Параграф22 Weekly

§22 Анализи

РОГА И КОПИТА

На 2 ноември 2000 г. Капустин завежда друго дело срещу България, съдебната власт, Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването. Този път в областния съд на Северен Тексас, САЩ. Щетите, претърпени от Капустин са осчетоводени на 500 млн. щ. долара, а искът е заведен от името на... класата на серопозитивните к-в Класата, представлявана от ищеца по това дело (Майкъл Капустин - бел. авт.), към която той самият принадлежи (това е съвършено нов момент в историята - бел.ред.), са всички серопозитивни, носители на HIV-вируса или болни от СПИН, жители на САЩ от 1993 г. до 1998 г., които са участвали или са имали намерение да участват пряко или непряко в клиничните опити на патентованото, предмет на интелектуална собственост и преди това недостъпно имунно-стимулиращо терапевтично лекарство Фактор-Р, съдържащо биологични съставки, които са се оказали ефикасни за смекчаване последиците от СПИН... Ищците са закупили, поръчали или по друг начин са придобили собственост и имуществени права върху лекарството Фактор-Р....Според следователя Киров, нещата изглеждат малко по-иначе:Нерегистрираният и съответно неподлежащ на търговско разпространение препарат Фактор-Р е следвало да бъде основен приходоизточник за посрещане на задълженията към кредиторите на Лайф Чойс Интернешънъл. От 1993 до 1995 г. са произведени и продадени следните количества, отразени в докладна записка на началника на икономическия отдел на Националния център за заразни и паразитни заболявания - единствен производител в света на никъде нерегистрирания Фактор-Р: - на клиента Лайф Чойс Фармасютикълс България Джойнт Венчър (по договор от 30 юни 1993 г.) активна субстанция Респивакс за производство на Фактор-Р: 5 кг по 4 000 щ. долара - 20 000 щ. долара;- за 1994 г. на клиента Лайф Чойс Интернешънъл - Респивакс и Уростим, за 7 415 292 лв. (по договор от 21 септември 1994 г.);- за 1995 г. на клиента Лайф Чойс Интернешънъл АД (по договор от 21 септември 1994 г.) - Респивакс и Уростим за 2 074 000 лева;- по договор с Лайф Чойс Интернешънъл АД за лечение на серопозитивни, болни от СПИН: 5000 опаковки с единична цена 110 лв. (на обща стойност 550 000 лв.), по които авансово са изплатени 165 000 лв., като от упоменатите 5000 опаковки 4960 не са получени от клиента (и защо ще ги получава, след като и хабер си няма да лекува когото и да било? - бел.ред.).- на клиента Лайф Чойс Интернешънъл Инк (Сейнт Джонс, Антигуа) по договор от 10 март 1995 г.: активна субстанция Респивакс за производство на Фактор-Р, таблетиране, блистиране и опаковка на 5000 бр., на обща стойност 19 750 долара...Общо са заплатени количества Фактор-Р за 29 875 щатски долара, съответно изпращани на доброволци - пациенти зад граница с експериментална цел. (дотук к/в)В показанията си бащата на препарата - свидетелят Б. Петрунов, сочи: к/в... Определено трябва да заявя, че препаратът беше приет добре навсякъде, но преди официалното му регистриране като лекарствено средство той не можеше да бъде продаван. За мен е невъзможно Капустин да е опитвал производството на Фактор-Р във или извън страната самостоятелно. Това е така, защото в патента нещата се описват принципно. Там не се описват детайлите и технологията на Фактор-Р. С тези детайли и технология Капустин не е бил запознаван... (дотук к/в)От събраните доказателства, пише по-нататък следователят Киров, става ясно, че представянето на препарата в институциите в САЩ и Канада, които се занимават с регистрацията на подобни продукти, не е служило като източник на доходи за Лайф Чойс, а като разходно перо...Спираме дотук с псевдоборбата на Капустин с чумата на ХХ век. Случката звучи познато, защото досущ е като фармацевтичната манифактура на гражданина Корейко в гениалното томче на Илф и Петров Златният телец: два гюма пълни с вода и свързани с прозрачен маркуч. Единият е вдигнат нависоко, а другият е оставен на пода. Когато водата от горния гюм се прелее в долния, специално наето момче им разменя местата. Заради т. нар. производствона Фактор - Р зад граница обаче гражданинът Капустин е източил през Международната банка за инвестиции и развитие (МБИР) и пловдивския клон на БАЛКАНБАНК общо 4.242 млн. щ. долара и 580 000 марки. Само за една календарна година - от 7 юни 1994 до 26 май 1995 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във