Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СЕДМИЦАТА

Народно събрание- Парламентът прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от Министерския съвет на 15 декември 2004 година.- Министерският съвет внесе законопроекта за Административно-процесуалния кодекс, в който се предвижда изграждането на 10-12 административни съдилища в страната. - Депутатите приеха и т. нар. европоправки в конституцията, сред които най-конфликта се оказа падането на забраната за продажба на българска земя на чужденци. Гражданите от страните-членки на Европейския съюз ще могат да купуват земя у нас свободно, докато останалите ще придобиват поземлена собственост само по силата на международен договор, ратифициран от парламента с квалифицирано мнозинство. А до 2007 г. Народното събрание трябва да приеме специален закон за земята, в който ще бъдат регламентирани и случаите, когато на кандидат-купувачите ще им бъде отказвано да купуват българска земя. Според договорът с ЕС, който ще бъде подписан през април, ще има 7-годишен гратисен период за продажба на земя, изтичащ на 1 януари 2014 година.Министерски съвет- Правителството утвърди Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му за 2005 година. Правителството на САЩ отпусна 147 000 долара на страната ни за борба с трафика на хора, като при необходимост България може да получи от САЩ още 250 000 долара. - В бр.15 на Държавен вестник от 15 февруари (вторник) е обнародвано Постановление №19 на Министерския съвет, прието на 4 февруари. С него частично се променя Правилникът за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и се забранява категорично носенето и продажбата на заглушители освен за нуждите на МВР и на Въоръжените сили. Конституционен съд- Конституционният съд (КС) образува дело по искане на главния прокурор. Този път Никола Филчев настоява да се обявят за противоконституционни два текста от Закона за съдебната власт, според които общите събрания на Върховния касационен и Върховния административен съд се събират, когато произнасят тълкувателни решения по приложението на закона и когато се взема решение за сезиране на Конституционния съд. Освен това главният прокурор поиска от КС да разтълкува и разпоредбата на чл.150 от конституцията. В ал.1 на този текст се казва, че Конституционният съд може да бъде сезиран от една пета от народните представители (т. е. 48 депутати), от президента, от Министерския съвет, от Върховния касационен съд, Върховния административен съд и от главния прокурор. А в ал.2 се казва, че когато установят несъответствие между закона и конституцията, Върховният касационен съд или Върховният административен съд спират производството по делото и внасят въпроса в Конституционния съд.Върховен административен съд- Върховният административен съд (ВАС) образува дело срещу текстове от Инструкция № 1 за работата и взаимодействието на органите на предварителното разследване, издадена от главния прокурор, от министъра на вътрешните работи и от директора на Националната следствена служба. Габровски адвокати атакуват чл.113 от нормативния акт, според който анонимните свидетели могат да искат да дадат показания в присъствието на адвоката на обвиняемия. - ВАС образува и дело по жалба срещу Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси, която е в сила от 7 януари 1998 година. Според жалбоподателя, наредбата трябва да бъде отменена изцяло, защото е издадена в нарушение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за нормативните актове. Висш съдебен съветНа редовното си заседание, проведено на 9 февруари, ВСС назначи:Евгения Рачева - съдия в Районен съд - гр. Левски, за ръководител на РС гр. Левски.Хайгуша Бодокян - инспектор в Министерството на правосъдието, за съдия в Софийския градски съд.Таня Вълчева - адвокат в Пловдивската адвокатска колегия, за съдия в Пловдивския районен съд.Снежана Кацарска - и. д. заместник-окръжен прокурор на Благоевград, за титулярен заместник-окръжен прокурор на Благоевград.Маруся Николова - прокурор във Видинската окръжна прокуратура за заместник-окръжен прокурор на Видин.Ангелина Митова - прокурор в Пазарджишката окръжна прокуратура, за заместник-окръжен прокурор на Пазарджик.Христо Василев - и. д. заместник-окръжен прокурор на Смолян, за титулярен зам.-окръжен прокурор на града.Кирил Петров - и. д. заместник-окръжен прокурор на Ловеч, за титулярен заместник-окръжен прокурор на Ловеч.Румен Георгиев - прокурор в Добричката окръжна прокуратура, за заместник-окръжен прокурор на Добрич.Антония Донева - и. д. заместник-окръжен прокурор на Разград, за титулярен заместник-окръжен прокурор на Разград.Златка Чолева - съдия в Софийски районен съд, за съдия в Софийския градски съд (СГС).Анна Баева - съдия в Софийски районен съд, за съдия в СГС.Евелина Папазян - съдия в Софийски районен съд, за съдия в СГС.Росен Минчев - от младши прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, за прокурор в Старозагорската районна прокуратура.Софийска адвокатска колегия- Софийският адвокатски съвет прикани всички адвокати, членове на Софийската колегия да заверят картите си за 2005 година. Всеки, който стори това до 21 февруари, ще бъде обслужван с предимство в Софийската районна прокуратура. Национална следствена служба - Иван Тодоров-Доктора бе привикан на разпит в Националната следствена служба в четвъртък (17 февруари). Час и половина по-късно той напусна сградата на бул. Д-р Г. М. Димитров № 42 с две нови обвинения - за пране на пари и за контрабанда. Наложена му е мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 15 000 лева. Срещу Иван Тодоров се води разследване по т. нар. случай Амигос. Доктора, собствениците на финансовата къща Амигос - 3 Петър Петров и братята Дойчин и Димитър Мирянови, както и една тяхна служителка са участвали в схема за контрабанда на цигари и изпирането на парите от продажбата им през български в чужди банки.Дела - На 17 февруари (четвъртък) Пловдивският районен съд осъди 46-годишния Веселин Александров - бивш началник на управление Държавна собственост при Областна управа - Пловдив, на три години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Той е признат за виновен по чл.282, ал.2 от НК, защото през юни 1998 г., в качеството му на длъжностно лице и с цел да набави за Пловдивплодекспорт ЕООД облага, не е изпълнил служебните си задължения. Всъщност Александров е дописал две незаверени копия на акт за държавна собственост, като по този начин го е актуализирал без предварително да е проверил условията за съставянето на този акт. - Пловдивският окръжен съд осъди на 16 години лишаване от свобода 38-годишния Петър Даражански, който на 20 октомври 2004 г. в с. Зелениково, Пловдивско, на пияна глава закла баща си Колю Даражански. Делото приключи само в едно съдебно заседание, което продължи по-малко от три часа. - Състав на Пазарджишкия окръжен съд отхвърли решението на Велинградската общинска избирателна комисия, с което Фидел Беев бе обявен за кмет на Велинград, след частичните избори на 12 февруари. Определението на съда е по жалба на независимия кандидат за кмет Атанас Водев, според който по време на вота са допуснати груби нарушения на изборния процес. Любопитно - Висшият съдебен съвет засекрети доклада на Ангел Александров - директор на Националната следствена служба, за проверката в Столичната следствена служба, тръгнала след скандалния сигнал на четирима следователи срещу техния пряк шеф. Идеята за засекретяването на проверката бе на главния прокурор Никола Филчев, който заяви, че докладът съдържа служебна информация и на медиите трябва да се предоставят само крайните резултати и изводите в доклада, който ВСС ще разгледа и обсъди на 23 февруари (сряда).- Все повече срочнослужещи употребяват наркотици, заяви военно-апелативният прокурор Крум Манов по време на отчета на Военноапелативната прокуратура за миналата година. През 2004 г. военните магистрати са образували 50 предварителни производства за употреба, държане и разпространение на дрога в поделенията на армията. Според статистиката, най-масово употребяваният наркотик в казармата е марихуаната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във