Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Шизофрения по високите етажи

Два скандала със специални разузнавателни средства (СРС) вече захапаха втори месец от годината без изгледи в скоро време да приключат и общественият шок да се уталожи. Единият е подслушването на лекарите от Горнооряховската болница, вторият - записите на телефонните разговори на шефа на митниците Ваньо Танов, направени от ДАНС миналата година.
Проверките на три комисии в парламента, компетентни да осъществяват някакъв контрол върху тези дейности, показаха в последните дни, че Танов е подслушван законно. Поредица от обсъждания във вътрешната комисия, в подкомисията за контрол на СРС към правната комисия и в комисията за контрол на ДАНС установиха, че Танов е разработван във връзка с разследване срещу група за контрабанда. Главният прокурор Борис Велчев обаче не изключи възможността директорът на митниците да е бил подслушван и след като е отпаднала необходимостта спрямо него да се прилагат СРС. Тъй като не са открити данни за престъпление, използването им по отношение на Танов е прекратено, преди да изтече шестмесечният срок, за който са поискани, уточни в четвъртък (3 февруари) обвинител №1. Той посочи още, че подслушването е било поискано именно за Танов, но и за други хора.
Получихме разрешение от ДКСИ и вече спокойно можем да кажем, че в един определен период генерал Танов е бил контролиран, съобщи преди заседанието на ВСС главният прокурор. Според него следващата седмица се очакват резултати от експертизата, възложена на експерти от БАН. Тя ще ориентира прокуратурата за техническите параметри на записите - дали те са правени със СРС, откъде са изтекли, дали са монтирани по някакъв начин, дали е променяно съдържанието им.
Докато излязат резултатите, очевидната истина е, че приложението на СРС-тата е станало с личния подпис на вътрешния министър Цветан Цветанов. Това е станало по искане на прокурор Пламен Георгиев. Но той като заявител на проучването не е получил стенограмите от подслушваните разговори на митничар №1, изтекли в медиите в началото на 2011 година.
Обвинител №1 обаче е категоричен, че всичко, което е събрано със спецсредства, трябва да се праща на прокурора, поискал подслушването. Очевидно е възможно да бъде спестено на обвинителя нещо от събрания масив информация. Дали трябва? Категорично не. Виждаме, че има събрани материали по делото, които не са стигнали до прокурор. Това е добър повод да проверим защо, закани се Велчев по повод на случая с Танов. Той обеща, че ще бъдат обсъдени законодателни промени, които да гарантират, че крайният заявител на СРС ще получава цялата информация, а не някой да преценява вместо него и да селектира какво му е необходимо. Идеите си за промени Велчев сподели в четвъртък и с парламентарната подкомисия за контрол на СРС-та, след като в сряда там вече бяха изслушани шефът на ДАНС Цветлин Йовчев и вътрешният министър Цветан Цветанов.
Очевидно е, че има нужда от промени. От двата скандала стана ясно, че има огромен проблем с прилагането и употребата на информацията, придобита със СРС. И още - че оправомощените структури за контрол на тази дейност не са вършили работата, вменена им по закон. Става въпрос най-напред за самите заявители на СРС - оперативни работници от МВР и ДАНС, господарите на досъдебното производство от държавното обвинение, после иде ред на вътрешния министър и шефа на ДАНС, подписващи искания за прилагане на СРС, и най-накрая са съдиите, разрешаващи прилагането.
В тази връзка е добре да се припомни на главния прокурор, че хората му са едновременно и непосредствено ангажирани както с практиката около употребата на разузнавателни средства, така и с контрола над използването им. В този смисъл са и пряко отговорни за шизофренията в обществото по отношение на СРС, както определи Велчев нестихващия интерес към скандалите.
А този интерес на хората не е изсмукан от пръстите им. В случая Горна Оряховица например прокуратурата излезе с такова тълкувание, според което наблюдаващият обвинител е чист като роса, а вътрешният министър е целият в бяло даже сред облака от кафяви пръски, хвърляни от зложелатели. Според Велчев отказът на прокурора да започне разследване срещу Цветанов бил достатъчно добре мотивиран. Колкото до информацията от СРС-тата, прочетена от Цветанов от парламентарната трибуна, тя е била декласифицирана, а наблюдаващият прокурор е дал разрешение да бъде огласена. Какво щеше да стане, ако не беше дал разрешение - щяхме да бъдем упрекнати, че прикриваме министър Цветанов. Не знам какъв беше нашият полезен ход, аргументира се Велчев.
Може би е прав - за себе си. Но според Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) не е. В чл.34 от неговия Раздел III се определят следните срокове за защита, считани от датата на създаването й:
1. за информация, маркирана с гриф за сигурност Строго секретно - 30 години;
2. за информация, маркирана с гриф за сигурност Секретно - 15 години;
3. за информация, маркирана с гриф за сигурност Поверително - 5 години;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г.) за информация, класифицирана като служебна тайна - 6 месеца.
Никъде обаче не е посочено, че свалянето на срока на защита на такава информация, каквато безспорно е тази, придобита със СРС, може да стане по желанието на някой прокурор според това има ли шизофрения сред обществото, или не.
Има и нещо друго по конкретния случай Горна Оряховица, което говори, че и прокуратурата вижда в употребата на СРС манна небесна срещу престъпността. Първото и вече пределно ясно и за обществото условие за използването на СРС е да е установена подготовка за тежко престъпление или то вече да е извършено. Срещу лекарите от горнооряховската болница е било образувано досъдебно производство за причинена смърт на новородено. Преписката обаче е спретната в резултат на употребени вече СРС в рамките на друго досъдебно производство за престъпление по служба, но срещу неизвестен извършител.
Според оперативната практика подобни производства срещу неизвестен извършител, с искане за употреба на разузнавателни средства, обикновено се образуват, когато разследващият орган има насоки за престъплението, налице е и активен телефон, използван за него, но липсват данни за конкретното лице. Това е регламентирано в чл.12, ал.4 от Закона за СРС:
Специалните разузнавателни средства се използват по отношение на:
1. лица, за които са получени данни и има основание да се предполага, че подготвят, извършват или са извършили тежки престъпления;
2. лица, за чиито действия са получени данни и има основание да се предполага, че се използват от лица по т.1, без да им е известен престъпният характер на извършваната дейност;
3. лица и обекти, свързани с националната сигурност;
4. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) обекти за установяване самоличността на лицата по т.1 или 2.
До решението да се прибегне до подслушване обикновено се стига, след като разследващите вече са опитали всички описани в чл.140 от Закона за МВР способи на оперативно-издирвателна дейност. А те са общо 20. Едва в алинеи 10 и 11 става дума за контрол върху телефонните разговори и събиране на информация от технически канали за комуникация.
Ако наблюдаващият прокурор и оперативните работници от полицията във Велико Търново са ударили на камък и никой от изброените в закона способи не е дал резултат за събиране на нужните доказателства в досъдебното производство за престъпление по служба в горнооряховската болница, жална им майка. Явно заподозрените лекари там са били изключително добре организирана престъпна група, пред която дори и най-могъщият колумбийски наркокартел въобще не преде!
Искането за послушване е било разписано от вътрешния министър, явно без да чете нито мотивите, нито да размишлява над възможностите подчинените му да използват други оперативно-издирвателни способи. Причините може да са различни - непознаване на материята, някакви съображения или защото със СРС е по-лесно. Във всички случаи контролът, за който министърът пряко е упълномощен от закона, липсва.
Ето защо е излишно да се разсъждава над смисъла на казаното от Цветан Цветанов, след като бе препитан във вътрешната комисия в сряда: Зададоха ми няколко въпроса, аз се постарах да им отговоря. Неслучайно членове на комисията от БСП и Синята коалиция се обединиха около становището, че явно вътрешният министър не изпълнява стриктно задълженията си по Закона за специалните разузнавателни средства.
За пълното изясняване на случая БСП ще поиска пълно разсекретяване на стенограмите от заседанията на вътрешната комисия и на подкомисията за контрол на СРС. Не мога да отговоря категорично дали ще разсекретим стенограмите от заседанията на комисията, но ако няма законова пречка, няма да има проблем, заяви в сряда (2 февруари) шефът на подкомисията по СРС Явор Нотев. Той обяви също, че ще бъде извършена проверка, чиято цел е да установи дали други членове на кабинета са били подслушвани. Така проверките се нароиха. До десетина дни се очакват първо резултатите от тази на прокуратурата. Каквото и да излезе от тях, ясно е едно - шизофренията около СРС-тата няма да спре. Поне докато по върховете на държавата не спрат да си задават въпроси като кой съм аз и какво правя, подслушвам ли, или съм подслушван и прочие. Диагностични, но най-вече екзистенциални питания...

Facebook logo
Бъдете с нас и във