Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Шуменските търговци на бъбреци потеглиха към свободата

От известно време насам Параграф 22 си е поставил задачата да запознае своята аудитория (или поне част от нея) с начините, по които един мафиот или квартален апаш може да се размине с решетките. Хватките, които т. нар. блюстители на реда са най-разнообразни - укриване на веществени доказателства, сплашване на свидетели, подмяна на протоколи от разпит и компрометиране на задължителни процесуални действия (примерно - очни ставки, разпознавания и следствени експерименти). Използване , изпо

Битката кой е по-невинен за провала на борбата срещу организираната престъпност се затегна по доста особен начин. От няколко седмици популярният рефрен - Ние (полицията - бел. ред.) ги хващаме, те (прокуратурата и съдът - бел. ред.) ги пускат, вече не е на мода. Причината е, че ори за децата е ясно, че.

, въпреки че то синият вътрешен министър Богомил Бонев (1997-1999 г.) и жълтият главен секретар на МВр - ген. Бойко Борисов (2001-2005 г.) станаха всенародни любимци

Шуменската прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу трима души, обвинени в трафик на хора с цел донорство на бъбреци. За около една година Анелия Кръстева, Ясен Янков и Мартин Василев са превели деветима души през българо-турската граница. Бъбреците трябвало да бъдат присадени на чужденци. За услугата Кръстева, Янков и Василев обещавали на донорите около 55 000 лева. Каналът за органи бе разбит на 8 март 2005 г., когато тримата бяха арестувани при разработка на РЗБОП-Шумен и НСБОП.
Отначало случаят бе поверен на Шуменската следствена служба, но през есента на 2005 г. делото бе иззето от Националното следствие. Процесът ще се гледа в Свиленградския районен съд, защото престъплението е извършено на ГКПП-Капитан Андреево. Като организатор на канала в обвинителния акт е посочена 35-годишната Анелия Кръстева от с. Лиси връх, докато останалите двама обвиняеми - Ясен Янков и Мартин Василев, ще бъдат съдени като помагачи. Тримата ще отговарят пред закона за престъпление по чл. 159б от Наказателния кодекс - трафик на хора.

Шуменската районна прокуратура внесе в Районен съд-гр.Шумен обвинителен акт...

Шуменската районна прокуратура внесе в Районен съд-гр.Шумен обвинителен акт срещу лицата АНЕЛИЯ КРЪСТЕВА ЖЕКОВА, ЯСЕН АТАНАСОВ ЯНКОВ И МАРТИН МАРИНОВ ВАСИЛЕВ за това, че:

1. АНЕЛИЯ КРЪСТЕВА ЖЕКОВА:

В периода от 12.01.2004 г. до 02.03.2005 г. в гр.Шумен в с.Лиси връх, обл.Шумен и гр.Истанбул, Република Турция, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършител с Ясен Атанасов Янков - като помагач и Мартин Маринов Василев - като помагач, набирала отделни лица /общо 9 лица/ и ги превеждала през границата на страната с цел да бъдат използвани за отнемане на телесни органи (бъбреци), независимо от съгласието им, и присаждането на отнетите телесни органи на чуждестранни граждани, с които нямат родствени връзки, като деянието е осъществено чрез обещаване и даване на облага на обща стойност 55008,22 лв. - престъпление по чл.159б, ал.2 от НК, във вр.с чл.159а, ал.2, т.6 от НК, във вр.с чл.159а, ал.1 от НК, във вр.с чл.26, ал.1 от НК, във вр.с чл.20, ал.2 от НК.

2. ЯСЕН АТАНАСОВ ЯНКОВ:

В периода от 12.01.2004 г. до 02.03.2005 г. в гр.Шумен в с.Лиси връх, обл.Шумен и гр.Истанбул, Република Турция, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач с Анелия Кръстева Жекова - като извършител и с Мартин Маринов Василев - като помагач, набирал отделни лица /общо 9 лица/ и ги превеждал през границата на страната с цел да бъдат използвани за отнемане на телесни органи (бъбреци), независимо от съгласието им, и присаждането на отнетите телесни органи на чуждестранни граждани, с които пострадалите нямат родствени връзки, като деянието е осъществено чрез обещаване и даване на облага на обща стойност 55008,22 лв. - престъпление по чл.1596, ал.2 от НК, във вр.с чл.159а, ал.2, т.6 от НК, във вр.с чл.159а, ал.1 от НК, във вр.с чл.26, ал.1 от НК, във вр.с чл.20, ал.4 от НК.

З.МАРТИН МАРИНОВ ВАСИЛЕВ:

В периода от 12.01.2004 г. до 02.03.2005 г. в гр.Шумен в с.Лиси връх, обл.Шумен и гр.Истанбул, Република Турция, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач с Анелия Кръстева Жекова - като извършител и с Ясен Атанасов Янков - като помагач, набирал отделни лица /общо 9 лица/ и ги превеждал през границата на страната с цел да бъдат използвани за отнемане на телесни органи (бъбреци), независимо от съгласието им, и присаждането на отнетите телесни органи на чуждестранни граждани, с които нямат родствени връзки, като деянието е осъществено чрез обещаване и даване на облага на обща стойност 55008,22 лв. - престъпление по чл.159б, ал.2 от НК, във вр.с чл.159а, ал.2, т.6 от НК, във вр.с чл.159а, ал.1 от НК, във вр.с чл.26, ал.1 от НК, във вр.с чл.20, ал.4 от НК.

Посочените престъпления са наказуеми с лишаване от свобода от пет до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.

Същите са осъществени в нарушение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, обн. в ДВ бр. 83 от 19.09.2003 г., в сила от 01.01.2004 г. както следва:

- чл.4, ал.1 - Трансплантацията се осъществява съгласно медицински стандарти и критерии за подбор, утвърдени с наредба на министъра на здравеопазването.

- чл.5 - „Човешките органи, тъкани и клетки не могат да бъдат предмет на възмездна сделка.

- чл.6 - „Забранява се рекламата за наличие на органи, тъкани и клетки с цел търсене на материална изгода, както и предлагането на материална облага с цел осигуряване на органи, тъкани и клетки.

- чл.26, ал.1 - „Донор може да бъде само лице, което е съпруг или роднина на реципиента по права линия или по сребърна линия до четвърта степен, включително при родство, възникнало въз основа на осиновяване, но не по-рано от три години от осиновяването, в случаите, когато реципиентът е осиновител

Въз основа на внесения обвинителен акт в Районен съд-гр.Шумен е образувано НОХД № 267/2006г. по описа на посочения съд, което с разпореждане от 27.02.2006г. на РС-гр.Шумен е изпратено по подсъдност на Районен съд-гр.Свиленград

Facebook logo
Бъдете с нас и във