Параграф22 Weekly

§22 Анализи

С ЧУК, ТЕЛ И ПИРОНИ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА СЪТВОРИ КОМПЮТЪР

твърди Мариана Лазарова, председател на Районния съд в Горна Оряховица. Според нея, тя и колегите й са достигнали дъното на финансовата мизерия и са принудени да правят какви ли не фокуси, само и само да не ударят катинара на съдебната палата.Г-жо Лазарова, неотдавна Висшият съдебен съвет (ВСС) обяви, че съдебната система ще блокира работата си, ако бюджетът за тази година не бъде актуализиран. Състоянието на съдилищата в големите градове горе-долу е ясно, макар и то да не е кой знае колко розово. При вас какво е положението?- Мизерно. Няма пари за служебни защитници, за съдебни заседатели, за вещи лица. Стигали сме дотам, че с риск да направим закононарушение, сме карали ищците (особено по трудовоправни дела) да плащат част от експертизите.За какво по-конкретно става дума?- Примерно назначена е експертиза, без която трудовоправният спор не може да приключи. В чл.359 от Кодекса на труда изрично се казва, че в такива случаи всички подобни разноски са за сметка на държавния бюджет. Но, тъй като ние не разполагаме с подобни средства, а без тези експертизи делата не могат да бъдат решени, натоварваме с разноски ищеца по делото. В повечето случаи става дума за работник или служител, който е бил уволнен или на когото не му е изплатено трудовото възнаграждение.А той съгласен ли е да плаща? - Ами, ако е в състояние... Защото нещата са стигнали дотам, че вещите лица повече не искат да работят без пари. Други категорично отказват, защото възнагражденията, които можем да им платим, са изключително мизерни - от порядъка на 10-12 лева. Няма какво повече да направим, защото за подобен род разходи месечният ни бюджет е едва 1400 лв., а реалните ни потребности са за не по-малко от 3500 лева.В София има вещи лица, които чакат възнагражденията си от години. Един такъв столичен експерт например има да получава толкова пари, че с тях спокойно може да си купи... просторен апартамент. Как стои този въпрос в Горна Оряховица?- С риск да прозвучи грозно, ще си призная, че съм се превърнала в истински скъперник. Цепя всяка стотинка на три-четири и, ако съвсем не можем да минем метър - нарушаваме правилата и товарим страните по делата с неприсъщи за тях разноски. Заради безпаричието не сме в състояние да призоваваме и лица по чл.50 на ГПК, защото това призоваване е за сметка на бюджета на съда. Освен това не разполагаме със средства и за назначаване на достатъчно служебни защитници... И как се оправяте?- Вариантите са два. Или не назначаваме изобщо служебна защита с мотива, че това не се налага в интерес на правосъдието, или буквално се молим на колегите (за адвокати става дума) да работят за по 20, 30 или 50 лева. В интерес на истината те почти всеки път ни влизат в положението и единствено добрата им воля ни дава възможност да си вършим работата и гледаме такива дела. Нямам представа колко още ще продължава така, но в момента пред нас има само две възможности - или да спрем работа изобщо (защото нямаме никакви пари), или да съблечем тогите, да си разпределим по-оживените градски части и да го ударим на просия. Всъщност - има и трети вариант, който обаче не е много законен - страните по делата да си плащат сами разноските. Не е възможно положението ви да е чак толкова зле...- Не само че е възможно, но от ден на ден все повече и повече затъваме. Не искам даже и да си спомням, че от две години, и то в съвсем изключителни случаи, сме изплащали пътните разноски на даден свидетел.Какво се крие зад думите изключителни случаи?- Само едно: човекът трябва да е пристигнал в Горна Оряховица от много далеч. Обикновено казваме на хората, че трябва да дойдат и да си получат парите в рамките на следващите три години, а те късат ордерите и отказват да дойдат дори тогава, когато ние ги повикаме да им изплатим левчетата.Това не е ли причина делата да се бавят повече, отколкото трябва?- Не само че се бавят делата, но понякога направо се провалят. Имали сме случаи, когато и ищците също не са разполагали с достатъчно средства да платят експертизите (и да чакат после да им възстановим по някакъв начин средствата) и ние по принуда се превръщаме във финансови факири, за които не съществуват никакви проблеми с изчисляването на всякакви видове законни лихви. Да не говорим пък за дела за делби, където се работи по най-различни планове (градоустройствени, кадастрални, застроителни и т.н.) и където се издирват и проучват страшно много детайли, факти и обстоятелства. Всичко това в нормалните държави се извършва от вещи лица, на които се плаща съответното възнаграждение, докато при нас отново в ход влиза добрата воля и благосклонността на някой добър (по душа, разбира се) строителен инженер или строителен техник. В противен случай всичко пропада и делото се проваля, защото не може да бъде решено само от обща култура. По същия начин стои и въпросът с автотехническите експертизи, без които не може да бъде приключено нито едно дело за автомобилна катастрофа. Участието на експерти в тези дела е задължително и хората буквално са принудени, пак повтарям - в нарушение на законовите изисквания, сами да внесат необходимите суми, ако искат спорът им да бъде решен.А за наказателните дела имате ли пари?- Не! Досега в нашия съд няколко пъти се е случвало служебните защитници да не се явят и съответните наказателни дела да бъдат отложени за след година. Има решение на Великотърновската адвокатска колегия, което гласи, че служебните защитници трябва да получават възнаграждение в размер на минималния хонорар по адвокатската тарифа. И когато ние дори него не сме в състояние да изплатим - делото се отлага. С надеждата, че през следващата бюджетна година ще разполагаме с необходимите средства да осигурим поне задължителната служебна защита.Преди десетина дни Висшият съдебен съвет изчисли, че през 2003 г. съдебната система работи в условията на бюджетен дефицит в размер на около 50 млн. лева. Колко пари не ви достигат, за да изплатите всички заплати в Горнооряховския съд? - С риск да обидя някого, аз още не знам какъв е бюджетът на Горнооряховския районен съд за тази година. За никого не е тайна, че парите няма да стигнат. Аз обаче изобщо не виждам как ще работим занапред. Не става дума за напрежението помежду ни, защото има колеги, които се сърдят, че ограничаваме телефонните разходи, режем от консумативите... И те са прави да се сърдят, защото едва ли има друга държава в Европа, в която съдиите да са оставени да съществуват в подобна мизерия. Много ли са ви порязали в сравнение с миналата година?- Пак ви казвам, че още не знам какво точно е отпуснато за тази година за нашия съд. Имам представа какво ще ми трябва, но какво ми е осигурено - не мога да кажа. Всеки път, когато разговарям с някого от Висшия съдебен съвет на тази тема, отговорът е толкова уклончив, колкото... трябва да бъде: Предвидено е да получите толкова пари, ако ни бъдат осигурени еди колко си пари. При нас съществува един парадокс, който е абсолютна бомба със закъснител. Предвидено е съдът да се осигурява и от собствени приходи, които се набират от такси. Ние обаче не можем да кажем на хората: Елате да се съдите по тези и тези членове и закони, че да ви събираме такси?. По закон нещата сигурно изглеждат добре, защото е предвидено около 30% от бюджета на един съд да се формира от собствени приходи. Това обаче е възможно само във фирмените отделения или в съдилищата, където се гледат много и по-големи дела. При нас масовите дела са безплатни и както е тръгнало, ако държавата не ни осигури достатъчно пари, ние и заплати няма да получаваме. Просто защото собствените ни приходи са съвсем микроскопични. В момента Горнооряховският съд обслужва три общини, в него има 10 съдии, а реализираният приход на ден е в размер на... 100 лева. Какви са разходите не искам изобщо да споменавам. Ние поискахме някои такси да бъдат увеличени, макар и минимално, но ни бе отказано. В която и друга администрация да отидете, каквато и справка или удостоверение да поискате - плащате такса в размер на около левче. Съдът е единственото учреждение, в което подобни такси не се събират. Предложихме за всяка молба да се плаща такса от петдесет стотинки, които да ни покрият поне пощенските разходи. Предложението ни, за съжаление, не се прие, тъй като таксите не можело да се увеличават...При вас има ли още непопълнени щатни бройки... поради липса на пари?- За наше щастие успяхме да назначим човек, който да се грижи за малкото компютри, които сме получили оттук оттам на добра воля, макар все още да работим като в каменната ера - с раздрънкани пишещи машини, от чието тракане никой нищо не чува. За съжаление обаче с това възможностите ни се изчерпаха, защото нямаме пари дори за хората, които в момента работят в съда. Неотдавна например ми преведоха заплатите с липса от 1200 лв. и се наложи да направим една доста неприятна гимнастика, с която да замажем конфуза. И друг куриоз ще ви кажа - доживяхме да се радваме, когато много хора от съда излязат едновременно в болнични, и то... продължителни. Защото с реализирания по този начин излишък на средства можем да си купим я два топа хартия, я лента за принтера, което е смешно, жалко и грозно. В момента е много трудно да бъдеш административен ръководител, защото няма откъде да вземеш необходимите пари. А аз съм изпадала и в още по-унизително положение - веднъж миналата година, не можах да платя заплатите, защото не ми стигнаха 12 лв., за да внеса целия данък общ доход по сметката...В същото време обаче атаките срещу съда не спират. Включително от страна на изпълнителната и законодателната власт, които все пак трябва да осигурят на съдебната система достатъчно средства поне за да работи. Това не ви ли обижда?- Мисля, че през 1996 г. присъствах на един семинар, организиран за съдии. Та тогава чух един анализ на условията, при които работят съдиите от Балканския полуостров, какви трудови възнаграждения получават и каква е ефективността от работата им. Стана ми много болно и мъчно, защото една малка Албания, за която всички твърдят, че е много изостанала, се оказа доста по-напред и по отношение на материалното обезпечаване, и по отношение на възнагражденията на съдиите. Още тогава. И докато те днес сигурно са отишли още по-напред в своето развитие, ние продължаваме да си буксуваме на състоянието от 1996 година. Ако не е станало и по-лошо. Ето този факт, според мен, е напълно достатъчен за отговор на вашия въпрос - основателни ли са атаките срещу съда, или не са. Защото с чук, тел и пирони компютър още никой не е сътворил, нали?

Facebook logo
Бъдете с нас и във