Параграф22 Weekly

§22 Анализи

РЕФОРМАТА НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПОЧНА ЕДВА МИНАЛАТА ГОДИНА

категорична е г-жа Румяна Дулева. Тя работи в системата на данъчната администрация от 1991 г. и е минала през всички нива на йерархията. На 1 юли 2002 г. е назначена като директор на Териториална данъчна дирекция - Бургас, а от 1 юли 2003 г. оглавява ТДД Републикански данъци.Г-жо Дулева, през последното тримесечие на 2003 г. ТДД Републикански данъци - Бургас, отчита 9 млн. лв. допълнителни приходи. Какво променихте в работата си, за да постигнете този резултат?- От създаването на данъчната администрация в България през 1991 г. съм свидетел на редица реформи, структурни промени и реорганизации. До миналата година обаче всичко се свеждаше главно до формална смяна на наименованията на административните структури и до някакви кадрови промени. През януари 2003 г. бургаската дирекция беше определена като пилотна за прилагането на новата структура на данъчната администрация и нещата се промениха. След обстоен и критичен анализ на ефективността на работата си установихме, че макар да поддържаме структури в абсолютно всички общински центрове, приходите са недостатъчни, а контролът по събирането е твърде занижени. Да не говорим за хаоса в обслужването на данъкоплатците, където на един въпрос можеха да се получат 15 различни отговора, или пък за деликатната ситуация - ревизор от малко населено ревизира добросъвестно своя съсед или братовчед си. Ето това е обяснението, според мен, за ниския размер на приходите в малките общини: там всички се познават, а половината от жителите им са роднини. С въвеждането на пилотния проект в Бургас се промениха радикално много неща. Закрити бяха всички неефективно работещи структури, създадена бе и единна база данни. Постигната бе пълна централизация както по отношение обслужването на данъкоплатците, така и при ревизионната дейност, а това доведе и до засилване на контрола за качество на ревизионната дейност. Въведохме и няколко алтернативни метода за подаване на декларации и за плащане на данъците, с което направихме още една крачка към европейската данъчна администрация. Къде срещнахте най-големи трудности?- Изглежда, българите сме твърде недоверчиви и консервативни хора и максимата времето е пари явно не важи за повечето от нас...Кое ви кара да мислите така?- Вижте, в Бургас вече няма данъчни каси, където да се плаща патентен данък и данък общ доход, т. е. републиканските данъци. Много от хората, които ги дължат обаче, биха предпочели да чакат на опашка в данъчното, вместо да посетят най-близкия банков или пощенски клон и там, на спокойствие, да извършат плащането. Вероятно някой ще ме контрира, че за всеки банков превод се дължи такса или комисиона. Така е наистина, но нека не забравяме, че става дума за данъци от патентна дейност или за данъци, получени по извънтрудови правоотношения като граждански договори, доходи от наеми, участия в контролни и управителни съвети. Иначе казано - платците по никакъв начин не се вписват в категорията на социалнослабите и таксата от три-четири лева едва ли ще се отрази сериозно на жизнения им стандарт. Колко фирми са дерегистрирани през 2003 г. и какви бяха причините да прибегнете до тази крайна мярка?- За миналата година са 29 фирми, а от 2000 г. насам в Бургаска област са дерегистрирани общо 315 фирми. Голяма част от тях са участвали във вериги за източване на ДДС и след наложената мярка те вече нямат право да издават данъчни фактури. За други е установено, че повече от два поредни едномесечни периода не са подавали справки-декларации. Водещо при дерегистрацията обаче е системното неизпълнение на задълженията по Закона за ДДС и невнасянето на данък.Говорите за вериги за източване на ДДС. Бихте ли дали конкретен пример за такава схема, засечена от ваши ревизори?- За съжаление схемите и веригите не са една и две. В някои случаи се правят опити за директно източване на пари от бюджета, например чрез фиктивно префактуриране на консултантски услуги, маркетингова дейност или труднодоказуеми доставки. Не са редки случаите, когато са правени и опити за намаляване на реално дължими данъци при търговия със земеделска продукция. С две думи - изпратили сме в прокуратурата материали за източване на ДДС в размер на... милиони левове.Има ли дружества, които сте препратили към Агенцията за държавни вземания?- Над 250 фирми от Бургаска област, всяка от които е със задължение над 5000 лв., са предадени на Агенцията за държавни вземания. Въпреки че общата сума на задълженията с лихвите надхвърля 80 млн. лв., смятам, че ако колегите успеят да съберат дори една трета от тях - пак ще е много добър резултат. Просто защото останалата сума е в графата Несъбираеми. Има и друга група фирми, със задължения под 5000 лв., за които сме предприели всички необходими мерки и съвсем скоро принудителното им събиране ще започне. А колко фирми са под вашето постоянно наблюдение като потенциално опасни?- Общо 126 фирми, чието седалище е в Бургас. Това са дружества с най-разнообразна дейност и някои от тях са с много сериозни обороти. Имаме специално звено, което се занимава с тази дейност, и специалистите в него следят движението на всички данъчни фактури, издадени от тези фирми или от техните партньори. Доскоро хит в източването на ДДС бяха строително-монтажните работи. По документи всичко е точно. Фактурите са истински, ДДС е начислен, справка-декларация също е подадена. Само дето фирмата, извършила услугата, не разполага нито с работници, нито с необходимата техника. Този пример е класически за онова, което се получава накрая. Ние си свършваме работата с издаването на данъчно-ревизионен акт, който обикновено е в големи размери. Данъкът обаче не може да се събере, защото фирмата няма активи. Ние изпращаме преписката в прокуратурата и оттам нататък нещата потъват. Лично на мен не ми е известно до момента в нашия край да има осъден за съставяне на документ с невярно съдържание. В случая - данъчна фактура с цел кражба от държавата. Другата възможност е резултатите от дейността на съдебната система да излизат твърде бавно...Като стана дума за сигнали до прокуратурата, смятате ли, че данъчната тайна (чл.12 от Данъчнопроцесуалния кодекс ) наистина връзва ръцете на икономическата полиция, следствието и държавното обвинение? Съществува ли напрежение в отношенията ви с тези институции?- В Бургас такъв проблем няма. Работим в синхрон не само с икономическа полиция, но и с Регионалната митническа дирекция и с Агенцията за държавни вземания. Просто има някои законови положения и изисквания, които трябва да се спазват. След като разследването на фирмите се поеме от прокуратурата, данъчната дирекция успява ли да проследи действията на магистратите?- За миналата година сме предали на прокуратурата над 20 фирми, т. е. - по две-три на месец. Освен това по процедура, утвърдена от Главната данъчна дирекция, сме задължени да предаваме на прокуратурата всяка фирма, на която е извършена ревизия по чл.109 от ДПК. Става дума за данъчни ревизии при особени случаи - фирмени вериги за източване на ДДС, липса на счетоводна отчетност, използване на данни с невярно съдържание или когато данъчният субект не може да бъде открит. Вярно е, че прокуратурата ни е уведомявала за своите действия съвсем редовно. Но също така е вярно, че с едно изключение, всеки път отговорът е бил стандартен: производството се прекратява поради липса на вина или поради липса на умисъл.Необходими ли са тогава промени в данъчното законодателство?- Да, необходими са. В по-голяма степен обаче е необходимо да бъдат ремонтирани Търговският закон и Наказателният кодекс. От години се забелязват едни и същи лица, които регистрират фирми и развиват дейност единствено с цел да източат ДДС, а фирмите им нямат материални активи. Те са добре познати не само на данъчната администрация. Когато ние им направим ревизия (в подобни случаи данъчно-ревизионните актове рядко са за по-малко от един милион лева), тези лица просто продават фирмите си на хора от малцинствата и... регистрират нови дружества пак със същата цел. Ето в тази посока би могло да се направи нещо. Примерно - да се затегне режимът за регистриране на фирми от подобни лица. Има ли сигнали за корупция сред данъчните служители?- Не ми е известно. Част от работата на моите колеги преминава в т. нар. корупционна среда и аз искрено се надявам, че всеки съзнава отговорността си, след като е избрал да работи в данъчната администрация. В едно обаче съм сигурна - ако в полицията постъпи подобен сигнал, реакцията ми ще е много бърза и достатъчно категорична. За такива случаи компромиси не може да има. Това е мой ръководен принцип.Появиха се много критични коментари по повод бъдещата Служба за фискални разследвания. Дори главният прокурор Никола Филчев публично се противопостави на нейното създаване. Според вас има ли смисъл от съществуването на такава служба?- За мен широкият обществен отзвук по-скоро подкрепя идеята на министър Милен Велчев за създаването на Служба за фискални разследвания. Острите и категорични реакции срещу сформирането на подобна структура също подсказват, че темата е много парлива не само за обикновените хора, но и за професионалната общност. Разбира се, за да се превърне във факт Службата за фискални разследвания, е необходима твърде прецизна и активна законодателна и експертна дейност, съобразена с европейските и международните стандарти в тази сфера. Лично аз съм убедена, че създаването на Службата за фискални разследвания ще запълни една действителна празнина в действащата държавна система за борба с големите данъчни и финансови престъпления и измами. Аргументите ми са следните. Тази нова структура, въоръжена с всички необходими правомощия и подчинена единствено на финансовото министерство, ще направи съществен пробив в сегашното статукво и битуващата обществена нагласа за ненаказаност на големите престъпления и липса на персонализация по отношение на физическите извършители. Тази служба ще носи конкретната отговорност както за успехите, така и за провалите. Значително ще бъде облекчена схемата на действие и съкратено времето до произнасяне на съдебни решения. Данъчните служби ще предоставят своята информация пряко на данъчната полиция, която след извършването на проверките ще поднася на прокуратурата професионално събрани и анализирани материали. Смятам, че със създаването на Службата за фискални разследвания най-сетне ще бъде прекратена порочната практика умишлени престъпления по смисъла на чл.255-256 от Наказателния кодекс да бъдат трансформирани в административни нарушения или пък предварителните производства да бъдат прекратявани поради липса на престъпен умисъл. Дори в случаите, когато става дума за умишлено регистрирани фирми фантоми или използването на фалшиви фактури и други документи. При нас има само едно дело, по което Бургаската окръжна прокуратура е внесла обвинителен акт, а данъчната администрация е граждански ищец. Периметърът на действие на Службата за фискални разследвания ще бъде достатъчно ясно прецизиран и тя в никакъв случай няма да отнема територии от останалите специализирани структури - НСБОП, следствието, икономическата полиция... От друга страна, съществуването на тази служба ще създаде предпоставки за снижаване на корупционния натиск върху останалите институции, призвани да се борят срещу финансовите измамници и мошеници. И накрая - при една разумна медийна политика и след финализиране на определени действия Службата за фискални разследвания ще може да дава пределно ясни и конкретни отговори на основните въпроси, задавани от четвъртата власт: как се прилага равенството пред закона, как се казват босовете на сивата икономика и подземния свят, усетили цялата строгост на законодателството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във