Параграф22 Daily

§22 Анализи

Ранните бракове - между традицията и престъплението

Голяма верига от местни клубове в 65 държави от целия свят регистрират проблеми, които задължително стигат до ръководството на "Зонта Интернешънъл" - консултативен партньор на ООН. Този най-висш статут за неправителствена организация, работеща с ООН, позволява на "Зонта" да участва с право на глас не само в сесиите на Комитета за правата на жените, но на редица други структури на световната организация.

 "През 2018 г. на конференция на "Зонта Интернешънъл" в Япония взехме решение да отедлим 2 млн. долара, с които да бъдат финансирани множество регионални проекти за справяне с детските бракове", разказа за "БАНКЕРЪ" Мария Стефанова, председател на Международната номинационната комисия на "Зонта" през периода 2016-2018 година.

"В държавите с мюсюлманско население и при ромите по цял свят ранните бракове са традиция. Независимо от това дали женят момичетата насилствено, или направо ги продават като добитък, родителите печелят пари от това. "Зонта Интернешънъл" реши да се противопостави на този проблем като световна организация, защото отделните държави някак продължават да не намират инструментите за противодействие на това явление, не разпознават проблема или просто не му обръщат внимание", продължава тя.

Ръководството на женската организация все още определя кои са най-уязвимите зони в света, но Мария Стефанова е убедена, че България ще е сред държавите бенефициенти.

Детският брак е всеки официален или неформален съюз, при който едната или двете страни са на възраст под 18 години. В редица международни конвенции и споразумения се определя като нарушаване на човешките права.

Например, във Всеобщата декларация за човешките права на ООН се казва, че правото на свободно и пълно съгласие за брак не може да бъде признато, когато една от страните не е достатъчно зряла, за да вземе информирано решение за живот с партньор.

Също така, макар ранният брак да не се споменава пряко в Конвенцията за правата на детето, той е пряко свързан с нарушаването на други два вида права - защита от всички форми на злоупотреба и защита от вредни традиционни практики.

По данни на УНИЦЕФ, към 2018 г. броят на невръстните булки е надхвърлял числото... 650 милиона. Деца, които са изтеглени от училище (или пък никога не са ходили) и които са изложени на далеч по-големи рискове от "обикновените" си връстнички - насилие, бедност, здравословни усложнения и смърт поради ранна бременност.

Колкото по-висок е средномесечният доход на човек от едно домакинство, толкова по-висока е възрастта за сключване на първи брак. Това показват резултатите от последното национално проучване на семейните нагласи в ромската общност, проведено през 2010 г. от Центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" и Института "Отворено общество". А данните на НСИ за следващите години "просто" показват, че тази пропорционална зависимост се запазва. 

Теодора Крумова

Според програмния директор на "Амалипе" Теодора Крумова, темата е обширна и многопластова, но в публичното пространство - за съжаление - е натоварена с много стереотипи.

"Дори в най-консервативните ромски групи - като тракийските калайджии, бургуджиите и калдарашите, традицията на ранните бракове постепенно губи битката с глобализацията и модернизацията", споделя за "БАНКЕРЪ" своите наблюдения Теодора Крумова. Пример е отпадането на "Пазара на булки" по Тодоровден, свързан с традицията на тракийските калайджии.

"Често чуваме, че в България няма закони, които да санкционират подобни прояви. Това не е вярно. Наказателният кодекс е достатъчно категоричен по този въпрос и, ако се прилага, ефектът би бил налице. Проблемът е, че според компетентните институции - социални служби, полиция, прокуратура и съд - това бил ромски проблем, те нямало какво да направят и дотам приключва участието им", разказва още Теодора.

Миналата година тя анализира решенията на Сливенския окръжен съд по делата за блудство с малолетни. И забелязва, че във всички подобни казуси извършителите получават 3-годишни условни присъди, но само в едно от решенията е записано реалното смекчаващо вината обстоятелство: "Принадлежност към ромската общност, ромски традиции..."

"Възмутителното е, че т. нар. осъдителни присъди водят след себе си единствено символични глоби от 170 лева. Възмутителното е, че колкото и усилия да полагаме ние, накрая съдът потупва извършителя по рамото и го изпраща да си ходи по живо и по здраво с пожеланието "Имате оправдание, може да продължите да го правите...", категорична е Теодора Крумова.

Образованието е панацея 

Като причини за ранните бракове, изследванията посочват бедността, липсата на перспектива и информация. А като възможност за решаване на проблема и преодоляване на закостенелите традиции - образованието.
Един от системните "антитрадиционалисти" в тази посока е учителката Силвия Станчева от Шумен, която също е била жертва на традицията. 

Силвия Станчева

"Бракът бе изцяло уреден от родителите, с момче, което не познавах. Не исках, но трябваше да запазя честта на семейството. Много пъти бягах от новия си дом, където имаше и домашното насилие. След едно мое поредно бягство, родителите ми най-сетне признаха, че са сбъркали, но просто искали да спазят традицията", сподели Силвия. 

След това тя завършва педагогика, после магистратура, а накрая се запознава с друг мъж и създава свое семейство, без да прекъсва учителската си кариера и участието си в най-различни интеграционни проекти.

"Давам реални примери като сравнявам животите на момичета в ранен брак и такива, които завършат образованието си. Питам ученичките какво точно искат да са: дали момичета, насилствено омъжени, чието задължение е да раждат деца и да слугуват на съпруг и свекърва, или свободни личности, които могат да учат, да пътуват и да се издържат сами, тоест - да са независими? Децата бързо преценяват и наистина вземат правилното решение - да учат!

Срещам се с техните родители, обяснявам им, че празниците и обичаите са ценни, защото съхраняват общността. Но традицията на ранните бракове е нещо, което ограничава. Нещо, което прави и момичетата, и момчетата нещастни, пречи им да се развият, държи ги като котва на дъното. А всяко поколение трябва да бъде по-добро от следващото", убедена е Силвия Станчева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във