Параграф22 Daily

§22 Анализи

Шестте планови района си остават без промяна

Шестте планови района, на които е разделена страната, няма да се променят - те само ще се преименуват в "статистически райони от ниво 2". А съществуващата над тях "шапка" - наричана до момента "район от ниво 1", ще се преименува в "статистическа зона". Тези зони пак ще са две - "Северна и Югоизточна България", която включва Северозападен Северен централен, Североизточен и Югоизточни райони. Втората зона е "Югозападна и Южна централна България", включваща Югозападния район и Южния централен район.

Всичко това става ясно от предложението на Министерския съвет за промени в Закона за регионалното развитие, които вече са внесени в Народното събрание.

Целта на тази еквилибристика с наименованията явно се налага, за да може хем вълкът да е сит, хем агнето да е цяло. Да припомним, че Евростат отдавна настоява за прекрояване на статистическите райони у нас заради демографските процеси, които буквално "оголиха" цели части на България откъм население. Така например, в Северозападния район (в който попадат областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч), както и в Северния централен район (Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра), населението намалява прогресивно и броят на жителите в тези райони пада под 800 000 души. А това е минимумът, който европейските институции ползват при планиране и отчитане на политики и средства.

Заради обезлюдяването на цели области в Северна България се стигна до предложение на МРРБ в три варианта за промяна на районите на планиране, които предвиждаха разместване на областите в различни конфигурации. Но нито едно не намери подкрепа. Всички варианти за промени в териториално-административната карта на страната се оказаха неприемливи за местните амбиции и срещнаха отпор.  

"През 2018 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви предложение за промяна в Закона за регионалното развитие, с което се предвиждаха и промени в броя и в обхвата на статистическите райони. След проведени консултации на национално ниво се взе решение, че промени в броя и в териториалния обхват на районите няма да бъдат официално предлагани пред Статистическата служба на Европейския съюз (Евростат)", признава се в мотивите към проекта.

"За целите на прилагане на политиката за регионално развитие, по решение на регионалните съвети за развитие, в населени места в статистическите райони от ниво 2 (б.ред. а това са си старите планови райони), могат да се осъществяват функции по планиране, програмиране, управление, ресурсно осигуряване, наблюдение и оценка на регионалното развитие", казва още законопроектът.

Подчертава се и че проектозаконът няма да измени съществено уредбата, която съществува в момента. Но са прецезирани стратегическите документи, както и се дава по-голяма яснота относно структурата, състава и функциите на регионалните съвети за развитие. А освен това ще са опростят контролът, наблюдението и оценката на плановете и действията за регионално развитие, като ще се намали и административната тежест.

Така че писането на стратегии и концепции, които никой не чете, ще си продължи, макар че като бройка те се намаляват.  Националните и регионални стратегии ще се правят за сметка на държавния бюджет от "Националния център за териториално развитие" ЕАД, който е търговско дружество със 100 % държавен капитал под контрола на МРРБ. За изготвянето на своите планове за развитие ще си плащат общините. Националната концепция за регионално развитие ще се прави за срок от 15 години, стратегиите по райони и по общини- за седем години, като се предвижда изключение за техническата инфраструктура: плановете за нея ще са за 30-годишен срок. Областна стратегия за развитие вече няма да се пише.

Предложението за промени в Закона за регионалното развитие тепърва ще бъде разглеждан в комисиите на НС. Дали ще има и други промени - ще се разбере тепърва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във