Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Самомнението на Темида

Вълнуващи бяха изказванията на ръководителите на Върховния касационен съд (ВКС) по време на националното съвещание на шефовете на съдилищата в България в началото на тази седмица. Идеята бе да се обсъди докладът на Европейската комисия (ЕК) от това лято по механизъма за сътрудничество и контрол, както и какво предстои да се направи занапред в съдебната реформа.


За темповете, с които се движи съдебната реформа у нас, може да съдим дори само по факта, че съдебната власт се сети да обсъжда широко документа, когато някой може и да го е забравил. Поредният критичен доклад от Брюксел (който властта за пореден път изтълкува като положителен) бе огласен на 22 юли, а сега сме в първата десетдневка на октомври - простата сметка сочи, че са минали два месеца и половина. Но това очевидно не се смята за забавена реакция от страна на правораздаването.


И тъй като все пак мина време, нека да припомним какво каза председателят на ВКС проф. Лазар Груев през горещото лято, когато докладът беше все още пресен. Следва да се разбере веднъж завинаги, че справянето с корупцията и организираната престъпност е отговорност и дълг преди всичко на българските правоохранителни органи (МВР, прокуратурата - б.р.), а задължението на съда е да осигури равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес и установяването на истината, с което да гарантира върховенството на закона в нашата европейска, суверенна, демократична и правова държава. Професорът посочи също, че бележките и посочените слабости не трябва да стават повод за самоцелно обругаване на която и да е институция или за междуинституционални нападки, както и обратното - посочените положителни резултати не трябва да се използват за себеизтъкване или да са повод за самоуспокоение.


Това припомняне на


казаното от съдия

по онова време не е излишно. Оказва се, че месеци по-късно, когато правосъдното министерство вече е набелязало цели 71 мерки за преодоляването на слабостите в съдебната сфера, магистратите все така отхвърлят критичния тон на европейския документ. Но те имат основания за себе си, опирайки се на техни си данни за състоянието на нещата. Според статистиката както на съда, така и на прокуратурата ние не само не бавим делата, но и се движим в крак с европейските темпове. Така например - според обявените числа - през миналата година в срок до три месеца са приключили над 70% от наказателните производства, а през първото полугодие на тази година ситуацията е същата, като в някои съдилища даже 80% от делата са приключили в този срок. На тези данни очевидно трябва да се вярва, при положение че ги съобщава не кой да е, а заместник-председателят на Върховния касационен съд Гроздан Илиев. Съдебният шеф изтъкна също, че не приема някои забележки в последния доклад на Еврокомисията, защото трябва да се направи разграничение между работата на съда и тази на органите на досъдебното производство.


Истинска бомба хвърли в залата обаче шефът на ВКС, който оповести статистика, според която във Варненския апелативен район за периода 2008-2011 г. осъдителните присъди по дела за организирани престъпни групи и пране на пари са... почти 100 процента. От общо 90 дела срещу мафията са били приключени 87, а от 228 лица, изправени пред съда, осъдените са 215 души. В същото време са приключени всички 11 дела за пране на пари и са осъдени всички 21 души, изправени пред съда. Дано тези числа да достигнат до ушите на черногледците от Брюксел, които пишат критичните доклади, та да им се отворят очите...


nbsp;


nbsp;


Каре - Едно към едно

Приемаме с резерви отредения с доклада приоритет по отношение на положителни оценки на законодателната и изпълнителната власт и негативи за съдебната власт. Защото повтарящите се критични бележки за слабости на съдебната практика и неефективно противодействие на организираната престъпност и корупцията не могат да се сведат единствено и само до упреци към съда по повод постановяване на конкретни съдебни актове. Критични бележки с подобно съдържание обаче твърде лесно се използват за нанасяне на удари, без да се държи сметка за последиците, свързани с извършваното по този начин посегателство върху независимостта на съда, респективно върху принципа за върховенството на закона. Това уточнение е необходимо, за да се подчертае, че каквито и мерки да се вземат по повод констатациите в доклада на ЕК, независимостта на съда като основно достижение на съвременната демократична държава не следва да се накърнява при тяхното изпълнение, каза Гроздан Илиев.


nbsp;


По отношение на критиките за оправдателните присъди в юлския доклад Гроздан Илиев изтъкна, че част от тях се дължат на променливите свидетелски показания, неправилното формулиране на обвинението от страна на прокуратурата, особено във връзка с длъжностните престъпления, незадоволителното качество на различни експертизи, предимно финансови. Тези думи звучат в дисонанс с отчетите на прокуратурата, откъдето пък напоследък отчитат почти пълна липса на оправдателни решения и тотален превес на осъдителните съдебни решения.


Една част от проблемите при доказване на тежките престъпления като убийства, грабежи и др. възниквали и от противоречиви заключения по назначаваните автотехнически, съдебномедицински, икономически и финансово-счетоводни експертизи. Към тази група се отнасят и делата с предмет корупционни практики, вкл. и тези, извършвани от длъжностни лица от високите етажи на властта и от организираната престъпност, които са били на вниманието на ЕК при изготвяне на доклада. Където впрочем по повод на доказателствената основа също се прави констатация за ограничените възможности и незадоволителното качество на експертизите и финансовите разследвания.


Друг проблем, дебатиран на форума, бяха нарушенията на процесуалните правила, довели до ограничаване на правото на защита на подсъдимия. Най-често срещаните са липсата на мотиви към присъдата и лишаването на подсъдимия от възможността да докаже твърденията си. Неспазването на правата на хората, както знаем, води до лавина от дела срещу страната в Европейския съд в Страсбург, от което страда не джобът на магистратите, а на данъкоплатците.


Очаква се до края на 2011 г. ще бъде изготвен анализ на практиката по делата срещу организираната престъпност, контрабандата и корупцията, който ще бъде публикуван на сайта на съда в ИНТЕРНЕТ и ще послужи като ръководство на съдиите от цялата страна. Предвижда се ВКС да сформира собствено звено за анализи, което ще проучи как стоят нещата и при нужда ще сезира ръководството на институцията (ВКС) за нуждата от тълкувателни решения за изчистване на противоречивата съдебна практика. Подобен анализ трябва да служи като


наръчник на магистрати

nbsp;


с цел недопускане на грешки по еднотипни дела. Засега ценен принос с наученото от подобни процеси даде съдия Лада Паунова. Както е известно, тя ръководеше състава по делото за банда за мокри поръчки срещу братя Маргини и ги оправда на първа инстанция. Това дело я подтикна - заедно със своя колега Пламен Дацов, да напишат книгата Организирана престъпна група. Този труд може да е полезен на колегите й, като се има предвид през какви перипетии мина досега процесът.


Относно предстоящия анализ на съда бе уточнено, че няма да бъде правен разбор на всички знакови процеси, защото мотивите към тези актове говорели сами за себе си. Но щяла да се обобщи информацията по онези дела, които се наблюдават от ЕК. Никой обаче не знае точния брой на тези процеси. Може би сега е моментът да го разберем. Като такива се спрягат обикновено делото срещу бившия шеф на пътния фонд Веселин Георгиев - върнат за ново разглеждане, за убийството на ямболската адвокатка Надежда Георгиева (точи се от 11 години), срещу бизнесмена Марио Николов (по което има присъди на първа инстанция). В групата влизат и делата срещу Мария Мургина и Александър Томов - също получили ефективни присъди на първа инстанция, срещу социалния ексминистър Емилия Масларова, по което в момента текат заседания, срещу бившия шеф на столичното парно Вальо Топлото и др.


Председателят на ВКС посъветва колегите си да активизират връзките си с европейските си партньори, за да обменят практически опит, и обясни, че ще се работи за уеднаквяване на съдебната практика. Груев повдигна отново една тема, която бе коментирана неотдавна и от един от новоизбраните членове на ВСС - Димитър Фикиин. А именно че шефовете на съдилищата не умеели да комуникират с обществото. Трябвало да се назначат подходящи пиари в съдилищата, които да изчистят несправедливо създадения черен образ на Темида пред обществото.


Подобно на своя колега и шефът на ВКС призова за отговорно публично говорене, коректно поднасяне на информацията на обществото и на Европейската комисия. Взето бе решение съдиите да се срещат всеки първи понеделник на месец октомври, за да обсъдят изпълнението на мерките, предприети във връзка с докладите на ЕК и да начертават нови.


В скоро време предстои у нас да дойдат на посещение председателите на 27-те върховни съдилища в Европейския съюз, които за първи път ще проведат свое съвещание в страна от Източна Европа. На какво дължим тази чест не е много ясно предвид окаяното състояние на българското правораздаване. Може пък да са повярвали на оптимистичната статистика, отразяваща розовото ни положение...(sect;22)


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във