Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Слагат спирачка на "фалитите по поръчка"

Съдебното производство по несъстоятелност е удобно средство да се отървеш от задълженията си безнаказано, да си "изчистиш" имуществото. И да го прехвърлиш на няколко свързани фирми. И в крайна сметка да прецакаш кредиторите си. За да успееш в тази далавера, невинаги е нужно дори да имаш под ръка съдебна "гнила ябълка", макар че това още повече би улеснило схемата. Не че и адвокатските финтове не стигат. А на всичко отгоре това минава безнаказано, защото си е точно и изрядно - по закон.

Всичко това става ясно от мотивите, с които правосъдното министерство предлага куп съществени промени в Търговския закон. Част от тях се отнасят до въвеждането на задължителна нотариална заверка за прехвърлянето на дружествени дялове, имоти и избор на управител, за които вече нееднократно сме писали в "Параграф 22". Другите се опитват да въведат едно ново производство по стабилизация за закъсалите търговци - нещо подобно на съществувалия по царско време "предпазен конкордат". Предвидени са обаче и ред промени в сега действащата уредба на производството по несъстоятелност.

На първо място се променят предпоставките, при които един търговец се приема за неплатежоспособен. Въвежда се презумпция, че ако през три поредни години той не е поискал годишните му финансови отчети да бъдат обявени в Търговския регистър, той не е в състояние да си обслужва задълженията. А неплатежоспособност ще се предполага и ако до шест месеца след получаване на покана за доброволно плащане не се издължи напълно на кредитор, който е получил срещу него изпълнителен лист. Допълнително условие е този кредитор да подаде и молба за обявяване в несъстоятелност на длъжника си.

Предложението видимо е спорно, защото неплатежоспособността е икономическо състояние, за което се съди по конкретни икономически параметри. А необявяването на отчети в регистъра е просто едно административно задължение. Вносителите обаче обясняват, че според Световната банка един от основните проблеми пред производствата по фалит у нас е точно трудното доказване на неплатежоспособността. "Доказването на неплатежоспособността на длъжника въз основа на финансовите му отчети става трудно, а понякога е и невъзможно поради факта, че длъжникът манипулира представяните счетоводни данни, като с години не е обявявал в Търговския регистър финансовите си отчети. Препоръката е да се въведат презумпции, които да улеснят доказването на състоянието на неплатежоспособност и ако длъжникът твърди, че е платежоспособен - да ги обори", пояснява се в мотивите към проекта.

В самото производство също са предвидени доста промени. Видим е опитът да се ограничат до минимум правата и възможностите на свързаните с длъжника фирми и лица - предлага се те да не могат да участват в наддаването и да купуват имущество на фирмата при неговото осребряване от синдика. А гласовете им няма да бъдат зачитани при вземането на решения от събранието на кредиторите.

Според Търговския закон за "свързани лица" се приемат съпрузите, роднините, съдружниците, дори подчинените на търговеца. Свързани са и дружествата, които имат пряка връзка помежду си чрез управлението или капитала си, или пък чрез трето лице. Свързани са и лицата - физически или юридически, които са си правили дарение едно на друго. Защо се налага техните права да се ограничат също става ясно от мотивите към проекта: "Често в производството по несъстоятелност длъжникът, заобикаляйки забраната пряко да придобива собственото си имущество, успява да го направи чрез свързани с него лица, и то на значително по-ниски цени."

Но това далеч не е единствената съществена промяна, насочена към предотвратяване на "финтовете" в производствата по фалит. Друго важно предложение засяга последиците от прекратяването на делото по несъстоятелност и останалите след това неуредени отношения между длъжника и кредиторите му. Проектозаконът предвижда задълженията, обезпечени с имущество на трети лица, да не се погасяват с прекратяването на делото. "При сегашната уредба кредиторите се оказват в невъзможност да се удовлетворят от учредените им обезпечения от трети лица, защото ако производството по несъстоятелност срещу главния длъжник бъде прекратено и той бъде заличен от Търговския регистър, се погасяват и обезпечителните права. Досегашната уредба бе остро критикувана от Световната банка, защото създава несигурност за правата на обезпечените кредитори и прави невъзможно те да се ползват от обезпеченията, които са им дадени. Обикновено главният длъжник и обезпечителят са свързани лица, могат набързо да проведат производство по несъстоятелност и с прекратяването на главния длъжник да се окажат погасени и обезпеченията и правата на кредиторите", обяснява се в мотивите към проекта.

Ако сте прочели внимателно откъсите от мотивите, с които се внася този проект, би трябвало да сте наясно защо у нас производствата по фалит се точат средно между три и пет години - защо икономиката ни разчита главно на еврофондовете, докато родният ни бизнес едва крета. Това е и обяснението защо читавите чуждестранни инвеститори бягат от България като от чума. Дали точно тези законодателни предложения ще оправят нещата обаче тепърва ще трябва да преценява парламентът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във