Параграф22 Daily

§22 Анализи

Расте обемът на привлечените депозити в ЦКБ

Общата сума на активите на групата „Централна кооперативна банка“ към края на септември е нараснала спрямо декември миналата година с 2.80 на сто и достига размер от 7.92 млрд. лева. Увеличението на този показател е свързано основно с нарастването на привлечените средства от други депозанти, обявиха от кредитната институция.

Консолидираният финансов отчет на компанията майка „Централна кооперативна банка“ включва „Централна кооперативна банка“ АД и контролираните от нея дъщерни дружества “Централна кооперативна банка“ АД – Скопие, и управляващото дружество „ЦКБ асетс мениджмънт“ ЕАД. Кредитната институция, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти.

През третото тримесечие „ЦКБ асетс мениджмънт“ е изплатило на банката майка дивидент в размер на 1.12 млн. лева.

Формираният финансов резултат към края на септември е следствие единствено от приходи и разходи, свързани с обичайната дейност на групата. ЦКБ има лиценз да извършва банкова дейност като предоставянето на кредити и гаранции. Същото важи и за ЦКБ-Скопие.  

Нетният доход от лихви на групата расте до 96.16 млн. лева при 85.04 млн. лева година по-рано.

Нетният й доход от такси и комисионни също се повишава и е на стойност 42.48 млн. лева като расте с около четири милиона на годишна база.

А групата отчита за деветте месеца нетна печалба от 16.81 млн. лева.

„Централна кооперативна банка“ е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на „ЦКБ Груп“ ЕАД. В края на септември „ЦКБ Груп“ ЕАД контролира 61.05 на сто от капитала на банката. „Химимпорт“ АД има дял от 8.24 на сто, ЗАД „Армеец“ – 7.7 на сто, а УПФ „Съгласие“ – 6.98 на сто от акциите с право на глас.

Членовете на Надзорния и Управителния съвет на банката не притежават акции от капитала на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във