Параграф22 Weekly

§22 Анализи

С къси пасове към съдебен бюджет 2013

Ние ще си поискаме колкото ни трябва, пък те - колкото дадат!


Тази хватка прилага за пореден път Висшият съдебен съвет (ВСС)в заявката си за бюджета за 2013 година. Одобреният преди седмица от т. нар. правителство на съдебната власт проект предвижда разходи от 507 млн. лв. - с 87 млн. лв. повече от одобрените за тази година 420 млн. лева. За разлика от други години, исканото увеличение не предвижда повишаване на собствените приходи. Те възлизат на 140 млн. лв., колкото са и в сегашния бюджет. Предвидено е 120 млн. лв. от тях да дойдат от съдебни такси, за чието увеличение ВСС отдавна си прави устата, но се бои, че ефектът може да бъде обратен.


Както и досега най-много пари се искат за възнаграждения и осигуровки на магистратите и съдебната администрация - 296 млн. лева. Лъвският пай от 155 млн. е оразмерен за магистратите, които са 4660 на брой. Поставени са и конкретни цели - през 2013 г. средната заплата на магистратите да достигне 2852 лв., а през 2015 г. - 2932 лева.


За общо 9716 служители в администрацията са предвидени близо 130 млн. лв., което означава, че сред тях едва ли има човек с възнаграждение по-малко от 1000 лева. За други възнаграждения и плащания на персонала са заложени над 35 млн. лв., 22млн. от които отиват за облекло. На практика парите за дрехи отдавна са популярни като 13-а и 14-а заплата, тъй като не се харчат по предназначение. Отделно от тях са и прословутите премии във вид на допълнително материално стимулиране и награди, раздавани задължително в края на годината.


Въпреки че ВСС одобрява проектобюджет, внесен от министъра на правосъдието Диана Ковачева, тези сметки са правени без кръчмаря Симеон Дянков, който едва ли ще пропусне да ги коригира с червения молив. Откакто е заел креслото на финансов министър, той орязва последователно държавната субсидия за съдебната власт. За тази година тя е 260 млн. лв. и е малко вероятно министърът да даде 107 млн. лв. отгоре. Вероятно ще поиска и по-високи сборове от съдебни такси, както правеше досега.


В действащия бюджет Дянков намали исканата държавна субсидия със 128 млн. лв. и сви разходната част с 93 млн. лв. - от 493 млн. на 400 млн. лева. А предвидените от съвета 105 млн. лв. от собствени приходи финансовият министър завиши с 35 млн. лева. Според очакванията на ВСС границата от 140 млн. лв., залегнала в сегашния бюджет, ще бъде достигната, което представлява 30-процентно увеличение спрямо собствените приходи за 2011 година.


Този скок до ден днешен остава труднообясним , въпреки постоянно повишаващия се брой на делата, тъй като съдебните такси останаха непроменени. Остана впечатлението, че съдебната власт е разполагала винаги с големи резерви, но е предпочитала да иска все повече пари от централния бюджет. Предложенията за повишаване за съдебните такси като цена за услугата Правосъдие обаче едва ли ще заглъхнат, макар качеството на тази услуга остава катастрофално ниско. При несекващите скандали и ширещата се корупция, срещу която съдебната власт не взима мерки, се искат непрекъснато по-високи заплати, по-високи разходи за издръжка и нови сгради.


За никого в съдебната система не е тайна обаче, че големите пари се прибират от горните нива в системата, които и без това контролират разпределението, хода и решаването на делата. За успокоение на редовите магистрати се раздават премии на калпак, като редовно се отчита преизпълнение на приходната част. На практика става въпрос за изтръскване на брашнения чувал, както се изрази при раздаването на коледните премии за миналата година членът на ВСС Стефан Петров. Въпросът е какво ще сложи в чувала Дянков за изборната 2013 година.


nbsp;


nbsp;


nbsp;


Докато се искат повече пари в бюджета на съдебната власт, магистратите се чудят защо се харчат пари за т. нар. изнесени заседания на ВСС. Въведената незнайно защо практика членовете му да ходят в курорти, за да си вършат работата, предизвиква масово недоволство. След Пампорово и Велинград те се събраха в края на миналата седмица във Варна на среща с административните началници в апелативния район. Обявено беше, че срещата била по настояване и покана на председателя на Окръжния съд в Силистра Деян Денев, за да се дискутират наболели теми в съдебната система.


По повод идеите за по-равномерно разпределяне на натовареността на съдиите председателят на комисията за предложения и атестиране Георги Шопов увери, че нямало да има закриване на съдилища. Оптимизирането щяло да стане с прехвърляне на щатове от по-малко натоварени съдилища към по-натоварените. Председатели на съдилища поискаха отново стимулиране на магистратите и отвориха дума за увеличаване на някои съдебни такси. Ставало въпрос за неадекватно ниски такси, които не спомагали за регулиране постъпление на делата. С други думи, се предлага гражданите да бъдат отказани от водене на дела, които не са атрактивни за съдебната система. От своя страна председателят на бюджетната и финансовата комисия Иван Колев нарисува обичайната картина, настоявайки за допълнителни средства за експертизи, за ремонт на сгради, за нова техника. Според него така системата щяла да отговори на съвременните обществени очаквания.


С какви пари се плащат тези сбирки не е ясно. Крайно съмнителен е и ефектът от тях, тъй като сегашният ВСС има едва четири месеца до края на мандата си и вече пише доклада за него. Петгодишният отчет на съвета ще бъде предоставен на всички институции и ще стане публичен през есента. Нищо чудно обиколките в страната да бъдат представени и като начин за извършване на по-задълбочен анализ със съответната порция добри намерения.


nbsp;


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във