Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Сефте: антитерористична стратегия!

Докато "Ислямска държава" се прокрадва все по-близо до нас, кабинетът най-сетне сколаса да подготви проект на Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма, разработен от междуведомствена работна група по заповед на вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Забележителен е чл.45 от стратегията, в който се казва следното: "Макар че българското общество не приема под никаква форма екстремистки идеологии и твърдо се противопоставя на всякакви форми на тероризъм, вероятността отделни членове на това общество или чужди граждани, пребиваващи на територията на Република България, да станат съпричастни към подготовка и осъществяване на терористична дейност, не може да бъде изключена."

Стратегията е с хоризонт до 2025 г., с междинен преглед и актуализиране през 2020 година. Посочени са конкретно и непосредствените източници на терористични заплахи -  "Ислямска държава" и "Ал Кайда". Според авторите на стратегията рискове съществуват заради наличието на голям брой европейски, включително и от Западните Балкани, чуждестранни бойци в състава на различни екстремистки и терористични формирования и тяхното транзитно преминаване през българска територия. Заради бежанската вълна към границите ни е възможно на наша територия  да проникнат радикализирани и терористични елементи. Освен тях риск представляват и наши граждани, които се обучават в чужди религиозни образователни центрове, където се проповядва екстремистка идеология.

Проектът уточнява, че заради участието на България в международната антитерористична коалиция страната ни е потенциална мишена на терористи. Вероятността България да бъде обект на терористични атаки е по-висока от тази преди атентата на "Летище Сарафово" на 18 юли 2012 г., се казва в документа.

От предложените конкретни мерки за противодействие на радикализацията и тероризма става ясно, че ДАНС и службите трябва да използват информации от гражданите, медиите и НПО. Според авторите на стратегията "предприемането само на открити оперативни мерки срещу тероризма и съпричастните към тероризъм лица не е достатъчно условие за успех".

Подчертава се необходимостта от приемането на модерно антитерористично законодателство и ефективно съдебно производство за уличените в терористична дейност в съответствие със законите на страната. Извеждане на международното сътрудничество - по линия на двустранните спогодби за съдебна помощ и на делата за тероризъм, трябва да е приоритет в двустранните отношения между държавите, се посочва още в документа.

В стратегията се казва, че противодействието на терористична заплаха или атака не може да се ограничава единствено до националните граници. Проактивното противодействие на тероризма трябва да бъде осъществявано и в координация с правоохранителни и специални служби на други държави.
Бързият и навременен обмен на информация е от съществена важност в борбата с тероризма. В тази връзка България е изразила подкрепа за създаване на единна европейска Система за обмен на резервационни данни на пътниците. С оглед предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления страната ни работи за интензифициране обмена на контратерористична информация между страните членки на ЕС.
Според стратегията събирането на точна и навременна разузнавателна информация, в това число изпреварваща информация от оперативни източници, трябва да бъде неотменен приоритет пред службите за сигурност, осъществяващи контратерористична дейност. Бързият и своевременен обмен на получената информация между контратерористичните звена на държавата ще става при водеща роля на Националния контратерористичен център, ситуиран в ДАНС.

Три месеца след приемането на стратегията трябва да е налице и план-програма, който ще се изготви от МВР. За реализацията на програмата се изработват планове за нейното изпълнение по раздели. Те се подготвят от Националния контратерористичен център, във взаимодействие с компетентните министерства и държавни агенции, и се предоставят на Съвета по сигурността за становище до15 ноември на предишната година. Министерството на вътрешните работи пък се задължава да изготвя до 31 март годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за предишната година.

Документът е публикуван на интернет-портала за Обществени консултации, като публикацията му съвпадна по време с истерията около двама издирвани чужденци. Срокът за мнения по проекта за стратегия е 15 септември 2015 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във