Параграф22 Daily

§22 Анализи

Шофьори-камикадзета "помпат" отчетите за битката с престъпността

За пет години структурата на наказаната престъпност у нас (онази, която е стигнала до съд и това е довело до наказания за извършителите), рязко се е променила. И вместо най-много наказания да се налагат за най-масово извършваните престъпления - битовите кражби и грабежите, които са и най-тежкия бич за населението, районните съдилища в страната се заливат с дела за шофиране в нетрезво състояние или без книжка.

Всичко това се вижда много ясно  от сравнението на статистическите таблици за дейността им, които се публикуват всяка година на сайта на Висшия съдебен съвет.

Според отчетите на МВР през 2018 година са регистрирани 84 506 престъпления срещу собствеността, като 35 000 са били само кражбите. Това са най-често извършваните деяния. "Структуроопределящи продължават да са престъпленията против собствеността, които съставляват 53,3% от общия брой престъпления против личността и собственосттана гражданите", отчитат от МВР.

Пак според данните на министерството, така наречените общоопасни престъпления, в чиято група влизат всякакви престъпни деяния: разпространение и притежание на дрога, палежи, незаконно оръжие, но основната част се пада на престъпленията по пътищата (причинени катастрофи, шофиране без книжка, с отнета правоспособност или под влияние на аклохол и дрога), съставлява 31% от извършените престъпления.

Точно обратното обаче е съотношението в съда: там на общоопасните престъпления се падат 45% от всички дела за разглеждане, постъпили през същата 2018 година в районните съдилища. И това е най-голямата група производства от общ характер, преминала през наказателните състави на първата съдебна инстанция. Кражбите и всички останали престъпления срещу собствеността, съставляват едва 26% от разгледаните дела.

В цифри това изглежда така: от общо 30 878 наказателни дела от общ характер в районните съдилища за 2018-та, 13 853 се падат на общоопасните престъпления. От тях производствата, свързани с наркотици са общо към 2000. А най-голямата група са тези с обвинения по чл. 343б и 343в от Наказателния кодекс - за каране на градус и без книжка.

Тенденцията отчетите за разкритата и наказаната "дребна" престъпност да се "помпат" предимно от водачи  на автомобили, не е отвчера. Всъщност преломът в статистиката настъпва пре 2014 година - тогава за първи път най-масово извършваните престъпленния (кражбите и грабежите) престават да са и най-масово наказваните в съда. И са "надвити" от общоопасните деяния.

През следващите няколко години до 2018 година "ножицата" между двата вида наказана престъпност постепенно се разтваря. И ако през 2014-та делът на делата за престъпления срещу собствеността в районните съдилища е бил 33%, то през 2018 г. той вече е паднал до 26%. А общоопасните престъпления са скочили от 31% до 45% от всички.

Всичко това се случва не защото броят на камикадзетата по пътищата е станал кой-знае колко по-голям: през 2014 г. делата за общоопасни престъпления са били общо 12 219, а през 2018-та - 13 853. Но пък броят на предадените на съд крадци е спаднал драстично. Защото делата в районните съдилища за престъпления срещу собствеността през 2014 година са били 13 066 от всички, а през 2018 -та: едва 8 105. Данните за осъдените лица за кражби, грабежи, измами, присвоявания и други, също е "свит" почти наполовина: 11 434 1през 2014-та) - на 6545.

Дали дребните, "кокошкарски" кражби, делата за които се разглеждат от районните съдилища, са наистина толкова драстично намалели? Едва ли.

Просто по-малко крадци стигат до съд. А съдът работи с това, което му "подадат" от МВР и прокуратурата. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във