Параграф22 Weekly

§22 Анализи

РАЗМИСЛИ И СТРАСТИ ВЪВ ВСС ПО ПОВОД ЕК

Първият опит на Висшия съдебен съвет (ВСС) да постави конкретна задача на новия Инспекторат се оказа неуспешен. Кадровиците на Темида не успяха да стигнат до единодушно решение какво точно трябва да направи органът и какво точно трябва да провери.
На редовното заседание в сряда (13 февруари) Висшият съдебен съвет трябваше да възложи на Инспектората да извърши проверка на приключилите съдебни дела, по които са били налице прекратяване на наказателното производство и връщане на делото за допълнително разследване заради допуснати съществени нарушения.
Повод за исканата ревизия е Междинният доклад на Европейската комисия, според който един от най-големите проблеми на съдебната власт е връщането на делата от съда на прокуратурата.
На 7 февруари министрите на правосъдието и по европейските въпроси Миглена Тачева и Гергана Грънчарова запознаха Висшия съдебен съвет с констатациите в документа и заедно с магистратите начертаха част от мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на работата на слугите на Темида. Една от мерките бе да се възложи на Инспектората на ВСС да извърши анализ на причините за връщане на делата.
Правната комисия на съвета се нае със задачата да обсъди какво точно трябва да се направи и то да бъде внесено във ВСС за гласуване.
Е, в сряда комисията наистина внесе своето предложение, но то, изненадващо, предизвика доста противоречиви реакции сред членовете на съвета. Главният инспектор Ана Караиванова, която по закон трябва да присъства на сбирките на магистратите, заяви, че най-рано до юни проверката ще бъде готова.
Радка Петрова пък предложи да се анализират не само съдебните актове, но и работата на самите прокурори по делата. Нейната идея предизвика недоволството на главния прокурор Борис Велчев. Той каза, че делата са прекалено много, огромна част от тях са висящи. Освен това, според Велчев, резултатите от проверката трябва да бъдат готови до края на март, за да могат да залегнат в същинския доклад на Европейската комисия, който ще се появи на бял свят през юни. Накрая главният прокурор апелира към колегите си от ВСС да не определят неразумни срокове, а да помолят Европейската комисия да прецизира своето решение и да даде разумен срок за откриване на причините за връщането на делата.
Отговор на въпросите на Велчев даде председателят на Върховния касационен съд (ВКС) проф. Лазар Груев, който дословно прочете извадки от доклада на ЕК. Според тях Брюксел не иска анализ на всички върнати дела, които според прокуратурата били едва 4%, а да разбере защо не тръгват онези дела, които са свързани с корупцията и организираната престъпност.
Членовете на съвета не се зарадваха много, като чуха цитираните пасажи от Междинния доклад на ЕК. Не за друго, а защото знаят, че всички шумни дела за корупция и срещу организирана престъпност или задължително се връщат от съда, или пък се протакат и с години не се приключат от прокуратурата.
Част от кадровиците на Темида се опитаха да прехвърлят вината на съдиите, които според тях искали да се отърват от общественозначимите дела, и заради това ги връщали.
Ана Караиванова предложи да се изискат само определенията на съдилищата, с които се връщат делата. Но Елена Митова я контрира с думите, че едно дело трябва да се прочете от кора до кора, за да се види каква е причината за неговото връщане - дали съдията иска да се отърве от него, или пък прокуратурата не си е свършила качествено работата.
В крайна сметка кадровиците на Темида решиха да отложат точката за следващото заседание на 20 февруари. Дотогава правната комисия на съвета ще трябва да конкретизира каква точно проверка ще прави Инспектората към ВСС и кога трябва да бъде готов с резултатите.
Междувременно кадровият орган на Темида излъчи Иван Димов и Анелия Мингова за членове, които ще поддържат постоянен контакт с Европейската комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във