Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ШЕФЪТ НА СГС СЕ ОБЪРКА В СТАТИСТИКАТА

Когато настане времето да се прави равносметка за дейността от предходната година, всички институции обсипват медиите с цифри, таблици и графици. Числата са толкова много и с толкова нули, че човек би се хванал за главата и би си помислил: Боже, колко работа са отметнали тез и онез! Как са успели само за 365 дни.
Но ако все пак някой си направи труда да пресметне всички цифри, ще види, че действителността е по-различна от поднесената от ръководствата на съответните институции. И че всъщност цифрите са, меко казано, преувеличени.
В понеделник (12 март) председателят на Софийския градски съд (СГС) Светлин Михайлов събра журналистите, за да се отчете пред тях за свършената от съда работа през 2006 година.
Според поднесената пред медиите статистика за миналата година в СГС са постъпили 73 873 дела. В Софийския градски съд работят 130 съдии, което означава, че на един магистрат средно на година са се падали по 700 дела, каза Светлин Михайлов.
Час-два след края на пресконференцията в понеделник в ИНТЕРНЕТ-сайта на СГС беше публикувана и Справка за движението на делата в Софийския градски съд през 2006 година.
Според данните в нея в Гражданската колегия били постъпили 12 870 дела, в Административното отделение - 6473, във Фирменото - 46 607, а в Наказателната колегия са постъпили общо 7998 дела.
Параграф 22 сметна всички цифри и излезе, че бройката, представена от Светлин Михайлов на брифинга, и тази в сайта се различават. Според информацията в ИНТЕРНЕТ делата са общо 73 948, а не 73 873, както твърди председателят на СГС.
Сами по себе си цифрите изглеждат много внушителни. Но нещата всъщност са малко по-различни.
В Наказателната колегия на СГС работят 28 съдии. Като се разделят 7998 дела на този брой съдии, излиза, че всеки от тях средно е разглеждал по около 285 дела. А не както казва Светлин Михайлов - 700 дела. Според юристи не може на съдия от Наказателната колегия да му се приписват дела от гражданското или търговското отделение.
Според цифрите най-натоварени са магистратите във фирменото отделение, където на щат са 18 съдии. Средно на човек се падат по... 2589 производства. Но там, в повечето случаи, за да приключи едно дело, е необходим само подписът на съдията. Както казват магистрати във фирмените отделения производствата се разглеждат на конвейер.
Никой не оспорва факта, че съдиите в СГС са много натоварени. Но когато се представя статистика за свършената работа, редно е тя да бъде точна.
След като похвали подчинените си, Светлин Михайлов сравни работата им с тази на колегите им от Бургаския окръжен съд. За миналата година слугите на Темида в черноморския град са разгледали общо 10 035 дела, което ще рече средно по 228 производства на магистрат.
Със сравнението с Бургаския съд Михайлов най-накрая изплю камъчето за завишените бройки дела. Той каза, че преди две години е внесъл предложение във Висшия съдебен съвет (ВСС) за въвеждане на категоризация на обема на работа. Което означава, че магистратите, извършващи повече работа, ще бъдат и по-добре платени. Но ВСС така и не му е отговорил.
Това обаче съвсем не бил най-големият проблем на Светлин Михайлов. Спънките пред ръководството на СГС били две.
Първият проблем е липсата на институт на съдебните помощници. Те могат да помагат за написването на съдебните актове, смята Михайлов. Наличието на такива служители ще помогне за спазване на сроковете в Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) и съдиите ще могат да се произнасят навреме. Освен това ще се съкрати и периодът за подобни писания. И тъй като такива служители вече били назначени във Върховния административен съд (ВАС) и Върховния касационен съд (ВКС), то и Михайлов иска същото.
Другият основен проблем е командироването на съдии в Софийския апелативен съд. Така в СГС се оголвали места. Единственият начин за попълване на бройките бил, ако Михайлов командирова в СГС съдии от Софийския районен съд (СРС).
Проверка на Параграф 22 показа, че в момента в СГС има петима съдии, които са командировани от СРС. Въпреки това в градския съд има още 12 свободни щатни бройки - седем за младши съдии и пет места за старши.
С последните изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) бе въведено всеобщо конкурсно начало в съдебната система. Неведнъж Параграф 22 е писал, че ако на шефовете на Софийския градски съд и Софийския районен съд не им достигат хора, то те могат да се обърнат към Висшия съдебен съвет. Ще го уведомят колко свободни щатни бройки имат и ще поискат да се обяви конкурс за тези места.
Но откакто промените в ЗСВ влязоха в сила (12 май 2006 г.), нито Светлин Михайлов, нито шефът на СРС Иван Колев са се обърнали към ВСС. Според източници на Параграф 22 между двамата прехвърчат искри, защото Михайлов вместо да поиска да се проведе изпит, взима хората на Колев, а последният няма как да си запълни щатните бройки, защото... и той не иска конкурс.
Нашите източници твърдят още, че двамата чакат да влезе в сила новият ЗСВ и се надяват в него да отпадне всеобщото конкурсно начало. Така те могат да си назначат, когото си искат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във