Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СИЛАТА НА ОРЪЖИЯТА

Оръжията са страшни не само когато гърмят, но и тогава, когато въобще не са... оръжия (в тривиалния смисъл на думата), а стоки с възможна двойна употреба. Преди по-малко от месец България бе замесена в поредния оръжеен скандал, но този път много добре премислен и много точно проведен (в необходимия момент, в необходимата посока, с необходимия предмет). Нека да бъдем съвсем наясно - в случаят ТЕРЕМ не става дума за сделка, която трябва да спасява работни места, нито за поредния опит на нашите търговци да заемат свободна ниша в пазара на специална продукция.Няколко са фактите, които дават основания за подобно твърдение. Сделката е направена в навечерието на поканата ни за НАТО (с крайна дестинация Ирак). Зад нея стоят хора, които много добре знаят, че такива търговски операции се следят изключително строго (особено след атентатите в САЩ от септември 2001 г.). И накрая - стойността на продукцията е сравнително ниска - само 2 млн. щ. долара. Всичко това говори само за едно - тази сделка е преднамерена, осъществена е по начин, който предполага нейното разкриване и трябва да доведе след себе си съответните последствия. И още нещо трябва да бъде пределно ясно: редукторите за БТР (предмет на сделката), съвсем недвусмислено са включени в списъка на стоки за специално предназначение (утвърден от Министерски съвет през 1998 г.), чието търгуване е поставено под строг контрол и е възможно единствено със съответните разрешения. Спекулациите тук са просто излишни.Нека анализираме известните ни факти.Първо: Сделката е подготвяна няколко месеца, доколкото такава е текущата практика за договаряне, транспорт, посредници, цени, легендиране. Самото производство на редукторите също се нуждае от технологично време. Това означава, че спецслужбите на страната (в случая Военното контраразузнаване и Националната служба за сигурност) би трябвало да имат пълна информация за това производство и неговото предназначение, тъй като тяхното скрито присъствие във фирмите от Военнопромишления комплекс (ВПК) е законово задължение. Фактът, че е започнала реализацията на сделката, навява мисли в две посоки: или спецслужбите не са разбрали нищо предварително (което означава осъдително ниско ниво на техния професионализъм), или просто са съучастници в престъпната провокация. Всякакви други твърдения са несръчен опит да се оневинят тези служби и съответните ръководители.Второ: Сделката е осъществена в първоначално ограничен обем, т.е. - преди информацията за нея да достигне до политическото ръководство на страната, от договорените 250 редуктора само 105 достигат крайната си дестинация. Тази информация идва от специалните служби (по официални признания на военния министър), което означава, че тя може да дойде или от Националната разузнавателна служба, или (което е по-вероятно) от Военното разузнаване. Възможностите са три - разузнаването е засякло сделката в етапа на осъществяването й извън страната; вътрешните служби за сигурност или други запознати лица са подхвърлили информация; информацията е дошла от чужди разузнавания по линия на обмена. От достъпните засега данни може да се заключи, че така или иначе разузнавателните ни служби са изиграли (съзнателно или не) ролята, която им е била отредена още в замисъла на провокацията - да разкрият сделката. В този смисъл основната цел (разкриването на провокацията) е била двойно обезпечена.Трето: Неясна остава ролята на митниците. Тук също са налице две възможности: митницата нищо не е разбрала, защото сделката е била добре камуфлирана; митницата е неутрализирана с корупционни техники. Независимо коя от възможностите е реализирана, крайният резултат е осъдителен и отговорността не може да се избегне. Очевидно е, че нито Краун Ейджънтс, нито ръководството на агенция Митници не могат (или не желаят) да навлязат в дълбочината на съществуващите проблеми. Звучи направо подигравателно фактът, че когато оръжейният скандал гръмва, от митниците се похвалиха със завишени приходи и висока ефективност. Да се съберат 100 млн. приходи, при положение че за 2 млн. е продадена сигурността на страната, е циничният резултат от всички напъни за митническа ефективност. Очевидно в това отношение нещата се нуждаят от дълбока преценка.Четвърто: Радио Свободна Европа оповести информация, потвърдена от преки репортажи, съгласно която данни за оръжейната сделка са били известни на доста широк кръг хора извън България. Ръководни представители на международния военен контингент в Босна и Херцеговина открито го заявяват. Това става приблизително 10 дни преди скандалът да се разрази у нас и означава поне едно безспорно нещо: разкриването на провокацията е било в ход - без значение кой точно го прави. С други думи - целта се постига и в случая външните канали за оповестяване на сделката са третото ниво за обезпечаване на крайния резултат: провокацията да стане известна. В противен случай тя не би била провокация.Пето: Правителствените твърдения за липса на информация в Междуведомствената комисия за тази сделка звучат абсурдно. Тя е комисия за разрешения и контрол, което означава, че в нея непрестанно постъпва информация. Тази междуведомствена комисия не е Конституционен съд, за да чака да бъде сезирана. Всичките й членове, представители на различни ведомства, са от висок ранг и именно тяхно задължени е да внасят там информация по всички проблеми, засягащи лицензирането и контрола на спецпроизводствата, търговците и конкретните сделки. Елементарната логика изисква и друго - членовете на комисията би трябвало да са информирани за всичко, което се случва (или е на път да се случи) във ведомствата, в които си получават заплатите. Включително и тогава, когато няма официално искане от потребител на услугата. Освен това в директорските бордове и в управителните съвети на всички фирми производителки в системата на ВПК има представители на държавата (също от висшите нива на държавната администрация). Ето защо нито една сделка или производство на определен обем продукция (дори когато става дума за единични екземпляри) не може да стане без обсъждане и решение в тези ръководни органи. Те от своя страна са задължени да докладват по съответния ред и на комисията, и на съответния министър - принципал на държавната собственост. Това означава само едно - компетентните лица в междуведомствената комисия, в Министерството на икономиката и във военното министерство са имали информация за сделката. Друго практически е невъзможно. Показателен е фактът, че задържаният директор В. Владов веднага направи пълни самопризнания пред медиите и пое цялата отговорност върху себе си. Кого побърза да прикрие този човек, след като на всички експерти в тази област е ясно, че той не може да вземе сам решение за сделката, нито да я осъществи без санкцията на неговите началници?Най-проблемен е фактът, че цялата тази провокация е възможна, защото съществува определена благоприятна среда, т.е. това е системна грешка и никой не може да гарантира, че няма да се повтори. Още по-малко може да се предскаже кога и как ще гръмне следващият скандал. Открояването, дори само на някои от неблагоприятните фактори, деформиращи средата, са достатъчни в подкрепа на това твърдение.В оръжейния бизнес до ден днешен работят само хора, преминали преди 1989 г. през специалните служби и Кинтекс. За всички тях този бизнес беше тогава износ на революция и пари, а сега е просто пари без никакъв респект от национални цели и идеали. Всички те остават дълбоко свързани с руския военнопромишлен комплекс (на когото българският ВПК бе само един придатък) и нямат никакви задръжки да изпълнят всякаква провокация на своите работодатели. С влизането ни в НАТО тяхното време изтича и те много добре знаят това. Но едва ли ще го приемат със смирение. Симптоматичен е фактът, че такъв виден търговец на оръжие като Петър Манджуков (собственикът на в. Дума) получи висока държавна награда за принос в българо-руските отношения. Може би в културната сфера?Друг виден оръжеен търговец - Н. Гигов, чиято фирма се оказа много близо до последния скандал, беше замесен в производство на изкуствени наркотици (аферата Опицвет). Даването на лиценз за търговия с оръжие на такъв човек е възможно само в дълбокомафиотизирани страни от третия свят. Отделен е въпросът колко бивши високопоставени служители на спецслужбите и полицията работят при него (вкл. генерали) или в други подобри фирми. Точно те изведоха в орбита и няколко настоящи възлови фигури в ръководството на МВР и специалните служби, грижейки се непрекъснато за техния имидж.Естествено при това положение не само редуктори, ами цяла танкова бригада може да бъде изнесена и никой няма да разбере нищо. Както е възможен и обратният случай: от маркучи за спирачки да възникне провокация, граничеща с абсурда.Не по-малко сложна е ситуацията в ръководните екипи на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката. Там просто има хора, чиито фирми работят в оръжейния бизнес, и това поражда тежък конфликт на интереси. Още по-неблагоприятно е обстоятелството, че МО се занимава с производствено-стопанска дейност (несъвместимо по стандартите на НАТО), което е най-силният лост за прокарване на лични, корпоративни и прочие други интереси.Изброяване на параметрите на средата може да продължи с още по-фрапиращи (и напълно проверими) факти, но и така два извода се налагат като безспорни:- Нещата могат да се променят само с политическа воля и поемане на конкретна политическа отговорност, защото грехове към разглеждания проблем имат абсолютно всички политически сили, управлявали страната след 1989 година. Нито една от тях обаче не успя (или не пожела) да се справи точно със системната грешка;- С подобни грешки, в която й да е сфера, не може да станем пълноправен член на НАТО и очевидно нещата ще трябва да намерят своето разрешение още в периода на преговорите и ратификациите. Ние сме необходими на НАТО и ще бъдем приети в алианса. Това, че не се справихме сами със собствените си проблеми обаче, говори за дефицит на административен капацитет и за небезобидна, меко казано, обвързаност на мнозина от хората, заемащи високи ръководни в държавата и политическата власт. В крайна сметка проблемите ще бъдат решени. Но по начин, крайно обиден за националното ни достойнство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във