Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СЛЕД ОТКАЗ НА ПРАВОСЪДИЕ У НАС СЛЕПЕЦ СПЕЧЕЛИ ДЕЛО В СТРАСБУРГ

Слепец от Пловдив се опълчи на невиждащата и глуха нашенска Темида и след като потърси справедливост чак в Европа, най-накрая я получи. Осемдесет и шест годишният пловдивчанин Костадин Михайлов ще получи от българската държава 3000 евро обезщетение и 1000 евро за направените разноски по делото заради две противоположни решения на Пловдивския окръжен съд. Европейските магистрати са категорични, че той е бил лишен от достъп до правосъдие и задължават България освен да му изплати паричното обезщетение, и да възобнови гражданския процес, станал повод за подадената в Страсбург жалба.
Драмата на пенсионирания счетоводител започва през 2001 г., когато след глаукома ослепява напълно. Подава документи в ТЕЛК, но въпреки, че по закон комисията трябва да обяви решението си за освидетелстване до 40 дни, то излиза едва след осем месеца. Определението е 100% загуба на работоспособност с потребност от чужда помощ, пожизнено. Като дата на инвалидизиране е записана 12 декември 2001 година. В последвалото разпореждане Районно управление Социално осигуряване-Пловдив (РУСО) обаче определя датата 11 септември 2002-ра .
Това кара възрастния мъж да заведе дело срещу Националния осигурителен институт по Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите. В иска си Костадин Михайлов твърди, че е претърпял стрес, притеснение, чувство за несигурност и е загубил доверие в държавната администрация. Освен това му се е наложило да направи излишни разходи, за да обжалва административния акт, както и да ангажира други хора да изготвят молбите и жалбите, защото той е напълно сляп.
Следват сцени, по-достойни за театъра на абсурда, отколкото за залите на Темида. Състав на Пловдивския окръжен съд с председател Елена Арнаучкова отхвърля иска с аргумента, че правилният адресат на жалбата е Регионалното управление Социално осигуряване. Адвокатите на Михайлов завеждат второ дело, този път срещу РУСО. Друг състав на Окръжния съд обаче постановява, че ответник трябва да е ... НОИ, а не регионалното му поделение.
Така след поредицата от препращания за възрастния мъж остава единствената надежда - Европейският съд в Страсбург. Там магистратите дават приоритет на делото и го разглеждат в съкратени срокове - точно за една година, което е прецедент, подчерта адвокат Снежана Стефанова.
Жалбата на Костадин Михайлов не е разгледана по същество и на практика това е отказ от правосъдие, се казва в мотивите към осъдителното за България решение на Европейския съд. Освен това Страсбург задължава България да възобнови делото, предмет на несправедливия съдебен процес. Което означава, че би трябвало служебно да се инициират отмяна на влязлото в сила решение на българския съд и преразглеждане на делото при съблюдаване на принципите на справедливия съдебен процес.
Точно тази възможност обаче е отпаднала от новия Гражданскопроцесуален кодекс. Според адвокат Стефанова, най-адекватната реакция би била в новия ГПК законодателят да възстанови ненужно и неочаквано отпадналата разпоредба. Доскоро тя определяше, че заинтересованата страна може да иска отмяна на влязло в сила решение, когато с решение на Европейския съд е установено нарушение на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
Магистратите у нас може би са пропуснали покрай ушите си обстоятелството, че изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека се контролира от Комитета на министрите към Съвета на Европа. С други думи, ако делото на слепия Костадин Михайлов от Пловдив не бъде възобновено, вероятно ще последват политически санкции за България, които сериозно биха накърнили не само авторитета на съдебната ни система, но и на страната ни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във