Параграф22 Weekly

§22 Анализи

САМ СРЕД ВЪЛЦИ

Иван Николов постъпва на работа в МВР на 12 февруари 1998 г. с чин сержант, на длъжност сътрудник по охраната в Дирекция Комендатура. До фаталния 20 юни 2001 г. бъдещето му изглежда безоблачно. Награждаван е многократно за добросъвестно носене на службата, а в свободното си време тренира джудо като за световно първенство. На 1 октомври 2000 г. е преназначен на длъжност младши експерт - старши сътрудник по охраната и е разпределен да охранява Медицинския институт на вътрешното ведомство в столицата, по-известен като Болницата на МВР.На 20 юни 2001 г., в 19 ч. Иван Николов застъпва на пост на централния вход на МВР-болницата на ул. Скобелев № 79. Около 20 ч. същата вечер, с арестантски автомобил на Главно управление Места за лишаване от свобода, през служебния вход е докаран прокурорът Николай Колев, но постовият Николов не е уведомен за приемането на магистрата. Около 22.50 ч. същата вечер в болницата пристигат шефът на отдел Следствен към Върховна касационна прокуратура Цеко Йорданов, колегата му Петър Петков и десетина тежковъоръжени и маскирани ченгета от Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ). Намерението на двамата прокурори е да влязат в болницата и да установят защо Николай Колев е настанен там, след като мястото му е зад решетките. Постовият Иван Николов ги спира и настоява те да се легитимират. След като вижда служебните карти на двамата, той ги информира, че не е уведомен за настаняването на Николай Колев и им съобщава, че не може да ги пусне просто така. Причината е, че според инструкцията на МВР за охрана на ведомствената болница, влизането в сградата в извънработно време става само с разрешението на дежурния лекар. Ето защо сержант Николов веднага уведомява дежурния по болница д-р Владимир Паскалев, който слиза на централния вход, за да реши проблема. Между д-р Паскалев и върховните прокурори произтича разправия, свидетели на която стават още дежурният на урологичното отделение д-р Светия Тужаров и заместник-шефът на МВР-болницата д-р Емил Александров. В един момент на д-р Паскалев явно му омръзва да се разправя и нарежда на постовия Николов да съобщи на двамата прокурори, че трябва да изчакат колкото е необходимо. След което тримата лекари... хлътват обратно в болницата и оставят сержанта да се оправя с гостите си по силата на закона. След още няколко неуспешни опита да влязат в болницата двамата прокурори заплашват постовия с арест и той се хваща за последната спасителна сламка: уведомява дежурния по Комендатура Петър Терзиев за инцидента. Но удря на камък. Терзиев разпорежда на постовия да открие веднага д-р Паскалев и да го свърже с него, а междувременно да изпълнява инструкцията на МВР. Тоест - да не пуска прокурорите в болницата без разрешението на дежурния. Сержантът охранител Николов пък не успява да открие доктора, който е по отделенията и, спазвайки въпросната инструкция на МВР, си навлича нова беля на главата. Около 23 ч. в МВР-болницата пристига не друг, а тогавашният председател на Софийската военноокръжна прокуратура полк. Трендафил Трайков. Той е повикан по телефона от Цеко Йорданов и Петър Петков и заповядва на серж. Иван Николов незабавно да го последва, защото бил... арестуван. Полицаят прави последен опит да съхрани униформеното си достойнство. Той отново звъни на дежурния по Комендатура Петър Терзиев и отново получава абсурдното нареждане: да запази спокойствие и да остане на пост, докато дойде смяната му. Сержантът най-добросъвестно съобщава на полк. Трайков заповедта на прекия си началник и го уведомява, че не може да зареже поста си, защото в касата има служебно оръжие и документи. Не мога да чакам и не ме интересува, че постът остава без охрана, отсича военният прокурор, след което заповядва на баретите да оковат Николов с белезници и да го откарат в Софийската военноокръжна прокуратура в Съдебната палата. По-късно сержантът е преместен в ареста на бул. Д-р Г. М. Димитров № 42 (на същия адрес е Националната следствена служба), където Николов прележава 14 часа в единична килия. Всички тези процесуални действия, осъществени от военния прокурор Трендафил Трайков, не са придружени с нито един писмен документ, което се смята за грубо нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК). Междувременно баталията пред болницата на МВР продължава. За да легитимират действията си, върховните прокурори Цеко Йорданов и Петър Петков привикват по телефона и тогавашния началник на управление Охрана на следствените арести Иван Йорданов. След това тримата влизат в урологичното отделение и около 2 ч. през нощта на 21 юни връщат Николай Колев в следствения арест на Транспортна полиция.Също на 21 юни, но привечер, срещу серж. Иван Николов е повдигнато обвинение по чл.270, ал.1 от Наказателния кодекс. Разпоредбата гласи, че който противозаконно пречи на орган на властта да изпълни задълженията си, се наказва с лишаване от свобода от три месеца или глоба до три лева. Софийската военноокръжна прокуратура смята, че постовият Николов е нарушил чл.119, ал. , т. 2 и т.6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), според които при изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може да извършва лични проверки и да взема всички предвидени от закона мерки при наличие на данни, че може да се извърши престъпление от общ характер или друго закононарушение, както и чл.119, ал.2 от ЗСВ: Разпорежданията на прокурора, издадени в съответствие с неговата компетентност и закона, са задължителни за длъжностните лица и за гражданите. На 22 юни 2001 г. Софийският военноокръжен съд преценява, че закононарушенията на постовия не са толкова тежки и го освобождава срещу гаранция от 500 лева. Четири дни по-късно - на 26 юни, Иван Николов пише докладна записка до тогавашния министър на вътрешните работи Емануил Йорданов, с която го уведомява за инцидента и моли за изясняване на истината. На 28 юни вътрешният министър изпраща писмо до главния прокурор Никола Филчев, в което накратко излага фактите и настоява за проверка на неправомерните действия на военния прокурор Трендафил Трайков. Отговорът на главния прокурор обаче така и не пристига никога в МВР.Обвинителният акт срещу Иван Николов е внесен в Софийския военноокръжен съд в края на 2001 г., а на 18 януари 2002 г. съдията по делото кап. Юлиян Банков го връща на прокуратурата за доразследване. В мотивите си кап. Банков пише, че в обвинителния акт не са посочени разпоредбите, които Иван Николов е нарушил, а към делото не е приложена инструкцията на МВР за допуск във ведомствената болница, която постовият стриктно е спазил.Делото срещу Иван Николов е внесено повторно в съда чак през лятото на 2002 г., но на 10 септември военният съдия кап. Юлиян Банков отново го връща на прокуратурата. Мотивът е, че военният обвинител по делото Веселин Стоев не е изпълнил нито едно от указанията на съда, дадени на 18 януари 2002 година. Това обаче изобщо не прави никакво впечатление на военния прокурор, който на 19 ноември 2002 г. отново внася обвинителния акт в съда, без да изпълни дадените му указания. Този път кап. Юлиян Банков оставя прокурора да прави каквото си иска и на 17 януари 2003 г. процесът срещу Николов стартира. Според свидетелските показания на д-р Владимир Паскалев, дежурен лекар в МВР-болницата на 20 срещу 21 юни 2001 г., случката се е развила по следния начин: Пред фоайето имаше двама цивилни, които не познавам. Питах кои са и какво искат, но те отговориха, че няма да се легитимират на всекиго. Видях, че двамата са нервни и леко възбудени. Попитах какъв е проблемът, а по-възрастният (Цеко Йорданов - бел. ред.) каза: Защо сте приели Николай Колев? Той е симулант! Казах му, че след прегледа, ако установим, че лицето е симулант, ще бъде върнато в ареста. От разговора си с двамата (върховните прокурори Цеко Йорданов и Петър Петков - бел. ред.) не разбрах, че искат да влязат в болницата. Те се държаха неадекватно, нагло и арогантно, а цялата обстановка беше напрегната. След инцидента написах докладна записка до директора на болницата доц. Киров, обясни в съдебната зала д-р Паскалев.По време на инцидента разговарях с директора на болницата доц. Киров. Той ми каза, че лично главният прокурор Никола Филчев му се обадил да пита какво става и защо Николай Колев е отведен там, обясни заместник-директорът на МВР-болницата д-р Емил Александров. Единствената светлина в съдебния прокурорски тунел се оказа фактът, че във фаталната нощ на 20 срещу 21 юни 2001 г. дежурен в урологичното отделение е д-р Светия Тужаров - съученик на Николай Колев. Съмненията обаче, че докторът е уредил височайшия арестант, не са доказани по никакъв начин. Вместо това на 25 март 2003 г. хората на Филчев все пак съобщават пред съда част от причините, поради които се е стигнало до незаконното арестуване на сержанта. Късно вечерта на 20 юни ми позвъни заместник-главният прокурор (пряк ръководител на двамата прокурори е Христо Манчев, който освен заместник на Никола Филчев е и председател на Върховната касационна прокуратура - бел. ред.) и ме попита къде се намира Николай Колев - обясни пред съда прокурор Цеко Йорданов. - Казах, че е в ареста. Той ме попита дали знам по какви причини Колев е в МВР-болницата и ми заповяда да отида там с прокурора Петков и с барети, за да проверя какво става. Постовият отказа да ни пусне вътре и докато чакахме, главният прокурор два пъти ми се обади да пита какво става. Час-два стояхме горе (вече в самата болница - бел. ред.), докладвахме в Съдебната палата, казаха ни: Този сержант да бъде махнат - може ли да пречи на прокурора да си изпълнява задълженията? МВР-болницата се е превърнала в място за укритие. Какъвто и ред да има за пропускателния режим в МВР-болницата, за прокуратурата, когато става въпрос да се посети задържано лице, това трябва да става веднага!, обясни Цеко Йорданов пред съда.Колегата му Петър Петков призна в залата, че дежурният лекар д-р Паскалев не се е разпореждал постовият да ги пусне в сградата на МВР-болницата. Той обясни още, че е бил изненадан от поведението на Иван Николов, но призна, че не е запознат с инструкцията на МВР за пропускателния режим. А накрая, за да излезе сух от деликатната ситуация, прокурор Петков обяви пред съда, че в страната действат закони, които са над тази инструкция. На 25 март 2003 г. Софийският военноокръжен съд обяви, че серж. Иван Николов е невинен по всички обвинения, повдигнати срещу него. Пет месеца по-късно (на 5 август) оправдателната присъда на сержанта бе потвърдена и от Военноапелативният съд. При това - без право на обжалване и протест.Военните съдии са единодушни, че Иван Николов не е нарушил действащата нормативна уредба и не е попречил на върховните обвинители да вършат работата си. Подсъдимият е действал съгласно разпоредбите на инструкцията на МВР. Това означава, че ако някой следва да носи отговорност за неправомерния отказ на двамата прокурори да влязат в МВР-болницата, това е дежурният лекар д-р Владимир Паскалев. Той обаче също не бива да носи отговорност, защото е отказал достъп на Цеко Йорданов и Петър Петков, раздразнен от техния остър тон и от грубото им и нагло държане, пише в мотивите си кап. Юлиян Банков от Софийския военноокръжен съд. Инструкцията на МВР не противоречи на Закона за съдебната власт в частта му за дейността и правомощията на прокуратурата, защото определя режима на достъп до съответните поделения на МВР - се казва в мотивите на Военноапелативния съд. - Тези инструкции не съдържат разпоредби, забраняващи на прокурорите да влизат в болницата на МВР. Съвсем друг е въпросът, че дори и прокурорите трябва да спазват установения ред, когато влизат в поделенията на МВР, а и не само там, при осъществяване на техните правомощия, категорични са второинстанционните съдии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във