Параграф22 Weekly

§22 Анализи

САМО ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО НЯМА ПРОБЛЕМИ СЪС СЛУЖЕБНАТА ЗАЩИТА

Паскал Паскалев е роден на 21 април 1956 г. във Велико Търново. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски през 1985 г., никога не е работил в съдебната система, защото винаги е искал да бъде адвокат. В продължение на два мандата - от 2000 г. до 2004 г., е председател на Великотърновската адвокатска колегия, а от май 2003 г. е ръководител на великотърновското Бюро за служебна защита.Г-н Паскалев, вашето Бюро за служебна защита участва в уникален за проект, за който почти нищо не се знае извън Велико Търново. Можете ли да разкажете за какво точно става?- Точното наименование на този проект е Достъп до правосъдие, той е на Отворено общество, а партньори са Висшият адвокатски съвет и Министерството на правосъдието. Проектът стартира през май 2003 г. и е свързан изцяло със служебната защита в наказателния процес, съгласно чл.70 ал.1 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК). Тази разпоредба е доста дълга, затова аз ще цитирам само няколко основни момента в нея: Защитата е задължителна, когато обвиняемият или подсъдимият е непълнолетен, страда от физически или психически недостатъци, делото е за престъпление, за което се предвижда доживотен затвор или лишаване от свобода не по-малко от десет години, обвиняемият или подсъдимият не владее български език, когато делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия и когато той не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение. Проектът наистина е уникален за България, защото бюро за служебна защита има само във Великотърновската адвокатска колегия и то обслужва само полицията, следствието, районния, окръжния и апелативния съд във Велико Търново.Известно ви е, че от години адвокатурата и съдебната система не могат да се разберат по въпроса за заплащането на служебните защитници. Как този проблем се решава в рамките на проекта? - По принцип целите на проекта са две. Първата е да се осигури качествена и сериозна служебна защита на хора, които наистина нямат възможност да си наемат адвокат. Това е и едно от изискванията на Европейския съюз, защото Европейската конвенция за защита на правата на човека е категорична, че никой не може да бъде разследван и съден без адвокат. Втората цел на проекта е да бъде събрана необходимата информация и да се види колко реално струва едно дело като подготовка, водене, времетраене на различните инстанции. На базата на тази информация вече да се формира отделен бюджет за служебни адвокати, който да бъде съобразен с действително необходимите разходи и с качеството на защитата, която те предлагат. Наистина има противоречия между съда и адвокатурата, защото понякога съдбата на хората е в ръцете на индивиди, случайно попаднали в професията, а по традиция заплащането е много по-ниско, отколкото хонорарите, фиксирани в Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет (ВАС). Но това са проблеми, които не засягат бюрото, тъй като моделът, по който ние работим, няма нищо общо с българската действителност.По каква схема тогава се изчисляват хонорарите на служебните защитници в бюрото. - Засега съдилищата във Велико Търново покриват 20% от минималните хонорари по Наредба № 1 на ВАС, а останалите разходите се поемат от Отворено общество. Идеята е, след като бъдат установени действителните разходи за служебна защита, Отворено общество постепенно да излезе от тази схема, а държавата изцяло да осигури бюджет за финансиране на служебната защита. Вярвате ли, че това може да се случи, след като от години този проблем е известен, но никой все още не е направил нищо за решаването му? - Наистина разправиите за това кой трябва да поеме издръжката на служебните защитници са от години. Също така е истина, че неотдавна Министерският съвет прие законопроекта за правна помощ, но не е известно кога той ще мине през Народното събрание. Нуждата от събирането на първична информация за необходимостта от служебна защита обаче продължава да е крещяща, защото нашето бюро продължава да е единственото, което се занимава с подобна дейност. Проектът съществува от две години, но все имаме доста дела, които не са приключили, така че и нашата информация не е достатъчно точна. Ето защо в момента никой не знае колко пари са необходими за служебна защита по дело за грабеж или за убийство, защото това са дела, които се точат с години. Колкото до законопроекта за правна помощ, той наистина трябва да бъде приет много скоро, тъй като осигуряването на равен достъп до правосъдие е основно изискване за пълноправното членство в Европейския съюз. Колко адвокати работят във вашето бюро?- Само петима, защото такива са параметрите на проекта. Имахме идея да наемем т. нар. външни адвокати към бюрото. Те трябваше да поемат служебната защита в районните съдилища в Горна Оряховица, Свищов, Елена и Павликени - освен работата по техните си дела, но... никой не се съгласи. Именно поради тази причина все още нямаме цялостен поглед върху действителното положение в съдебните инстанции на районно, окръжно и апелативно ниво. Толкова ли е трудно за един адвокат да се ангажира със служебна защита по проекта на Отворено общество?- Не бих желал да коментирам, но участието в проекта е свързано с доста допълнителна работа. Примерно - ние отваряме специална папка за всеки наш подзащитен. В нея са всички материали по съответното дело, както и доста специални формуляри, в които записваме колко време ни е отнело запознаването с делото, колко пъти и по колко часа сме се срещали с подзащитните си, колко време сме прекарали в съдебната зала и колко - в полицията и следствието. Всеки ден техническият сътрудник обобщава информацията, подавана от петимата адвокати в бюрото, и веднъж месечно я подава в Отворено общество. По колко дела месечно поема вашето бюро?- Средно между 30 и 50 всеки месец, но не само от Великотърновския съдебен окръг. Както е известно, Апелативният съд във Велико Търново покрива още четири съдебни района - Габрово, Русе, Ловеч и Плевен, откъдето също идват дела, по които е необходимо ползването на служебни защитници. Особено за мерки за неотклонение или за тежки престъпления, които се гледат на първа инстанция от окръжните съдилища. А имате ли представа какво мислят хората за вас?- Реакциите са много положителни. Както на хората, които ползват служебни защитници, така и на органите, които търсят служебна защита - полицията, следствието и съдилищата. Отзивите са, че вече е налице действително сериозна и качествена служебна защита, че вече няма проблеми с отлагането на делата и че колегите, които работят в тази сфера, се справят добре. Един от адвокатите в бюрото например успя да спечели оправдателна присъда за човек, обвинен в убийство. А друг колега успя да убеди съда в невинността на обвинен в грабеж. Всъщност истината е, че поне за момента Велико Търново е единственият град в България, в който съдът и адвокатурата работят ръка за ръка, защото от две години тук не съществува никакъв проблем с назначаването на служебни защитници. А това не е много добре, защото... нямаме база за сравнение. Г-н Паскалев, а какви са вашите правомощия, когато някое от делата ви стигне до Върховния касационен съд?- Ако се налага явяването на адвокат, отивам аз, защото колегите ми са млади хора и нямат необходимия петгодишен стаж, за да се изправят пред върховните съдии. Иначе депозираме пред Върховния касационен съд писмени защити.Имате ли представа как е уреден този въпрос в чужбина?- Доколкото зная, подобни проекти са реализирани в Холандия, Литва, Израел и Южна Африка, като всички те са приключили успешно и заплащането на служебните защитници е поето от държавата. Преди три-четири години тази практика бе въведена и в Англия. Наистина там има осем бюра за служебна защита, ако не ме лъже паметта, но разходите на държавата са огромни и те се разпределят между бюрата от специална комисия. В английското законодателство обаче е предвидена възможността частни адвокатски кантори също да кандидатстват за служебни защитници, като принципът е като за... малка обществена поръчка. Според колеги от Острова, с които ние поддържаме тесни контакти, частните адвокатски кантори поемат около 30% от делата, по които е необходима служебна защита, а хонорарите им се изплащат от комисията. А защо точно Велико Търново бе избран за пилотен град по този проект?- Просто ние отговаряхме на основното изискване - среден по големина град, в който са представени всички съдебни инстанции. А Велико Търново е с около 75 000 жители и тук има районен, окръжен и апелативен съд. Идеята на проекта е да се изследва натовареността в по-малкия град, защото в големите областни центрове с апелативни съдилища - София, Варна, Пловдив и Бургас, информацията се събира много по-друдно. Имаше идея за разкриване на подобно бюро и във Варна, но засега това не се е случило. Смятате ли, че все някога този проект може да стане... държавна практика?- Нали това е крайната цел? Колегите, които участват в проекта, се занимават само със служебна защита, защото нямат право да поемат никакви други ангажименти и затова получават определено възнаграждение от Отворено общество. Неговият размер не се определя от месечната бройка на делата, нито пък е зависимо от онези 20% от минималния хонорар, фиксиран в Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет. Така че те не мислят за нищо друго освен за преките си задължения и поради това работят изключително добросъвестно, а отзивите за поведението им са отлични.

Facebook logo
Бъдете с нас и във