Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Ремонтираха уредбата на трафичните данни

Комисията за контрол на службите за сигурност и използването на СРС-та в парламента сложи тази седмица точката на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Вероятно още в началото  на април проектът ще влезе в пленарната зала за гласуване, стана ясно на заседанието на комисията.

На 12 март тази година Конституционният съд обяви част от разпоредбите на ЗЕС за противоконституционни. Става въпрос за онези текстове, които се отнасят до съхраняването на логовете на електронните съобщения и до даването на данни от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги. С промените се цели да се запълни настъпилата след решението на КС празнота в уредбата на процедурите за съхраняване на данни за трафика, които са необходими за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления. В новия му вид законът вече прецизира услугите за следене на трафичните данни, а именно обществени телефонни услуги, интернет достъп, електронна поща и интернет телефония. Предвижда се срокът за предоставяне на трафичните данни да бъде намален - вместо на 12 месеца те ще трябва да бъдат предоставяни през шест месеца. Право да искат справка за данните, когато те са необходими за изпълнение на правомощията им, ще имат ДАНС, Главна дирекция „Национална полиция”, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност, Главна дирекция „Гранична полиция, дирекция", „Вътрешна сигурност” на МВР, Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР, службите „Военна информация”, „Военна полиция” и Националната разузнавателна служба.

Лицата, които съхраняват трафичните данни, ще предоставят информация за съхранението и унищожаването им на районните съдилища в страната. Новата уредба предвижда също съкращаване на срока за съхранението на такива данни, отпадане на възможността за осъществяване на достъп до данните с цел разследване на престъпления, които не са тежки, както и с цел издирване на лица. Променените текстове въвеждат конкретизация за възможността на органите, които могат да предотвратяват, разкриват и разследват тежки престъпления, да получат достъп до данни, които са необходими именно във връзка с изпълнението на правомощията им във връзка с пряката им работа. Освен това се въвеждат изискване за мотивиране на искането и разрешението за достъп, съдебен контрол върху искането за продължаване на срока на съхранение, независим контрол върху върху унищожаването на данните след изтичането на сроковете на съхранение, както и на онази информация, която няма да бъде използвана за нуждите на досъдебното производство.

Приемането на промените в ЗЕС не мина без обичайните тънки парламентарни игри. Комисията ги гласува, но без депутатите от БСП се въздържаха от участие в гласуването. Те се мотивираха с това, че проектът не дава гаранция, че съдебният контрол няма да бъде чиста формалност. От своя страна шефът на комисията Димитър Лазаров от ГЕРБ обяви, че промените са съобразени с решението на Конституционния съд - срокът за съхранение на данните да е шест месеца, да се въведе изискване към мобилните оператори след изтичане на този срок да бъде уведомена и Комисията за защита на личните данни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във