Параграф22 Weekly

§22 Анализи

РЕФЕРЕНДУМ ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА Е НЕВЪЗМОЖЕН

В спора около бъдещето на съдебната реформа изведнъж бе изтупан прахолякът и от поовехтялата вече идея за референдум. През декември 2002 г., когато НДСВ за първи път лансира всенародното допитване като изход от задънената улица, опозиционните партии наскачаха като ужилени и страстно взеха да убеждават хората, че процедурата е много сложна, много скъпа и много безсмислена. Днес, когато времената са малко по-други, идеята за референдума бе взета на въоръжение от СДС и размахана като едно от знамената на демокрацията, под които трябва да се наредят всички борци за чиста и свята... Темида (другият байряк е идеята за свикване на Велико народно събрание с цел изваждане на следствието и прокуратурата от съдебната система). За да изглежда всичко като истинско, т.е. като нещо, което за първи път се споделя с широката общественост, синият депутат Димитър Абаджиев разшири обхвата на идеята и окончателно задмина жълтите първопроходници. Според него всенародното допитване трябва да обхване следните тематични области: президентските правомощия, местното самоуправление, съдебната система, броя на депутатите в обикновеното Народно събрание. По какъв начин народът ще отговори само с да или само с не на всички тези въпроси г-н Абаджиев не уточнява. За сметка на това в конституцията много ясно си пише две неща. Първото е, че референдумът е форма на пряка демокрация (за разлика от парламента, който е форма на представителна демокрация). А второто нещо гласи, че въпросите, за разрешаването на които се иска референдум, по своята същност не подлежат на обсъждане от гласоподавателите. С други думи - проблемът е кой ще измисли и формулира въпроса, на който народът ще отговори еднозначно.Според чл.84, т.6 от конституцията, компетентният орган, който взема решение за провеждане на национален референдум, е Народното събрание. А Законът за допитване до народа (ЗДН) определя, че такова допитване може да се организира за казуси, чието разрешаване е в правомощията на парламента. В чл.5 на ЗДН изрично е посочено, че от кръга на темите, които могат да се поставят за обсъждане чрез референдум, са изключени въпроси от компетентността на Конституционния съд, съдебната власт, Великото народно събрание, изменението на конституцията, данъчни и бюджетни въпроси.В този смисъл предложението на НДСВ (от декември 2002 г.) и на Димитър Абаджиев (от 14 април, понеделник) за свикване на национален референдум за по-нататъшния ход на съдебната реформа и бъдещото устройство на съдебната система не отговаря на изискванията на чл.5 от Закона за допитване до народа. Още повече, че по темата Конституционният съд вече се произнесе на два пъти (на 16 декември 2002 г. и на 10 април 2003 г.). Факт, който автоматически изключва възможността въпросът за съдебната реформа да се подлага на гласуване чрез референдум.Друго законово изискване за провеждането на референдум е въпросът, който се подлага на гласуване, да има еднозначен отговор (т.е. - да се отговаря само с да или само с не - чл.7, ал.2 от ЗДН). Интересна би била формулировката на въпроса, който евентуално ще бъде зададен на гласоподавателите в бъдещото всенародно допитване. Може би той ще бъде от типа Трябва ли да има съдебна реформа? или пък Харесват ли ви слугите на Темида?Самата процедура за провеждане на референдум също е достатъчно тромава и разтеглена във времето, за да бъде спазено обещанието на правосъдния министър, че до лятото конституцията ще бъде променена и съдебната реформа ще продължи. Допитването се провежда в срок от минимум два месеца от датата на обнародване на решението за референдум. След това се провежда продължителна (и скъпоструваща) разяснителна кампания, в която вземат участие всички видове избирателни комисии (централна, районни и секционни). Резултатите от референдума се обнародват в Държавен вестник и не се нуждаят от допълнително законодателно утвърждаване (чл.3 от ЗДН).С това обаче бедите не свършват. Защото идва ред на последния интересен момент - какви са правните последици от обнародваните резултати, които гласят: 90% от участниците във всенародното допитване са категорични, че съдебната реформа е важна за демокрацията в България. Тук загадки няма, защото правните последици от тези резултати са... никакви.

Facebook logo
Бъдете с нас и във