Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Ще пораснат ли ушите на МВР?

Някои идеи на главния прокурор Сотир Цацаров наливат вода в СРС-мелницата на Цветанов

Вътрешното министерство уцели шестицата с избора на нов главен прокурор, макар хороскопът на Годината на водната змия да предупреждава, че 2013-а няма да е добра за хазарт. Ще не ще, от тази година - че и насетне - на МВР ще му върви по вода, най-вече в деликатната област с употребата на спецсредства. Очаква се силните карти за вътрешното ведомство да дойдат при раздаването от главния прокурор Сотир Цацаров, който се слави като уставен и строг пазител на Закона за специалните разузнавателни средства.


В плановете на новия обвинител 'b91 за работата му влизат и някои промени в сегашния ред при исканията, разрешаването, употребата на СРС-та и подготвянето от тях на веществени доказателства за съда (ВДС). От пространното изслушване на Цацаров пред ВСС по време на избора му стана ясно, че една от идеите му в тази чувствителна сфера се отнася до спецсредствата. Доскорошният шеф на Пловдивския окръжен съд стои твърдо зад позицията си, че основните усилия на подчинените му прокурори и следователи трябва да са концентрирани преди всичко върху делата с висок обществен интерес. Това са разследванията по организираната престъпност, корупцията, данъчните и финансови престъпления, пране на пари, трафик на хора, злоупотребата с европейски средства. Според Цацаров видими резултати в тези дейности биха се постигнали само при


доказано активни подходи и практики

Сред тях на първо място новият главен прокурор посочва употребата на СРС. Очевидно по тази линия Цацаров и вътрешният министър Цветан Цветанов са си плюли в устата, както казва народът. Не е тайна, че от всички активни подходи МВР най-люби подслушването. Според статистиката за първите четири месеца на 2012 г. исканията от страна на вътрешното ведомство за прилагане на СРС бележат ръст от 26 на сто в сравнение със същия период на предишната година. Общо подслушването като оперативен метод, използван от МВР и ДАНС , бележи 30% ръст.


Според парламентарната подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява контрол върху употребата на СРС-та, през изтеклата година МВР, ДАНС и прокуратурата са поискали ползване на спецсредства общо 13 846 пъти. (За сравнение - през 2011-а бройката е била 8000.) Наред с подслушването растат мераците на службите да следят и мобилния и интернет трафик. Общо 58 702 пъти органите на реда са искали достъп до данни от мобилни телефони и интернет трафик, което безпрепятствено им е осигурило информация кой с кого и кога е контактувал в интернет и по мобилен телефон. Процентът на отказаните искания е едва 0.8%, което подсеща, че контролът от страна на съда при предоставяне на разрешение за достъп и използване е, меко казано, силно занижен.


На практика това означава, че почти всяко искане на МВР (обикновено звената му са сред най-активните заявители по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) за контрол на трафика) е било одобрено от съда. Наред с това през 2012 г. зачестиха и сигналите, че има


рязко увеличение на случаите

в които достъп до трафичните данни се дава и без разрешение на съда. ЗЕС допуска тази възможност, когато данните са необходими за т.нар. оперативни цели, при повечето от които няма образувано дори и досъдебно производство. Най-смущаващото обаче е, че по отношение на ЗЕС и достъпа на МВР и тайните служби до електронните съобщения липсва съвпадение между данните на съдилищата, прокуратурите, МВР и службите, от една страна, и статистиката, предоставена от мобилните оператори. Този факт е допълнително потвърждение, че всъщност ефективен контрол върху тази дейност няма.


На опасенията, че службите злоупотребяват със СРС с политически цели, вътрешният министър Цветан Цветанов отговори, че ако управляващите искали да има злоупотреба, нямаше да пледират да има подкомисия за контрол в парламента. Има достатъчно контролни процедури, които са вътрешноведомствени в МВР, за първи път през последните три години ние реално четем статистики и има доклади, с които се запознават всички народни представители за дейността и начина, по който се използват СРС-та, твърди МВР-шефът.


В същото време, докато Цветанов ни успива с позоваване на подкомисията в НС, се забелязва отчетлива тенденция на спад в броя на годните веществени доказателства (ВДС) пред съда, базирани на информация от спецсредства. През 2010 г. 62% от материалите, събрани чрез подслушване, са се превръщали в доказателства, докато през 2011 г. те са били само 45 на сто.


Впрочем новият главен прокурор Сотир Цацаров е посочил като


основна слабост на разследващите органи

именно дисбаланса между употребените СРС-та и изготвените за съда веществени доказателства. В концепцията си той е записал, че на практика СРС е сред най-лесните способи за събиране на доказателства, но точно в това се крие и опасността от прекомерно използване. Ето защо Цацаров призовава за стриктно прилагане на изискването в Закона за СРС използването на спецсредства да става само когато необходимите за разследването данни не могат да бъдат събрани по друг начин. Наред със строгото съблюдаване на текстовете в НПК и ЗСРС обвинител 'b91 вижда възможности за ефективен контрол и в създаването на Единен регистър за прилаганите спецсредства в цялата страна.


В бъдещата си работа Цацаров , изглежда, ще бъде настоятелен както за единния регистър, така и за създаване на механизъм за координация между прокуратурата и службите, които имат право да прилагат СРС за т. нар. оперативни цели. Според главния прокурор липсата на координация води дотам, че много често приложените спецсредства за такива цели и изготвените на тяхна база ВДС остават извън полезрението на органите на досъдебното производство. Това изисква подготовката на съвместен нормативен акт на главния прокурор, шефа на МВР и председателя на ДАНС, който да уреди механизъм за координация.


Обвинител 'b91 има и идеи по отношение на подготовката на самите ВДС. Намеренията му обаче ще свършат хубава услуга на МВР, което е обект на критики за прекомерна употреба на спецсредства и злоупотреба с тях по политически причини. Една от идеите на Цацаров е да се променят статистическите показатели за отчитане на използваните СРС. Според него отчитането трябва да става не по брой оперативни способи, а само по брой искания за брой лица и по изготвени и реално използвани с доказателствена цел веществени доказателствени средства (ВДС). Това предложение е редактирана версия на известната


идея на шефката на Софийски градски съд

Владимира Янева при използване на различни оперативни способи (наблюдение, проследяване, подслушване, фотографиране и други) по отношение на едно лице в случай на възможност те да се обединяват в единно искане. Както е известно, Янева направи това предложение под благовидния предлог, че така щели да се намалят издаваните разрешения за подслушване. И ще оправят нелицеприятната статистика.


От някои изказвания на настоящия обвинител 'b91 в битността му на шеф на Окръжния съд в Пловдив става ясно, че той не е привърженик на сегашната практика служителите от Специализираната дирекция Оперативно-технически операции в МВР да подготвят ВДС-та, като по своя преценка да не включват информация за лица извън искането за подслушване, но засечени в контакти с посоченото в искането лице. При изслушването пред ВСС Цацаров обяви, че е необходима промяна в закона, според която дори искането да е за едно лице, непосочените в искането, но засечени странични лица също да влизат в материалите за веществените доказателства пред съда. Цацаров е на мнение, че не е в компетенциите на ДОТО-джиите да преценяват каква част от натрупаната със СРС информация трябва да влезе във ВДС, а това е работа на прокуратурата и - в крайна сметка, на съда.


Идеята на обвинител 'b91 като че остана нечута по време на обсъжданията при избора му. Тя обаче определено налива вода в мелницата на вътрешния министър Цветанов. На пръв поглед Цацаров иска затягане на контрола върху исканията за прилагане на СРС. На заден план обаче изплуват намерения за разширяване кръга на подслушваните лица, дори и в рамките на искане за контрол само на едно лице, като информацията за тях ще стига до прокуратурата и съда.


Точно преди една година сегашният главен прокурор даде пространно интервю в националния радиоефир, в което коментираше критериите за искане и издаване на разрешение за подслушване. Тогава Цацаров се обяви за гаранции, че всичко, което не попада в законовото изискване СРС да се употребява само за предотвратяването и разкриването на престъпление, няма да е обект на неправомерно съхраняване на информация. Утре, ако ВДС-тата вече се правят във вида, в който ги иска обвинител 'b91, непотребната уж информация ще набъбне като гъба.


Преди година Цацаров визираше съществуващата опасност от съхранение на информация, която не отговаря на конкретните искания за подслушване. Днес вижданията му очевидно са еволюирали, но кой знае как и защо в посока, удобна на управляващите. Ако точно тези идеи на главния прокурор станат факт, дори и мечтания от него Единен регистър на СРС-тата в цялата страна няма да доведе до действен контрол срещу безразборното и неправомерно подслушване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във