Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Разломно

Сляп разлом причинил земетресението тази седмица, казват специалистите. Терминът, оказа се, е знаков в сеизмологията. С него се назовава неизвестното, необяснимото и непредвидимото. Слепият разлом не бил на земната повърхност, каквито са известните досега разломи, а дълбоко в земните недра. Експертите са единодушни, че земетръсният шок ще бъде последван от афтършокова поредица трусове. Според едни обаче тя ще е затихваща, а други допускат, че може да друсне още по-силно и тогава...


Докато влиза по неволя в кухнята на сеизмологията и геофизиката, човек се сеща, че у нас това понятие плаче за по-широко приложение. Даже да се приеме за универсално.


Неизвестно защо и как нацията е разломена в способността си да сложи ред в държавата. Уж много иска, а все не може. Необяснимо бездейства и непредвидимо се хвърля в изборни авантюри, въпреки че за разлика от паническия скок от балкона, има време да мисли. Уж причините изглеждат видими на повърхността, а се оказват някъде дълбоко в недрата на т. нар. национален характер. Толкова дълбоко, че няма математически или компютърен модел, който да обясни ставащото.


От такъв сляп разлом не знаеш и какво да очакваш. В интервю един от водещите ни сеизмолози и геофизици обясни, че какво ще стане оттук-насетне е Божа работа и е важно да се помолим на Господ пак да е българин. Специалистът признава, че не знае с какво сме го заслужили, но досега все така ставало. Видели сме малкия дявол, дано не дочакаме големия. Е, добре било всеки да си подготви чанта с малко храна, вода, пари и документи, но след горните упования в Твореца това изглежда почти несериозно.


Нужно е обаче и да се надяваме, че на Твореца няма да му писне от съсипията българска, да се откаже от българското си гражданство и да остави дявола без надзор. Афтършокът ще е пълен!

Facebook logo
Бъдете с нас и във