли?
- Да, но проблемът не е само в това. По-важното е, че след година-две следствието ще приключи всички залежали дела. И с какво тогава ще се занимават тези 570 професионално обучени колеги, за да оправдаят заплатите си поне наполовина?
Ако имате възможност, вие ще вземете ли магистрати от Столичната следствена служба?
- С най-голямо удоволствие, защото съм с много добри впечатления от следователите, които миналата пролет бяха преназначени в прокуратурата. При нас има двайсетина бивши следователи и тяхната работа ми допада, защото са инициативни, свикнали са да бъдат самостоятелни и изпълняват задълженията си добросъвестно.
А има ли ефект от създаването на прословутото спецзвено, ръководено от вашия заместник Божидар Джамбазов?
- Колегите там се справят много добре. В началото им бяха дадени 25 дела, повечето от които вече са приключени с обвинителни актове. Останаха само няколко, които би трябвало да приключат до есента.
Може ли да ви задам няколко въпроса по конкретни дела?
- Да.
Защо пазите в дълбока тайна делото за пране на пари срещу сикаджийте Големия и Малкия Маргин?
- Какво значи да го пазим в тайна?
Ами... всеки път, когато някой репортер ви зададе въпрос за хода на това разследване, вие предпочитате да мълчите.
- Работим, какво да има за разказване. Преди две седмици например при мен беше ревизионният екип от Националната агенция за приходите, който проверява активите и пасивите не само на фирмите, в които участват Красимир и Николай Маринови, но и на безбройните дружества, които те контролират индиректно. Проверката беше спряна за известно време, защото се чакаше отговор от Испания, но той дойде и ревизията е възобновена. Хората бяха при мен, за да обменим информация, и поеха ангажимент към декември да приключат. Отделно от това чакаме допълнителни материали от Испания по линия на международната правна помощ, които ние сме изискали.
Става дума за техни банкови сметки, имоти...
- За всичкото това. Но все още нямам нищо черно на бяло. Просто чакаме отговор от испанските власти.
А някаква информация за сумите, за които става дума?
- Ние имаме данни за банковите им сметки, имаме информация и за активите. Но не мога да ви кажа за какви суми говорим, има банкова тайна, не е коректно. Но в момента ревизорите проверят целия финансов поток между тези фирми и ще излязат със становище когато приключат.
Как върви разследването около Булгартабак холдинг?
- По него работят активно трима прокурори, защото материалите са стотици и хиляди, а материята е изключително сложна. Възложени са ревизии, които все още не са приключили, анализираме всички договори на Булгартабак и вече сме разпитали 80 длъжностни лица, които са работили по изпълнението на тези договори. Обемът от информация, който трябва да бъде смлян и анализиран е огромен, така че... полека-лека вървим по веригата.
Тоест - все още не може да говорим за вина на конкретни длъжностни лица?
- Не мога да се ангажирам с такова твърдение.
А какво стана с проверката за лицето, което беше нахлуло в двора на къщата на вашия заместник Роман Василев?
- Самоличността на нахалника не бе установена.
Но е имало такъв инцидент, така ли?
- Така твърдят. Имаше някаква съседка, която видяла някакво лице да влиза в двора, и е подала сигнал.
Тоест - проверката е безрезултатна и няма да образувате досъдебно производство?
- Да.

Facebook logo
Бъдете с нас и във