Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ШЕФЪТ НА ВКС ОЦЕЛЯ. ЗАСЕГА!

До 2007 г., когато изтича мандатът му, Иван Григоров остава председател на Върховния касационен съд (ВКС), отсече във вторник (23 март) Конституционният съд. Според конституционните съдии мандатите на главния прокурор и на шефовете на двете върховни съдилища са пълни и самостоятелни. Те ръководят институциите седем години, независимо от причините, поради които предшествениците им са напуснали преждевременно. Трима от дванайсетте членове на КС - Румен Янков, Емилия Друмева и Мария Павлова, са подписали решението с особено мнение, което означава, че те не споделят становището на останалите си колеги. Според тях Иван Григоров трябва да напусне поста, защото по конституция няма право да бъде избиран повторно за председател на Върховния касационен съд (ВКС). Иван Григоров бе председател на Върховния съд от 1992 до 1994 г., когато бе избран за конституционен съдия. Съгласно преходните и заключителните разпоредби на конституцията до създаването на Върховния административен съд и на Върховния касационен съд (през 1996 г.) техните правомощия бяха изпълнявани от Върховния съд. С други думи - с избирането на Григоров за шеф на ВКС през 2000 г. е нарушена разпоредбата на чл.129, ал.2 от конституцията, която гласи: Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор се назначават и освобождават от президента на републиката по предложение на Висшия съдебен съвет за срок от седем години без право на повторно избиране...Дело №1 на КС за 2004 г. бе образувано на 5 януари, след като в края на миналата година 61 депутати от всички парламентарни групи, с изключение на СДС, поискаха от конституционните съдии да им разяснят следното: дали Иван Григоров трябва да заема поста председател на ВКС до 2007 г., или да довършва мандата на предшественика си Румен Янков, който през 2000 г. стана конституционен съдия (чл.129, ал.2 от основния закон). Оцеляването на Иван Григоров не е изненадващо, защото и депутатското питане не бе направено, както трябва, споделиха за Параграф 22 независими наблюдатели на битката за овладяване на върховете в съдебната система. Според тях, ако управляващите наистина са имали намерението да отрежат главата на Григоров, а не да разиграват театър, народните представители е трябвало да поискат тълкуване (освен на споменатия вече чл.129, ал.2) и на параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби на основния закон, който гласи: До избирането на Върховния касационен съд и Върховния административен съд техните правомощия по чл.130, ал. 3 и чл.147, ал.1 от конституцията се упражняват от Върховния съд на Република България.Ако това се бе случило - продължиха да умуват наблюдателите - цялото напрежение щеше да бъде изпуснато наведнъж. Конституционните съдии нямаше да има накъде да мърдат, защото въпросът, на който трябваше да отговорят, е далеч по-простичък: След като Върховният касационен съд е правоприемник на Върховния съд, Иван Григоров може ли да бъде избран повторно за негов председател, въпреки че конституцията забранява това?

Facebook logo
Бъдете с нас и във