Параграф22 Weekly

§22 Анализи

РОЗОВИТЕ СЪНИЩА НА ЧЕРВЕНИТЕ ЗА НАС

Коледно-новогодишни мечтания обзеха червените далеч преди Димитровден, когато според традицията приключва кърската работа и започва зимата. Още необрулили крушите, управляващите засънуваха как с новия сняг ще ги полази новата Национална агенция Сигурност (НАС) - богата и оправна, та да им донесе през следващата година берекет и богатство.
Най-запленен от туй видение изглежда Ангел Найденов, заместник-шеф на лявата парламентарна група, член на Изпълнителното бюро и говорител на БСП, председател на комисията по отбрана и един от вносителите на проектозакона за НАС. Напоследък насън да го бутнеш, все това повтаря - българското ФБР, в което ще влязат Национална служба Сигурност, финансовото разузнаване и военното контраразузнаване, ще може да заработи от Нова година.
Повод за неговия оптимизъм сигурно му даде фактът, че на 10 октомври (сряда) рожбата му затепка с крачета и влезе в парламента, за да гледат депутатите достойнствата и кусурите й на първо четене. Според говорителя на БСП срокът за предложения между първото и второто четене ще бъде удължен, така че да могат да се внесат повече идеи за промени в проекта. Дори нанасянето на поправките да се проточи до две седмици, а не както сочи правилникът на НС - за една седмица, нищо не пречи до един месец законът да е факт, смята Найденов.
Въпреки твърдата му вяра в близкото светло бъдеще говорителят на левите все пак допусна, че един от препъникамъните по време на обсъждането ще е въпросът: ще има ли НАС разследващи функции, или не. Текст с изрично упоменаване за извършването на такава дейност не съществува в представения от вносителите проектозакон. Повечето експерти смятат, че без възможности за разследване работата на новата структура до голяма степен ще бъде половинчата и ще се ограничи в чисто информационна посока.
Според друг от вносителите - Михаил Миков, по време на писането на закона е съществувал и такъв вариант. Той обаче очаква този въпрос да бъде решен след първото четене, т.е. във времето за нанасяне на промени в законопроекта. Според Миков това ще бъде и основната работа на комисията, която ще преглежда идеите за поправки - да разпише правила, които да повишат ефективността на функционирането на структурата НАС.
Основният въпрос е след приемането на първо четене идеята за структура, която да интегрира трите звена - НСС, ВКР и финансово разузнаване, да се разпишат правила, които да повишат ефективността на функциониране на тази система. Това е въпрос, който ще се коментира между първо и второ четене. При всички случаи това не е въпрос само на НАС. Това е въпрос как функционира нашата правораздавателна система, как функционира обвинението и разследването, заяви в интервю в национален всекидневник Михаил Миков.
Както и да погледнем това изказване, направено само преди десетина дни, то си е признание за рехавите регламентиращи норми, измъдрени от авторите на проекта. Както се очакваше, това бе отбелязано и на дебата по време на първото четене на законопроекта.
Опозицията заяви в прав текст, че с НАС няма да се появи нищо ново под слънцето. Няма да има никакъв ефект, ако в една структура се обединят Агенцията за финансово разузнаване, военното контраразузнаване и Национална служба Сигурност, отсече лидерът на ДСБ Иван Костов.
Според Йордан Бакалов от ОДС, в законопроекта има много политика, с която управляващите се опитват да решат вътрешнопартийните си проблеми, явно намеквайки за противоречията между премиера Станишев и вътрешния министър Румен Петков по въпроса за изваждането на НСС от МВР. Становището му е, че преди появата на НАС е било необходимо приемането на закон за концепцията за национална сигурност, а едва след това да се мисли върху текстовете за отделните звена на сигурността.
Сред самата лява партия също няма категорично единомислие за проектозакона, стана ясно от изказване на Георги Близнашки. Той направо изплака, че ще гласува този закон със свито сърце заради неизбистрената докрай философия. Депутатът от парламентарната група на левицата предупреди, че подобни структури в държава без стари демократични традиции трудно се контролират. Необходими са ясни приоритети, конкретни рамки на работата и сериозен контрол върху дейността на бъдещата НАС, отсече Близнашки.
А самият вътрешен министър предупреди, че не бива да се допуска дублиране на функции между различни служби. Коментирайки проектозакона, той мъгляво заяви, че натрупването на полицейски структури не е най-верният подход.
Всъщност, въпреки клетвите, че няма да дублира съществуващи звена, още при първи прочит на проектозакона личат недомислията на авторите му. Красноречив пример е ал.4 от чл.3 в Глава втора, която описва дейността на НАС. Там се казва следното: Осъществява криптографска защита на класифицираната информация в Република България и в дипломатическите и консулските представителства и информационна защита на техническите средства за нейното обезпечаване.
Нека да хвърлим едно око на действащия от 2006 г. Закон за МВР. Там в чл.113, ал.1 се регламентира работата на специализираната дирекция на МВР Защита на средствата за връзка ( ДЗСВ). И четем дословно: Дирекция Защита на средствата за връзка е орган по криптографска сигурност на класифицираната информация в Република България и в дипломатическите и консулските й представителства за придобиване, систематизиране и обработка на информация от чужди източници в интерес на националната сигурност и оперативен контрол на националния радиочестотен спектър...
ДЗСВ организира и осъществява комуникациите на Република България с дипломатическите и консулските й представителства и криптографската сигурност на обменяната информация, като осигурява необходимия персонал във ведомствените звена и в дипломатическите и консулските представителства, се казва още в чл. 113.
Естествено възникват въпросите ще остане ли ДЗСВ в структурата на МВР, или ще сподели съдбата на НСС? Или ще се сдобием с дирекции близнаци? Нормотворците обаче не дават отговор в допълнителните разпоредби към проектозакона, може би разчитайки на слабия публичен интерес към ДЗСВ досега. Дирекцията обаче е с твърде специфични задачи и мащаб на работа - през нея минават абсолютно всички информации от и за дипломатическите ни представителства по света и изобщо не е без значение кой в края на краищата ги цеди.
Говорейки за опасност от дублиране на функции, вътрешният министър със сигурност е имал предвид както статута на ДЗСВ, така и на друга специализирана дирекция към МВР - Оперативно- техническа информация (ДОТИ). Петков е прав да иска повече яснота - например в областта на използването на специални разузнавателни средства (СРС). Не е ясно кой ще преценява, ако има заявка и от агенцията и от определена служба на МВР, къде разработката би била по-ефективна, попита министърът в деня на първото четене на законопроекта. И отговор не получи!
А бие на очи желанието на авторите на проекта за НАС точно сферата за СРС да остане извън ефективен контрол, оставяйки свободата за регламентиране на правилата за употребата им в ръцете на незнайни чиновници от Министерски съвет. В тази връзка и лидерът на ДСБ Иван Костов предупреди, че с предлагания законопроект се създават предпоставки за нарушаване на правата и свободите на гражданите. В проекта е записано, че при дейността си НАС използва СРС, според Закона за специални разузнавателни средства. В дефинирането на правомощията на органите на НАС в чл.20, ал.2, т.3 черно на бяло е записано: При осъществяване на дейността си органите по ал.1 имат правомощията да...прилагат и ползват разузнавателни способи и средства при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
Има и нещо друго, което предизвиква тревога - ситуираната по този начин НАС, освен че ще дублира дейности и служби, ще глътне и огромен финансов ресурс. Според Михаил Миков агенцията ще изгражда и собствен капацитет, освен че ще ползва информация от МВР. В никакъв случай обаче това не може да е свързано с големи финансови разходи. И досега тези структури имат свой собствен капацитет освен концентрирания капацитет на МВР. Въпросът за финансовото осигуряване ще се решава при условията на минимум финансови разходи при изграждането и функционирането на тази агенция, са точните думи на Миков.
И ето че пак се връщаме към розовите сънища на червените за НАС - хем със собствен капацитет, хем с готови кадри и най-вече без пари. Не е нужно да бръкнат в контакта, за да се стреснат и забравят виденията си - достатъчно е да си прочетат творението. Според законопроекта НАС ще има администрация, която по подобие на МВР ще бъде разпределена в генерални дирекции (второстепенни разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на НАС, както пише в раздел Втори - Структура). Ще има също делене на обща администрация и специализирана администрация. Освен това ще се ситуират и териториални дирекции, чиито седалища и райони на действия ще се определят от Министерския съвет.
Както се казва, дотук добре! Но нека да се спрем само на дейността на една от генералните дирекции, която се споменава няколко пъти в законопроекта за НАС - Генерална дирекция Оперативно-техническа информация (ГДОТИ). Тук оставяме настрана неяснотата ще се ползват ли съществуващите мощности и кадри на ДОТИ-МВР, или не при работата на НАС!?
Неприкрито е желанието на авторите на проекта НАС тя да се сдобие със свобода в оперативното използване на СРС. В тази връзка досегашната практика сочи, че бъдещото звено ГДОТИ-НАС би трябвало да има, както казва Миков, собствен капацитет. А това означава централа, подобна на ДОТИ- МВР, технически свързана с основните телекомуникационни оператори у нас. Редно е и изграждането на регионални звена, обезпечени кадрово и със съответната техника, позволяваща използване на специални разузнавателни средства и обработка на придобитата със СРС информация.
А това, колкото и да не му се вярва на Миков, означава дълбоко бъркане в джоба на държавата. Може би по-дълбоко от учителски, докторски и горски претенции.
Илюзия е да се мисли, че звената за подслушване и проследяване на НАС ще могат да ползват съоръженията на ДОТИ - МВР на принципа да делим по братски. За това са необходими пари, и то... много.
Бедата е, че, само на пръв поглед, обещанията за минимум финансови разходи изглеждат елементарни. Бързината, с която мегаструктурата НАС бе зачената и недосукала все още - на четири крака, влезе в парламента за обсъждане, издава нещо друго - за едни НАС е розов сън, за други май ще стане кошмар. За нас... един Бог знае!

Facebook logo
Бъдете с нас и във