Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СГС тъне в безхаберие

В Софийския градски съд (СГС) цари пълен организационен хаос, който води до масово забавяне на едни от най-важните дела, които се водят в държавата. Такъв извод се налага от приключилата тази седмица мащабна проверка на Инспектората към ВСС в наказателното отделение на столичното съдилище. Масовото нарушаване на законовите срокове по движението на делата е толкова фрапиращо, че контролният орган предложи във вторник (26 юли) ВСС да накаже девет магистрати (една трета от състава на съда), които системно насрочват делата с огромно закъснение и бавят изготвянето на мотивите по присъдите с месеци и дори с години.
Сред шампионите по просрочени дела са магистрати, които би трябвало да служат за пример. В челото са самият шеф на съда Владимира Янева и председателят на Съюза на съдиите в България (ССБ) Мирослава Тодорова. В групата на оставачите са и техните колеги, който гледат най-знаковите дела в България - Мими Петрова, Иван Коев, Владимир Астарджиев, Мариян Марков, Петя Крънчева, Георги Ушев и Костадинка Костадинова.
Съдиите Янева, Тодорова, Коев и Астарджиев ще бъдат предложени за дисциплинарни наказания, които варират от понижаване в ранг през намаление на заплатата до уволнение. За Марков, Крънчева, Ушев и Костадинова ще бъдат предложени административни санкции: порицание и забележка. Абсурдът е, че тези наказанията трябва да им бъдат наложени от техния административен ръководител - Владимира Янева, в чиято работа са открити повече нарушения, отколкото при тях самите. Инспекторатът не предлага наказание за Мими Петрова, тъй като за нея се подготвял отделен сигнал до кадровия орган. Причината да бъде отделена от другите е, че тя системно не се съобразявала със санкциите, които са й наложени.
Скандалната нова шефка на съда Янева е предложена за наказание, тъй като е просрочила 43 дела и е забавила изготвянето на мотивите към отделни присъди с два до осем месеца. Приятелката на вътрешния министър Цветан Цветанов е насрочила 31 дела за първо съдебно заседание, след предвидения по закон тримесечен срок. При това шест от тези дела тя е забавила с два и три месеца. Според инспекторите това може да се тълкува като системно неспазване на сроковете. Според информация в някои медии, от март месец тази година насам съдебната шефка не е насрочила нито едно дело. В един от процесите, описани в пресата, тя е трябвало да разгледа споразумение с двама подсъдими за притежание на наркотици. Те се признали за виновни срещу условна присъда и пробация. Докато чака Янева да одобри споразумението им с прокуратурата, единият бил заловен отново с дрога. Ако споразумението му беше одобрено в срок, условната му присъда щеше автоматично да стане ефективна, а сега той се води неосъждан.
Инспекторатът вече излезе със заключение за четири нарушения на Янева по делото за злоупотреби в общинското дружество Софийски имоти. По същия процес тя е и в конфликт на интереси, тъй като е купувала от името на фирма на баща си имоти от фирмата, чиито мениджъри тя сега трябва да осъди. Инспекторатът обаче няма право да се произнася по конфликта на интереси. А единствената комисия, която може да го направи - Централната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси, още не е заработила.
Председателят на Съюза на съдиите в България Мирослава Тодорова, която иначе е много активна при съдийските протести в защита на съда от нападки, е забавила решенията или мотивите към присъди по 57 дела. Освен това е насрочила със закъснение 12 дела за първо заседание, като по седем случая забавянето е от 3 до 14 месеца, сочат данните от ревизията. В най-драстичните случаи Тодорова е забавила решенията си с по три години и половина и три години и десет месеца. С това си постижение може да кандидатства за рекорд в книгата на Гинес, ако има такъв раздел. Съдията Иван Коев, който също е сред предложените за наказание, е забавил мотивите по 32 дела. Колегата му Владимир Астарджиев пък е просрочил изготвянето на мотивите по 31 процеса с от 2 до 11 месеца.
Една от основните констатации от проверката на Инспектората към ВСС е огромната натовареност на съдиите, което е и една от причините за тяхното просрочване. Като пример за най-натоварени магистрати се сочат Бисерка Цанева - с 289 разпределени дела в проверявания период, Атанас Атанасов - 269 дела, Карамфила Тодорова - 264, Емилия Колева - 248, и Петя Колева - 228.
За сравнение - някои техни колеги имат значително по-малко постъпление на производства като например Петя Крънчева със 152 дела, Румяна Ченалова със 153, Иван Коев със 169, Вера Чочкова със 175 и Даниела Росенова със 177. Като към тази натовареност се прибавят и безконечните отсрочки по най-различни причини, картината се изяснява. Хората на Ана Караиванова заключават, че липсва цялостна преценка за вида, сложността и постъплението на казусите, което води до демотивация в работата на магистратите. Отчита се също, че съдии, които са били изключвани от системата за електронно разпределение заради това, че са работили по дела с повишена сложност, се оказват с по-висока натовареност от други, на които не са разпределяни тежки дела.
Според инспекторите се налага впечатлението, че едни и същи съдии системно бавят насрочването на делата си. Сред първенците в нарушаване на тримесечния срок, посочен в НПК, се споменават Петя Крънчева (57 дела), Мариян Марков (48), Владимира Янева (31) и Мими Петрова (24).
Инспекторатът обаче няма да предлага магистрати само за наказания. Колкото и да звучи невероятно - предлагат се и поощрения. За награда ще бъдат предложени съдиите Емилия Колева, Андрей Ангелов и Атанас Атанасов, тъй като те са единствените от общо 35-членния състав на Наказателното отделение, които нямат нито просрочени дела, нито забавени мотиви към вече произнесени присъди.
При тази лавина от папки, които затрупват магистратите в черни тоги, можем спокойно да ги наречем съвременни стахановци. В края на доклада Инспекторатът препоръчва на ръководството на СГС (т.е. на предложената от същия Инспекторат за наказание Янева) да се засили контролът над работата на съдиите, да се изготвят всеки месец справки по наказателни състави за спазването на сроковете, като на всеки три месеца да изпраща данните на проверяващите. Инспекторите препоръчват също да се променят правилата, по които се прилага принципът за случаен подбор. Промените следва да са както по отношение на извършващите разпределение на делата, така и по отношение на критериите за разпределението им с цел постигане еднаква натовареност на съдиите по брой, видове, фактическа и правна сложност на делата.
Освен това в доклада е отбелязано като крайно наложително да се преустанови забавянето при изпращането на съобщения до страните по делата. Препоръчва се и сериозно да се анализират причините за удължаването на някои дела с продължителен срок на разглеждане, които след това стават предпоставка за осъждането на страната в ЕСПЧ. Дотук добре! Кога и кой обаче ще изпълни всички тези заръки, не е никак ясно. Шефката на съда, която би трябвало да превърне думите в дела, се разболя в най-неподходящия момент. Ако сега ВСС вземе на всичкото отгоре и да я накаже дисциплинарно, тя ще бъде съвсем демотивирана да прави каквито и да било реформи. Най-добре - докато влезе в кондиция, да назначат за неин заместник очарователната Петя Крънчева. Тя и бездруго е сред ударниците по бавенето на делата, което очевидно е важен критерий при кадруването...

Facebook logo
Бъдете с нас и във