Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Сянката на Големия брат расте ли, расте...

Прозренията на британския писател Джордж Оруел отдавна напуснаха литературното поле, но авторът на 1984 едва ли е предполагал, че 64 години след написването на романа Големия брат вече изобщо няма да ни изпуска от погледа си. Nineteen Eighty-Four е минало, но ставащото сега доказва колко е бил прав Оруел да напише че, който владее миналото, той владее и бъдещето, който владее настоящето, владее миналото.

nbsp;


Досущ като в романа истината за някои събития днес е манипулирана и скрита с мотива, че това е в интерес на глобалната система за сигурност, пред която човекът е сам и нищожен. Тоталното наблюдение е факт - камери броят навсякъде крачките ни, човеците стават все по-зависими от своите ID, които пък заживяват собствен живот по правилата, наложени от Биг брадър. Бягството от матрицата се оказва възможно единствено в прочутия филм, тъй като днес дори и във виртуалното пространство - този символ на свободата - чувстваме дъха на вездесъщия агент Смит.

nbsp;


Разгорещеният спор около прословутото Търговско споразумение за борба с фалшификациите АСТА (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) обаче показва, че може би не всичко е загубено и има надежда за измъкване от матрицата. То тихомълком бе подписано от България в края на миналия месец, без обсъждане на ползите или вредите от прилагането му, което взриви интернет братството. Според членовете му евентуалното въвеждане на документа в действие с оглед защитата на авторските права и борбата с фалшификатите ще е посегателство над свободната размяна на информация в глобалната мрежа.


Както при повечето протести у нас, оказва се че и в този случай зад обикновените интернет маниаци надничат интереси на някои фирми -провайдъри, които биха искали да продължат да ловят риба в мътна вода и да печелят на гърба на потребителите. Все пак обитателите на виртуалното пространство дадоха категорична заявка пред кабинета, че са за ясни правила, но не и за живот под погледа на Големия брат. Доколко позицията им ще бъде определяща при обсъждането на споразумението в Народното събрание и при последващото му ратифициране, тепърва ще се види.


Реакцията срещу скандалния договор в Европа обаче е показателна. Словакия, която не е подписала АСТА, обяви в понеделник (6 февруари), че е преустановила подготвителните работи за приемането му. Причината е, че споразумението и прилагането му съдържат много неясноти. Словашкият министър на икономиката Юрай Мишков заяви по този повод, че няма да подкрепи договорености, които по един или друг начин биха ограничили основните права и свободи. Според него е необходимо да бъдат организирани широки обществени дебати.


Чехия също отказа ратификацията на спорното споразумение срещу интернет пиратството след хакерска атака срещу управляващата партия. Споразумението АCТА засяга сериозно гражданските свободи в Чехия, убедени сме, че парламентът не трябва да го ратифицира, заявиха членовете на чешката Пиратска партия, създадена по модела на шведската формация. След бурни улични протести и Полша спря ратификацията на АСТА.


Докато у нас съдбата на споразумението остава неясна, а


сянката на Биг брадър става все по голяма

В шумотевицата около АСТА обществото у нас ни чу, ни видя кога любимият на отвъдокеанския Голям брат вътрешен министър Цветан Цветанов удари рамо на поредния спорен договор. Става дума за регламента, уреждащ обмена на т.нар. резервационни данни на пътниците (PNR).


В края на януари Цветанов участва в неформалната среща на министрите на вътрешните работи от държавите членки на ЕС в Копенхаген, където бяха обсъдени актуални въпроси на сигурността, миграцията и убежището в общността. Въвеждането на европейска система за обмен на резервационни данни на пътниците ще подпомага борбата с тероризма и преследването на тежки престъпления, е заявил българският министър пред колегите си. Последна точка в дневния ред на срещата е била дискусия за изграждането на системата за PNR, чиято цел е предотвратяване, разкриване, разследване и преследване на терористични и тежки престъпления.


В Копенхаген вътрешният ни министър се е изявил повече като представител на американската държавна администрация, отколкото като член на голямото европейско семейство. Причината за подобен извод е фактът, че дори и ЕС все още не е ратифицирал споразумението, което, както може да се предположи, е идея на Големия брат отвъд Океана. През ноември миналата година ЕС и Щатите парафираха документа за предаване на данни за пътниците на полети от общността за САЩ. Ако бъде приет от Европейския парламент и от държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета на ЕС, новото споразумение относно резервационните данни на пътниците (PNR) ще замени действащото от 2007 г., което също стана факт под натиска на Щатите.


Твърди се, че регламентът ще подобри защитата на данните и ще предостави ефективно средство за борба с тежките международни престъпления и тероризма. То внасяло повече яснота и правна сигурност както за гражданите, така и за въздушните превозвачи, осигурявало по-добър обмен на информация между властите на САЩ и правоприлагащите и съдебните органи в ЕС. Американските власти (Министерството на вътрешната сигурност) ще бъдат задължени да обменят PNR данните и аналитичната информация, получена от тези данни, със съответните институции в ЕС с цел предотвратяване, разкриване, разследване и преследване на тежки международни престъпления и терористични престъпления. От своя страна САЩ може да използва данните само във връзка с престъпления, за които наказанието е лишаване от свобода за срок от три години или повече.


Поддръжниците на споразумението твърдят, че то дава гаранции за


зачитане на неотменното право на личен живот

и че описва правилата как могат да се съхраняват PNR данните и за какъв срок. Според първоначалния текст те ще бъдат деперсонализирани шест месеца след получаването им от американските власти. Пет години по-късно деперсонализираните данни ще бъдат прехвърляни в пасивна база данни и достъпът на американски служители до нея ще се подчинява на по-строги изисквания. Общата продължителност на съхранение на данните е ограничена до десет години за тежки международни престъпления и до петнайсет години, когато става въпрос за тероризъм.


Предпазните мерки за защита на личната информация предвиждат пътниците да получават достъп до своите PNR данни в Министерството на вътрешната сигурност в САЩ, за да ги коригират или заличат. Освен това в случай на неправомерно изтичане те имат право на административно и съдебно обезщетение, в съответствие с американското законодателство.


От кратичкото съобщение на МВР за визитата на Цветанов в Копенхаген разбираме, че той е изтъкнал добавената стойност на въвеждането на европейска система за обмен на PNR данни в борбата с тероризма и преследването на тежки престъпления. По време на дискусията Цветанов е дал да се разбере също, че държавата ни няма излишни пари и за въвеждането на национална система PNR е редно да се използват средства от фондовете на ЕС за вътрешна сигурност.


Това че министърът ни се е сетил за парите на ЕС, е добре. Но той сякаш е забравил, че и в Европа системата за използване на резервационни данни на пътниците не се посреща еднозначно. Това личи от становище на работна група към Европейската комисия, изработено през април миналата година, което трябва да помогне при разглеждането на директивата за PNR данни в Европейския парламент. В него експертите констатират, че директивата не предоставяистинска оценка на използването на тези данни и не доказва необходимостта от предлаганите в нея мерки. Членовете на работната група са записали, че целта на предложението епредотвратяването на тероризма и на тежките престъпления, но необходимостта и пропорционалността на мерките все още трябвада се докажат. В становището се изтъква и позицията на Европейския съд за правата на човека, която регламентира случаите, когато ограниченията могат да бъдат оправдани: ако вмешателството в правото на личен живот е законосъобразно, ако с него се преследва легитимна цел и ако все пак е необходимо в едно демократично общество. Според ЕСПЧ вмешателството в правото на личен живот е допустимо, ако отговаря на неотложна обществена потребност, ако е пропорционално на преследваната цел и ако изложените от обществения орган доводи са релевантни и достатъчни.


Според работната група в първоначалният текст на предложението не са отразени изцяло


принципите за необходимост и пропорционалност

в използването на PNR данните. Авторите на становището твърдят, че липсват задоволителни доказателства, че една система за PNR данни на ЕС ще гарантира сигурността и ще предотврати пропуски, възникнали в резултат от премахването на контрола по вътрешните граници съгласно Шенгенската конвенция. При добра аргументация това би била легитимна цел, но при все това работната група все още не е получила задоволителни доказателства, че обработката на PNR данни във всички държави членки би предотвратила пропуски в сигурността, които се дължат на несвършената им обработка само в няколко държави членки, пише в становището. Според авторите в ЕС вече съществуват системи и инструменти за компенсиране на премахването на граничния контрол между страните от Шенген. Ако все още има пропуски в сигурността, първата стъпка би била да се анализира правилното функциониране на съществуващите системи, се казва още в документа.


Работната група смята, че е необходимо да се прецени достатъчна ли е ефективността на съществуващите системи, преди да се предприемат други подобни мерки - като например система на ЕС за PNR данни. Според експертите въвеждането й ще доведе до припокриване на задължения за превозвачите да събират информация, до събирането на данни, които вече са получени чрез други системи, и крие сериозен риск да се изместят функциите й. Например, изпълнявайки Директивата за предварителна информация за пътниците (API), превозвачите са задължени да съобщават информация за пътниците изпреварващо и използването на данните не се ограничава само до граничен контрол, но може да се използва и за дейности по правоприлагане. Какъв е смисълът от тази действаща директива, ако се въведе системата за PNR данни, питат експертите.


Според тях чрез системата ще се събират огромно количество лични данни за всички пътници, които пристигат в ЕС или го напускат, независимо дали са заподозрени за някакво деяние. Обработката им за целите на борбата срещу тероризма и срещу тежките престъпления обаче не следва да позволява масово проследяване и наблюдение върху всички пътници, се казва в становището. Работната група смята събирането и запазването на всички данни за всички пътници от всички полети за непропорционална мярка и следователно - нарушаваща чл. 8 от Хартата за основните права, пише в становището.


Изводът на експертите в крайна сметка е, че необходимостта от системата не е категорично доказана и че предложените мерки не съответстват достатъчно на принципа на пропорционалност.


Експертното мнение на членовете на работната група обаче не е впечатлило вътрешния министър на България Цветан Цветанов и той категорично е подкрепил системата за PNR данни при неформалната среща с колегите си в Копенхаген. Може би защото знае, че Големия брат вижда и чува всичко. Това ще е и причината, вместо за право на личен живот и за защитата му, МВР-шефът да говори за добавената стойност от въвеждането на европейска система за обмен на PNR данни в борбата с тероризма и преследването на тежки престъпления.


Подобен изказ Оруел беше нарекъл в книгата си новговор. Разгърнете 1984 и ще си спомните защо. Който владее миналото, той владее и бъдещето, който владее настоящето, владее миналото...

Facebook logo
Бъдете с нас и във