Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Сделки на мушка

През 2015 г. НАП се фокусира върху дейността на изпълнителите и инвеститорите в сектора на строителството и ще предприеме редица мерки  срещу укриването на данъци и доходи в този сектор от икономиката. Анализите сочат, че заради укриване на данъчни и осигурителни задължения в строителния бранш бюджетът губи по 400 млн. лв. годишно. Отделно в НАП са изчислили, че средно на година бюджетът търпи 43 млн. лв. щети от продажбата на имоти под себестойността им. Затова ще се иска обявяването на подобни сделки за недействителни, предупредиха от приходната администрация.

"Това няма как да стане!" - беше първата и най-естествена реакция на всеки здравомислещ българин на новината, че ще се отменят сделки с имоти заради продажбата им на занижени цени. Оказва се обаче не само че може, а че става. Съдилищата в цялата страна са залети с подобни искове и тази "екзотична" норма, към която рядко се прибягваше допреди две-три години, в момента е истински хит. А най-важното в случая е, че НАП печели в съдебните битки. Бедата обаче е, че "контрата" от тези сделки в крайна сметка остава у купувача -  той остава без имот и без пари. За утешение му се дава само "удоволствието" да се влачи по съдилища с години, и то без никаква гаранция, че някога изобщо ще успее да си вземе обратно платените средства.

Как става? В Данъчноосигурителния процесуален кодекс от години съществува чл. 216, според който държавата може да обяви за недействителна спрямо себе си всяка сделка, сключена с цел да се ощети хазната. Условието е да са налице установени задължения към хазната, длъжникът да се е "отървал" от имуществото си по време на ревизионното производство (достатъчно е само вече да му е била връчена заповед за ревизия) и да няма с какво друго да си погаси борчовете към НАП. Законът изброява няколко отделни хипотези, които развързват ръцете на данъчните. Така например сделката веднага бива атакувана в съда, ако имуществото е било дарено или пък ако е направена на цена, "значително" по-различна от обичайната пазарна цена или пък е извършена между свързани лица.

Съдебната практика сочи, че огромното болшинство от атакуваните "мишени" на НАП са собствениците на дребни фирми, които веднага след започване на ревизия внезапно получават силен порив да даряват всичко, което имат, на деца и още непроходили внуци. Другата често срещана хипотеза са неизгодните сделки - прехвърляне на имущество по време на ревизия на нереално ниски цени с цел да се "прецака" фискът.

Какво се прави? Приходното ведомство подава иск в съда. С него НАП  настоява да се обяви за недействителна спрямо държавата съответната сделка - продажба, дарение, прехвърляне на  вещ за погасяване  на парично задължение и др. Делото се води както срещу продавача, който дължи пари на НАП, така и срещу този, който е получил имуществото от него - купувача или "надарения". И ако НАП успее да си докаже тезите, сделката се обявява за недействителна спрямо държавата.  Като последицата от това съдебно дело е, че  НАП може да вземе имуществото от купувача и да го продаде на търг, за да си събере парите. А той - ако иска, може да се съди с продавача и да си иска парите обратно.

"Няма правно значение какъв е размерът на установените публични задължения и в какво съотношение е този размер със стойността на имуществото, с което се е разпоредил длъжникът. Всяко публично задължение, което е установено и не е изплатено, дава основание на публичния изпълнител да предяви отменителния иск за защита на интересите на държавата", мотивират се съдилищата. И постановяват недействителност на сделките.

Истински страшната възможност обаче е тази, при която абсолютно добросъвестни хора, напълно чужди на идеята да се правят на съвременни Андрешковци, също могат да се превърнат в жертви - просто защото няма как да знаят за проблемите на продавача, нито има къде да проверят, за да се предпазят. Законът не изисква и двете страни в сделката да са наясно, че нейната цел е да се прецака фискът: "Намерението за увреждане на фиска касае само задълженото лице, не е необходимо това намерение да бъде установено и в лицето, с което той е договорил сделката", казва съдебната практика. Това най-често се случва, когато се купува имот от частно лице или фирма, които нямат никакви видими проблеми с данъчните.

 

Как действа законът

Ето един реален пример от съдебните зали: На 2 март 2012 г. Шуменският окръжен съд обявява за недействителна спрямо държавата продажбата на двор и двуетажна къща в Шумен, извършена между две частни лица - майка и син.

При "нормални обстоятелства" в сделката не би имало нищо незаконно. Само че тя се оказва сключена четири месеца, след като срещу сина започва данъчна ревизия по съмнения за укрити доходи и му е връчена заповед за това. Проверката приключва доста след продажбата, но е важен резултатът от нея: оказва се, че човекът е укривал доходи от данъчните. И затова му е издаден ревизионен акт, с който са установени задължения в размер на 21 979 лева.

Служителите на НАП завеждат отменителния иск с мотива, че продажбата е извършена след връчване на заповедта за ревизия, че тя е между свързани лица - майка и син, и следователно целта й е била да се навреди на принудителното събиране на задълженията към фиска. А освен това изтъкват довода, че продажбата е договорена на цена, значително по-ниска от реалната пазарна стойност на имота - 40 785 лева. По-късно, по време на делото, се назначава съдебна експертиза, която установява, че реалната цена на имота действително е била по-висока - 71 250 лева.

"Настоящият съдебен състав намира, че в конкретния случай са налице всички посочени по-горе предпоставки за основателност на предявените претенции. Държавата има публични вземания, произтичащи от неизплатени данъчни задължения. Налице е общата предпоставка - връчена заповед за възлагане на ревизия, установено е публично задължение в резултат на ревизията и сключена след тази дата разпоредителна сделка със значителна разлика между даденото и полученото от задълженото лице. Налице е и второто изтъквано от ищеца основание - двамата ответници са свързани лица, а отчуждаването на притежаваното от длъжника имущество безспорно е извършено във вреда на публичния взискател, доколкото с него се затруднява удовлетворяването на държавата. Няма данни задълженото към фиска лице да притежава друго имущество, от което държавата да може да се удовлетвори своевременно и в пълен размер. Предвид изложеното съдът намира, че искът следва да бъде уважен, като атакуваната сделка бъде обявена за недействителна по отношение на държавата..."

Това, че в случая става дума за сделка между майка и син, е просто една допълнителна "екзотика" в казуса. Родството съвсем не е задължително условие, за да се отмени една сделка. Затова е и толкова важно да се мисли добре, преди в нотариалния акт за една продажба на имот да се впише цена, различна от действителната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във