Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Ремонтът на Законa за хората с увреждания обрича чиновниците на мързел

Тече общественото обсъждане на проектозакона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания. От социалното министерство заявиха, че целта е намаляване на административната тежест в "ресора", но от мотивите към проекта става ясно, че на облекчение подлежи само работата на чиновниците. Докато "останалите" ще продължат да си носят кръста сами.

Според доклада за промените сегашното законодателство "затруднява служителите в дирекции "Социално подпомагане" при изготвянето на оценка на потребностите, която се предполага да бъде персонализирана с комплексен характер и впоследствие да вменява задължително изпълнение за компетентните органи и организации при насочване за предоставяне на необходимата подкрепа". Това тромаво изречение с много думи казва налегнал ни е мързел...чакай да си го узаконим.

Може би служителите в съответните дирекции няма да са така затруднени, ако обещаната Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет стане факт. 

Припомняме, че през 2018 г. след поредицата протести на семействата на хора с увреждания, се изготви и прие настоящият закон, който предвижда от 1 януари 2021 г. създаване на Държавна агенция за хората с увреждания, която да осъществява дейности, свързани с изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите и да координира политиката за правата на хората с увреждания.

Днес обаче управляващите вече са на друг акъл и преобразуването на Агенцията за за хората с увреждания в Държавна "такава" към Министерския съвет - с повече отговорности и повече автономност - е отложено за неопределен срок. Причината - процесът трябвало да се прецизира. 

И тъй като бързата работа е срам за майстора, ще приемем аргумента, че социалното министерство наистина иска да усъвършенства структурите и процедурите. Висящи обаче остават два въпроса: първо - защо никой не иска да каже в какъв срок ще се случи въпросното прецизиране, и второ - колко пари са профукани от 2018 г. досега около неслучилата се все още държавна агенция?

Вероятните отговори са три:

а) социалните изобщо не са започвали работа по въпроса;

б) социалните са изтървали сроковете, но са похарчили парите;

в) изпълнението се размотава с цел идеята да бъде забравена и след това - погребана.

 И така, защо да се работи, ако може и да не се работи?

Главната промяна, която социалните законотворци предлагат, е месечната финансова подкрепа за хората с увреждания да се отпуска без индивидуално оценяване на потребностите им. На първо четене това звучи като улеснена процедура.

Иначе изготвянето на индивидуална оценка на потребностите се запазва по установения ред при кандидатстване за целева помощ, за покупка на лично моторно превозно средство, за приспособяване на жилище, както и за установяването на потребността от лична помощ, социални услуги или друг вид подкрепа по ред и условия, определени в Закона за хората с увреждания.

Финансовата подкрепа бе в пакета с права, които са посочени във формуляра за индивидуална оценка. С промените тя се извадена от там и за нея ще се кандидатства с отделен формуляр и медицински документ в дирекциите "Социално подпомагане".

Целта на тази оценка не е само да определи размера и вида подкрепа, който е залегнал в закона. Преди всичко индивидуалната оценка определя потребностите на човека с увреждане и мерките за подкрепа, за да му се даде шанс за приобщаване и социално включване.

Тук са и опасенията на майките от сдружението "Системата ни убива". Според тях предложенията в законопроекта не са реформи, а връщане на законодателството по старо му преди протестите им през 2018 г. и опит да се скрият правата на хората от тях. А самите семейства на хора с увреждания и техните настойници дори не са посочени като пряко заинтересовани страни по съдържанието в законопроекта.

"Изваждат се извоювани вече права от индивидуалната оценка, където на практика всеки човек с увреждания може да види и да се запознае с всичко, което му се полага като подкрепа. Сега на хората ще им се налага да подават отделни заявления за финансова подкрепа – лечение в санаториум, рехабилитационни услуги и наем на жилище и то, ако изобщо са наясно, че имат право на такива", коментира за "БАНКЕРЪ" Нели Димитрова от сдружението.

Ние пък питаме как това облекчи хората с увреждания? До септември миналата година бяха подадени над 190 000 заявления за индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания. Вероятно по-голяма част от тях, ако не всичките, са поискали финансова подкрепа, но са отворили работа на социалните, защото те трябва да посещават нуждаещите се и да напуснат бюрата. Сега кой разбрал разбрал как и къде се подава заявление да ходи да го прави в споменатите дирекции, за да не разкарват държавните служители.   

Както е разписано в законопроекта хората с увреждания ще имат право на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, съобразно издадени документи ТЕЛК или НЕЛК, които вече ще се покриват от здравната каса. Този механизъм трябваше да влезе в сила от 01.01.2020 г., но по-добре късно отколкото никога.

Остава обаче проблемът за порочната практика с лъжливите ТЕЛК-ови решения, от които се възползват връзкари и мними инвалиди. А към момента не са предложени решения за справяне с корупцията в лекарските комисии. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във