Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СЕГАШНАТА КОНСТИТУЦИЯ Е НЕГОДНА ЗА ЕВРОПА

КАРЕ Няколко са промените в конституцията, за които отдавна се говори - правото на чужденците да купуват земя, финансова и данъчна независимост на общините, пълно или частично снемане на депутатския и магистратския имунитет. Оказа се обаче, че за да приведем основния си закон в съответствие с нормативната база на Европейския съюз (ЕС), ще трябва да се подготвим за още няколко корекции. Става дума за това, че ако станем член на Европейския съюз, неминуемо трябва да се простим със суверенитета си (заради европейското гражданство), да прегърнем общата валута, да сринем окончателно границите си, да гласуваме според принципите на общоевропейското избирателно право. Има обаче и още нещо, за което никой не отваря засега дума - чак когато България влезе във валутния евросъюз ли ще уреждаме процедурата, по която Европейската централна банка ще поеме част от правомощия на БНБ? Дванайсетгодишната одисея и належащите потребности на реформата в съдебната система бе обсъждана на конференция, проведена на 25 и 26 февруари в резиденция Бояна. Форумът бе организиран от Министерството на правосъдието по идея на Световната банка и с финансова подкрепа на правителството на Кралство Норвегия. За последните дванадесет години България за първи път има цялостен подход и виждане за реформа в съдебната власт, заяви пред участниците в конференцията регионалният директор на Световната банка Андрю Воркинк. Според него, поуките от чуждестранния опит могат да ни бъдат от полза, но промените в съдебната власт трябва да си ги направим сами. Изследването на 15 проекта за реформа на съдебната власт в държави, чиито проблеми са сходни с българските, показва, че обикновено се залага на увеличаването на броя на съдиите, на ремонта на сградите и броя на компютрите. И се избягват основни теми като етиката на магистратите качеството на работа на съдебната система и методологията за реална самооценка на свършеното и несвършеното, изтъкна още Воркинк.Министърът на правосъдието Антон Станков обяви, че проектозаконите за изменение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), Наказателния кодекс (НК) и Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) са в последна работна фаза и до края на март 2002 г. ще бъдат внесени в парламента. Ние отдавна сме готови с промените в ЗСВ - допълни още министър Станков. - Но умишлено задържахме нещата. Желанието ни е основните наказателни закони да бъдат придвижвани в пакет. Според Станков, проблемът с натрупването на следствени дела може да бъде решен по-бързо и по-евтино с възстановяването на Националната следствена служба (НСлС), а не чрез промени в конституцията. В основния закон е записано, че съдебната система се състои от три самостоятелни звена - съд, прокуратура и следствие.Битката за овладяването на националното следствие се води повече от пет години и през 1998 г. то бе разбито на 28 окръжни и една специализирана следствени служби. В момента идеите за бъдещото съществуване на следствието са две. Първата е, че следователите трябва да бъдат поделени между прокуратурата и МВР. Втората идея, защитавана от екипа на министър Станков и залегнала в проекта за изменение на Закона за съдебната власт, е, че Националната следствена служба трябва да бъде възстановена. В момента магистратите са разделени на два лагера - Камарата на следователите и Съюзът на съдиите подкрепят възстановяването на НСлС, а прокуратурата - не. Съдиите, прокурорите и следователите да бъдат назначавани, след като преминат задължителен психотестпредлагат още от министерството. Магистратите трябва да са хора с адекватни физически и психически качества, за да изпълняват длъжността си, подчерта пред форума министър Станков. А неговият заместник Марио Димитров обясни, че три месеца преди всеки магистрат да придобие статут на несменяем (след навършване на задължителния тригодишен стаж), дотогавашната му работа ще бъде оценявана от специална атестационна комисия.Другият заместник-министър на правосъдието Миглена Тачева каза пред Параграф 22, че ведомството ще концентрира усилията си в в десет основни направления, които засягат най-наболелите теми в нашето правораздаване. Освен споменатите дотук проблеми в списъка влиза още и реформирането на системата за изпълнение на присъдите. Тя подчерта, че е изключително важно най-после да бъде изградена интегрираната информационна мрежа, която да ще създаде условия натрупаната база данни да бъде ползвана равноправно от МВР, следствието, прокуратурата, съдилищата, затворническата администрация, митниците, данъчните служби, общините и държавната администрация.Поземлената реформа, създаването на кадастър и имотния регистър също са ключови проблеми в проекта на правосъдното министерство за съдебната реформа. Това не е ексктравагантна странност - повече от имотните спорове стигат до съда. За решаването им още в края на 2001 г. Световната банка ни отпусна заем от 33.5 млн. долара. Очакванията на всички са, че банката ще ни съдейства и за създаването на електронни регистри на осъдените лица и ответниците в изпълнителното производство. Единственото условие е Министерството на правосъдието да защити пред нея съответните проекти. Предвижда се и създаването на специализирани търговски съдилища и отделения в тях, които ще гледат само дела по несъстоятелност - поясни заместник-министър Тачева. Съдиите, занимаващи се с тази проблематика, ще преминат специални курсове по обучение. Според нея, трябва да бъдат променени и редица текстове от Търговския закон, Закона за банките, както и в уредбата на изпълнителното производство, свързано с проблемите само на един вид несъстоятелност - банковата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във