Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Римският форум законно в частни ръце

Античният Римски форум в Пловдив не е държавна собственост, дори и според Конституцията на Република България - върху този факт почива последното решение на Апелативния съд от октомври миналата година, по което през февруари окончателно трябва да се произнесе и Върховният касационен съд. Ако върховните съдии подкрепят решението на колегите си, древният площад ще попадне в частни ръце, след като години наред имаше незавидната съдба на недолюбвано държавно отроче.
Три години след като Министерството на регионалното развитие заведе дело срещу фирмата, закупила от Община Пловдив терена, където се намират останките от древния площад, май ще се окаже, че парите на данъкоплатците за кой ли път са били похарчени напразно. Причината е простичка, по нашенски - никой не си е направил труда да отчете промените в законодателството след 1991 г., които се отнасят до подобни сложни казуси.
Всъщност скандалите и съдебните спорове около форума започнаха почти веднага, след като през 2003 г. община Пловдив продаде имота на софийската фирма Младост Алфа ООД. Тогава се намесиха депутати и дори Комисията по корупция в 39-о Народно събрание.
Делото, заведено от кмета Иван Чомаков, стигна до Върховния административен съд, който отсъди в полза на общината. Държавата обаче реши да започне битката отначало. От цялата многогодишна юридическа мешавица излезе и нещо положително - най накрая голяма част от пловдивчани разбраха какво всъщност има под буренаците и купищата боклук в огромната дупка, зейнала зад Централна поща.
Форумът на античния Филипопол, датиран към края на I век след Христа е най-голямото съоръжение от подобен род на територията на България, с площ от около 20 дка. Останките са открити през 70-те години на ХХ век при строителството на Централна поща. Когато по същото време започва разширяването на площад Централен, се оказва, че археологическият паметник почти напълно съвпада по размери с него. Тогава са извършени частични разкопки, разкрити са едва 4979 кв. м от древния комплекс и точно те се намират в спорния имот.
Някои специалисти смятат, че попадналата под днешния площад по-голяма част от форума е безвъзвратно загубена за поколенията, още повече че и през 80-те години при прокопаването на подлеза Тримонциум са били унищожени останки от античното съоръжение. Така че грижите на държавата за Римския форум от времената на т.нар. народна власт и на общината от по-ново време са си казали своето и едва ли ще видим някога как е изглеждал античният площад. Днес лека-полека мястото обрасна с храсти и тръни и се превърна - по ирония на съдбата, в царство на боклуците.
И така чак до 2003 г., когато община Пловдив, по предложение на тогавашния кмет Иван Чомаков, продаде имота с античните останки за малко повече от 1 млн. лева. Търг или конкурс не беше обявяван, с мотив, че купувачът - софийската фирма Младост Алфа ООД е стратегически инвеститор, който ще вложи и австрийски капитали.
Според договора на мястото трябваше да се издигне бизнес сграда, като само за реставрацията и експонирането на форумния комплекс бяха предвидени 1 млн. евро. Сделката за продажбата на апетитното парче в сърцето на града за смешни пари веднага предизвика лавина от сигнали до прокуратурата, а Комисията по корупция в 39-о Народно събрание проведе няколко заседания по темата. Така и не се разбра дали е имало далавера, но пък беше направена препоръка да се доизясни държавен или общински е теренът.
В следващите няколко години скандалът ту се разрастваше, ту затихваше. През април 2005 г. Римският форум беше обявен за държавна собственост от тричленен състав на Върховния административен съд. По жалба на кмета Чомаков беше заведено дело срещу заповедта на тогавашния областен управител Гьока Хаджипетров за отмяна на акта за частна общинска собственост.
После обаче петчленен състав на ВАС отсъди в полза на общината, а междувременно държавата заведе ново дело. В исковата молба, подписана от тогавашния министър на регионалното развитие Валентин Церовски, бе посочено, че със сключването на договора между общината и частната фирма е извършено недопустимо разпореждане със собственост на държавата, а проведените преди това процедури са имали за цел заобикаляне на закона.
През април 2006 г. Окръжният съд призна имота за публична държавна собственост, обяви договора за продажбата за нищожен и прекрати производството по предявения от държавата иск. Десет месеца по-късно Апелативният съд отмени решението на ОС в частта му за прекратяване и върна делото за доизясняване на фактите по установяването на собствеността.
Тогава държавата направи промени в иска и вече настояваше Младост Алфа да й отстъпи собствеността на имота и да го предаде в нейно владение. Окръжният съд обаче отхвърли този иск като неоснователен.
И тогава стана чудо! Най-сетне се намери някой, в случая апелативният съдия Красимир Коларов, който се зачете внимателно в законите. И се оказа, че имотът с останките от римския форум не само не е публична държавна собственост, а и в момента на продажбата изобщо не е бил държавна собственост. За последното си решение (октомври 2008 г.) апелативните магистрати се позовават на Конституцията на Република България и още няколко закона, отнасящи се към собствеността и приети след 1991 година.
В чл.18 ал.1 на конституцията пише, че природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост. Римският форум обаче никога не е определян като археологически резерват.
Освен това, според магистратите, не е достатъчен аргументът, че всички паметници на културата, открити при археологически разкопки, са собственост на държавата (чл.16 ал.1 от Закона за паметниците на културата). Според тях правната ни система винаги е отричала възможността вещи, които не са постройки, но които по естествен начин или от действието на човека са трайно прикрепени към земята, да бъдат самостоятелен обект на правото на собственост (чл.92 от Закона за собствеността). Иначе казано, няма как земята да е общинска, а археологическите останки на нея - държавна собственост.
А теренът, върху който е Римският форум, става собственост на община Пловдив с влизането в сила през 1991 г. на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). В параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби на този закон се изброяват онези държавни имоти, които от момента на влизането му в сила преминават в собственост на общините. Сред тях са незастроени парцели и имоти, предназначени за обществени мероприятия, придобити чрез отчуждаване.
А случаят със спорния имот е точно такъв, защото там са експонирани откритите на това място археологически останки. Пак според параграф 7 собственост на общините стават и площадите и никой не оспорва, че община Пловдив е собственик на целия площад Централен.
Излиза, че след като археологическият паметник е неотделим от площада, то според ЗМСМА общината е собственик и на неразкритата, и на разкритата част от античния форум. Според сега съществуващото законодателство връщане на имот от общините обратно на държавата е възможно единствено чрез принудително отчуждаване за държавни нужди. Такова действие обаче по отношение на терена с Римският форум не е предприемано. Сиреч, според апелативните магистрати, през 2003 г. съвсем законно е продаден имот, който е бил частна общинска собственост и от гражданско-правна гледна точка договорът за продажбата е валиден и съдът не намира основание да го обяви за нищожен.
Междувременно софийската Младост Алфа препродаде терена на три пловдивски фирми - Нов форумЕООД, Полет - 2000ООД и Сиенит инвестООД. Според новите собственици, ако ВКС потвърди законността на сделката, те са готови да внесат за разглеждане в Експертния съвет за устройство на територията проекта за изграждането на културен и търговски център, който предвижда специални площи за експозиция на археологическите находки. Всъщност археологически разкопки, финансирани от инвеститорите, се провеждаха и докато се вихреше скандалът. След това, за да не се увредят останките, те бяха засипани с пясък под контрола на специалисти от Археологическия музей.
За артефактите обаче трябва да се полагат специални грижи. Според становище на Националния институт за паметниците на културата античният форум трябва да бъде покрит, защото може да се доразруши. Експертите препоръчват да се запазят съществуващите находки под застрояване и да има пълен достъп до тях.
В Пловдив вече има достатъчно примери за добро стопанисване на археологически паметници. Новите собственици на бившето кино Ботев (сега търговски комплекс) експонираха откритите при ремонта на сградата сектори от Римският стадион под стъклен похлупак. След реставрация мозайките, намерени при прокопаването на подлеза на Понеделник пазар, станаха част от частен галериен комплекс, отделени със стъклена стена, а преди това години наред антиките бяха скрити зад грозни шпертплатови платна. Тези примери дават надежда, че и без държавата останките от Римския форум могат да се радват на добри старини.

Facebook logo
Бъдете с нас и във