Параграф22 Daily

§22 Анализи

Реформа за милиарди

Магистратът, на когото ще бъде възлагано да разследва главния прокурор, ще бъде съдия. Това обяви премиерът Кирил Петков пред Министерския съвет и медиите през април, ден преди посещението на Урсула фон дер Лайен. Още тогава стана ясно, че ролята на поредната съдебна реформа е на Брюксел да бъде подхвърлено нещо, за да отпусне милиардите по Плана за възстановяване. Три месеца по-късно правосъдното министерство представи крайният продукт, който се оказва поредния връх на екзотиката в сектора за три десетилетия преход. 

„Това е една от ключовите реформи в Плана за възстановяване и устойчивост и е ангажимент на държавата като такава. Независимо дали ще има нов парламент, този законопроект, макар и с изменения трябва да бъде приет. Ако не стане действащо право, няма да бъдат получени следващите плащания“, заби пирона правосъдният министър в оставка Надежда Йорданова.

„От днес спираме с общите идеи и ви даваме конкретен детайлен законопроект, който да бъде поставен на обществен, политически и експертен дебат. Опитали сме се да постигнем максимума в тясното пространство, което ни е оставено от Конституцията и от решенията на Конституционния“, добави бодро заместникът ѝ Емил Дечев.

Предстои пакетът с текстове за промени в трите основни нормативни акта - Наказателния кодекс (НК), Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ) -

да бъде пуснат за обществено обсъждане.

Освен това той ще бъде изпратен за становища и и на Венецианската комисия, и на Службата по изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека.

Независимо от липсата на разследващи функции за съдиите в правната ни уредба, евентуалните разследвания срещу главния прокурор и заместниците му са възложени на съдия, който временно ще бъде назначен като специален прокурор. Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд ще одобрява списък със съдии от самата колегия или с ранг на върховен съдия от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища. Изборът от списъка ще е на случаен принцип, след което Прокурорската колегия на ВСС ще трябва да утвърди назначението без право на преценка. Не е ясно обаче какво следва при отказ за назначаване. 

Новоназначеният специален прокурор 

ще ръководи досъдебното производство

срещу Главния и/или заместниците му, ще ги привлича като обвиняеми и ще поддържа обвинението във всички съдебни инстанции. И тук отново дупка - не става ясно кой ще преценява налице ли са законен повод и достатъчно данни за образуване на разследване. Процесуално-следствените действия и събирането на доказателства ще се извършва от разследващи полицаи, определени от министъра на вътрешните работи със специална заповед. Делата ще са подсъдни като първа инстанция на Софийския градски съд.

Специалният прокурор, може да е такъв не повече от две години, освен ако изрично не се съгласи да остане на позицията. При липса на съгласие, ще трябва да бъде избран негов приемник, който да поеме делото. Ако в първите шест месеца от „мандата“ бъде отказано образуване на досъдебно производство, няма други законни поводи или образуваното разследване е прекратено, специалният прокурор ще бъде възстановен на заеманата от него преди това съдийска длъжност.

Отказите за образуване на досъдебно производство срещу главния прокурор

ще подлежат на съдебен контрол с право на обжалване

от страна на пострадалия или на неговите наследници, на ощетеното юридическо лице или на подалия съобщението.

При отмяна на постановлението за отказ, съдът връща преписката на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона. Потвърждаването на отказа от съда не е пречка за образуване на досъдебно производство, ако се установят нови обстоятелства.

Предвидена е процедура за временно отстраняване от длъжност на главния прокурор, след като е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер. Предложението на специалния прокурор ще бъде разглеждано от Пленума на ВСС, а обвиняемият ще има право на изслушване и писмено становище. Отказът на Пленума ще подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Максималният срок за временно отстраняване на главния прокурор или на заместниците му е

година и половина - за тежки престъпления,

и осем месеца в останалите случаи. 

Ако на главния прокурор е постановена мярка „Задържане под стража“ или „Домашен арест“, той ще се смята за временно отстранен от длъжност до влизане в сила на определението за мярката му за неотклонение.

Едновременно с това, "реформаторският пакет" съдържа още няколко радикални акцента.

Главният прокурор ще е длъжен да внася всяка година в Народното събрание доклад за противодействието срещу корупционните престъпления.

Прокурорите и следователите губят правото си да бъдат избирани за членове на ВСС от парламентарната квота, като редом със съдиите в нея ще могат да попадат хабилитирани учени по правни науки, адвокати и други юристи с високи професионални и нравствени качества, съобразно тяхната професионална квалификация и насоченост.

Въвежда се съдебен контрол срещу отказите за образуване на досъдебни производства, като право на жалби ще имат пострадалият или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението. Ако даден отказ бъде отменен,

съдът ще връща преписката на прокурора

със задължителни указания за прилагането на закона.

При липса на основания за прекратяване на наказателното производство, прекратяването срещу което не е подадена жалба,  ще може да бъде отменено и служебно - от горестоящата прокуратура. А при престъпления без формално пострадал, отказите за разследване, както и прекратяването и спирането, ще може да бъдат обжалвани от подалия съобщението до прокуратурата.

Медиите и неправителствените организации ще имат право на достъп до постановленията на прокурора, с които отказва да образува, спира или прекратява досъдебно производство, освен ако постановленията съдържат класифицирана информация или друга защитена тайна.

Искането трябва да е отправено до наблюдаващия прокурор, като отказът за предоставяне на информация ще подлежи на съдебен контрол. Такъв е предложен и за отказите за започване на разследване за тежки престъпления, каквито са наказуемите с пет и повече години лишаване от свобода.

Въведена е изрична забрана наблюдаващите прокурори

да разрешават разгласяване на информация, събрана чрез СРС,

а разгласяването й е извън нейното предназначение за опазване на националната сигурност или за целите на наказателното производство. Ако с подобен "информационен теч" бъде нарушена презумпцията за невиновност, обвиняемият може да поиска от съда да установи това нарушение и да осъди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата.

„Ние нямаме съмнение, че ще има яростна съпротива срещу този законопроект и знаем и в какво ще ни обвиняват – в противоконституционност. Направили сме всичко възможно правилата за разследване на главния прокурор да бъдат максимално близки до съществуващите. Опитали сме до максимум едно такова разследване да бъде близко до това, което съществува за всеки друг български гражданин. Единствените отклонения, които сме допуснали, са само и единствено там, където сме искали да гарантираме независимост на този прокурор“, обобщи Емил Дечев.

Проблемът обаче е, че основната част от предложеното

не е никак близко до основни правила на правната система,

а специално реконструкцията на парламентарната квота във ВСС носи опасност от тежки конфликти на интереси и поражда подозрения за нездрав лобизъм.

Както писахме вече, ако ще бъде правен исторически компромис без да бъде вадена прокуратурата от съдебната власт, достатъчно е да бъде премахната втората алинея на чл.126 от Конституцията, според която главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. А, за да има все пак пръв сред равни, статутът му да бъде сведен до административен ръководител на Върховната касационна прокуратура. В добавка ВСС да бъде лишен от статута на постоянно действащ, което го направи институционално недосегаем.

Facebook logo
Бъдете с нас и във