Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СИВА ИКОНОМИКА ПОД ДЪРЖАВЕН ЧАДЪР

- Господине, защо се изразявате нецензурно на обществено място?
- Г-н полицай, аз тука, разбирате ли, ругая тройната коалиция и нейното правителство.
- А, в такъв случай, извинявайте...
Съвременен фолклор

Какво ще ви се случи, ако живеете в софийска гарсониера от 30 квадрата срещу 300 лв. и не сте си платили наема три месеца? Много просто - или в началото на четвъртия ще се озовете на улицата, или ще ви бъде дадена отсрочка, след което ще си кихнете наведнъж главницата, лихвите и... обещанието, че повече така няма да правите.
Какво се случва, ако партия държи 200 квадрата държавна или общинска собственост в центъра на София срещу символичен наем от 100 лв. на месец, отдава въпросното помещение на трето лице за 2000 евро (пак на месец) и въпреки това не плаща данъци с години?
Ами ако същата тази партия държи 20 такива помещения в седем-осем града и процедира със задълженията си към държавата и общините по същия начин? Ами ако 10, 20 или 30 партии вършат същите безобразия?
Точно така - нищо не се случва и никога няма да се случи. Защото партиите в България, въпреки категоричните разпоредби на конституцията и още по-категоричните клетви на техните лидери, все още смятат държавната и общинската собственост за своя бащиния, която са наследили по права линия от своята партия майка или партия баба - БКП. И с която (за собствеността става дума, а не за майката и бабата) те могат да правят каквото си искат съвсем безнаказано...
***
Какво се случва, ако в навечерието на дадени избори една партия получи стотина дарения в общ размер от 50 000 лв. и проведе кампания за 500 000 евро? Абсолютно нищо! Нито по отношение на данъците върху тези дарения, нито по линия на неосчетоводените, но надлежно похарчени предизборни инвестиции. И то не за друго, а защото въпросната партия трябва да бъде санкционирана от държавата, която - както вече стана дума преди малко, е функция на същата тази партия ...
***
Какво ще се случи, след като в понеделник (26 ноември) председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и ръководителят на нейното Четвърто отделение Коста Костов огласиха данните за финансовата дисциплина на 25 партии през 2006 година? И тези данни са толкова компрометиращи, че ако бяхме нормална държава, поне една дузина лидери и местни партийни ръководители вече щяха да са подсъдими?
Абсолютно нищо няма да се случи, защото председателят на Сметната палата съвсем предвидливо е оставен без каквито и да било репресивни правомощия. Не от друг, а от лидерите на партиите, които все още смятат, че държавното и общинското имущество им е бащиния, наследена по права линия от партията майка или баба.
Така, както нищо не се случи и след предишния одит на Сметната палата. Той бе огласен в началото на ноември 2006 г. и според авторите му, десетки политически формации не бяха представили финансови отчети за дейността си в периода 2003-2005 г., стотици техни посестрими не са плащали данъци върху даренията, а всички заедно и поотделно са печелили добри пари от преотдаването под наем на партийни клубове и не са разкрили самоличността на основните си спонсори.
С други думи, поуката е ясна: щом доброволно си решил да си вадиш хляба като лека жена, нямаш никакво право да учиш клиентите си на морал.
Да живее политическата култура и партийното самосъзнание! Засега по света, а след стотина-двеста години и у нас!


КАРЕ
АТАКА НЕ Е ДАЛА И СТОТИНКА ДАНЪК ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ

За 2006 г. от Атака са отчели приходи в общ размер на над 300 000 лева. Основната част са от държавна субсидия - 178 000 лв., от членски внос - над 68 000 лв., дарения от физически и юридически лица - в размер на 31 000 лв., и останалата част - от депутатите в партията.
Върху парите от приближени хора и фирми, вписвани в графата дарения, обаче не е начислен и платен дължимият данък. Така националистите не са спазили разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
През 2006 г. Атака е ползвала 69 имота, предоставени й от държавата или от общините. От одита в съответните областни и общински администрации в страната е станало ясно, че партията дължи малко над 1000 лв. за наем на имоти в общините Свищов, Симеоновград и Велинград, район Подуяне и Столична община.
Освен това от Атака ползват безвъзмездно помещение, предоставено й от Община Враца. Нито една разпоредба на Закона за общинската собственост и Закона за политическите партии (ЗПП) обаче не позволява на кметствата безвъзмездно да отдават под наем частна общинска собственост на политически партии.

КАРЕ
БЗНС-НАРОДЕН СЪЮЗ ПЕЧЕЛИ КАТО БРОКЕР ПРИ ИМОТНИ СДЕЛКИ

До края на миналата година партията е прибрала 7120 лв. от преотдаване под наем на помещения, предоставени й за ползване от различни общини в страната. А това е нарушение на чл. 23 от Закона за политическите партии.
Нещо повече, получените наеми не са декларирани пред Националната агенция за приходите и върху тях не е начислен и внесен дължимият данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
Освен това към 31 декември 2006 г. от БЗНС-Народен съюз са дължали 19 000 лв. за наем по 25 имота. През проверявания период наемите по други 35 договора с общини не са плащани своевременно, като закъснението е повече от три месеца.

КАРЕ
ДПС ЗАБРАВИЛО ДА ПЛАТИ НАЕМ ЗА 50 ПОМЕЩЕНИЯ

В годишния финансов отчет за 2006 г. партията на Ахмед Доган не е отразила задължения от 26 283.57 лв. по 100 договора за предоставени помещения под наем на регионалните структури на ДПС. Така е нарушен чл.23, ал.2 от Закона за счетоводството за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние на предприятието.
След изготвянето на финансовия отчет са изплатени наеми за 2006 г. в размер на почти 19 000 лв. по 52 договора за наемане на помещения.
През одитирания период наемната цена не е изплащана своевременно по 50 договора за наем с общини, като закъснението е повече от три месеца. При други 38 пък закъснението е над една година.
От 8 февруари 2002 г. ДПС безвъзмездно ползва помещение, предоставено от община Кирково, въпреки че няма правно основание за това. През миналата година партията на Доган е стопанисвала имот - публична общинска собственост в община Черноочене.

КАРЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НАЛИВАТ ПАРИ В БСП

БСП е била спонсорирана от седем фирми, които по същото време са били и изпълнители на обществени поръчки, сочи справка на Агенцията за обществени поръчки. А това е нарушение на чл.24, т.5 от Закона за политическите партии, който изрично забранява подобни дарения:
- Барс ЕООД е дарило 5000 лв. докато се е явявало изпълнител на обществена поръчка по сключен договор от 4 май 2006 г. с Държавно предприятие Кабиюк - Шумен на обща стойност 130 359 лв. без ДДС.
- Благстрой ЕООД е спонсорирало червената партия с 1000 лв. в период, когато дружеството е изпълнител на обществена поръчка по сключен договор от 29 ноември 2005 г. с ВиК ООД, Силистра, на стойност 50 234 лв. без ДДС.
- Д' енд Д' ойл ООД пък е изсипало 4125 лв. в БСП. В същото време фирмата е изпълнител на обществена поръчка по договор от 25 ноември 2005 г. с Община Перник на обща стойност 947 360 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение на договора е две години или до изчерпване на количествата.
- Застрахователна компания Орел Живот АД е дарила 2300 лв., като тогава е била ангажирана с изпълнението на обществени поръчки по два договора. Единият е бил с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури от 10 март 2006 г. на обща стойност 16 987.50 лв. без ДДС, а другият - с ВиК - Стара Загора, от 10 януари 2006 г. на обща стойност 3 667.60 лв. без ДДС.
- Социалистическата партия е спонсорирана от Дженерали застраховане АД с 2890 лева. В момента на дарението дружеството е изпълнявало обществена поръчка по сключен на 30 декември 2005 г. договор с Министерството на здравеопазването за сумата от 9000 лв. без ДДС.
- Пътстрой АД се е отчело само с 1000 лева. Когато са дарявани парите, фирмата е била изпълнител на обществена поръчка по сключен на 6 юли 2006 г. договор с Община Севлиево на обща стойност 333 334 лв. без ДДС.
- БСП е получила 3000 лв. от Рамбо ООД в период, в който дружеството е изпълнител на обществена поръчка по договор от 18 октомври 2005 г. с Община Смолян на обща стойност 2 399 153.30 лв. без ДДС.
Червената партия хич не си е давала зор да си плаща наемите на предоставените й от общински и областни администрации общо 245 имота. От извършените в тях проверки става ясно, че до края на миналата година БСП е имала задължения в размер на 26 872 лв. по 41 договора за помещения под наем. За други 30 имота социалистите са закъснявали с наемите повече от три месеца.
Нещо повече. През 2006 г. БСП е ползвала частна общинска собственост във Велинград, без да е сключила договор с общината и без да плаща наем. По същия начин са се разполагали и червените функционери във Враца. А в разпоредбите на Закона за политическите партии и в Закона за общинската собственост липсва всякакво нормативно основание за това.

КАРЕ
НДСВ Е СРЕД МАЛКИТЕ ДЛЪЖНИЦИ

По време на одита Сметната палата е установила, че през 2006 г. жълтата партия е ползвала 137 помещения, предоставени от държавата и общините. По време на проверката в съответните областни и общински администрации е станало ясно, че заради ползването на различни обекти през 2006 г. НДСВ е изплатило за наеми 58 800 лв., но има да дава още 14 500 лева.
Освен това хората на Симеон Сакскобургготски ползват имоти, които са публична държавна собственост. Те са им предоставени от областните администрации Кърджали, Смолян и Търговище. Нещо, което не е позволено в нито една разпоредба на Закона за държавната собственост и ЗПП.
Жълтите са получили дарение от фирма, която се е намирала в процедура по изпълнение на договор за обществена поръчка с община Симитли. Става въпрос за Лексконсулт ООД, която на 1 ноември 2006 г. е спонсорирала НДСВ с 5000 лева.

КАРЕ
ДСБ СЪЩО ЛАПА ПАРИ ОТ АНГАЖИРАНИ С ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Демократите за силна България на Иван Костов, подобно на БСП и НДСВ, не са пропуснали да приемат дарения от фирми, получаващи държавни пари. На 1 януари 2006 г. Вагоноремонтен завод - 99 АД дава за ДСБ сумата от... 500 лева. По-важното е, че към онзи момент дружеството е участник в процедура по възлагане на обществена поръчка по договор, който е бил сключен с губещата БДЖ ЕАД на 10 януари същата година на обща стойност 143 200 лв. без ДДС.
Освен това на 2 октомври 2006 г. ДСБ са приели 2000 лв. от Трансстрой - Варна АД, точно когато фирмата е изпълнявала обществена поръчка по договор с община Варна, сключен от 8 май 2006 г. за сумата от 2 370 000 лева. Срокът на изпълнение е две години.
Страницата подготви Борислав Радославов

Facebook logo
Бъдете с нас и във