Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СЛЕДОВАТЕЛ ОБВИНИ СЪДА И ПРОКУРАТУРАТА В ДИСКРИМИНАЦИЯ

Заместник-директорът на Националната следствена служба (НСлС) Свилен Турмаков обвини шефовете на окръжните съдилища и на окръжните прокуратури в дискриминация. Ръководителите на тези нива в съдебната система не искат да вземат на работа следователи, оправдават се, че те са неопитни и е по-добре служителите ни първо да минат през районните прокуратури и съдилища, заяви Турмаков пред членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) на заседанието му в сряда (1 март).
Повод за оплакването на заместник-шефа на НСлС стана предложението на комисията по атестиране към съвета. В много от окръжните съдилища и прокуратури няма свободни щатни бройки, а в районните звена имало хора, които работели там от 10-15 години. Идеята е съдиите и прокурорите с голям стаж да се качват във втората инстанция заедно със щата, а на тяхно място на районните нива да се прехвърлят следователи заедно с щата.
Турмаков недоволства именно срещу тази идея, защото според него в следствието работят много качествени хора, които могат да станат веднага окръжни съдии например и не е нужно да минават през районните съдилища. А практиката на ВСС досега е следователите да се преназначават на работа в районните звена.
Част от членовете на съвета обаче възроптаха срещу думите на Свилен Турмаков. Окръжното ниво се явява въззивна инстанция на решенията на районните съдилища и не е редно един следовател да ревизира становището на съдия от районен съд, аргументира се проф. Александър Воденичаров. И допълни, че се съмнява следователите, които станат съдии, да се справят например с граждански дела.
Председателят на Пловдивския апелативен съд Радка Петрова заяви, че наистина в следствието има хора с голям опит, но в друга сфера. Тези хора не са запознати със спецификата на работа на съда и никога не са влизали в съдебна зала, каза тя. Но все пак допълни, че Висшият съдебен съвет не е вземал решение следователите да се преназначават само в районните структури, а във всички. Но дали това ще стане, зависи от ръководителя на съответното звено в съда и прокуратурата, заключи Радка Петрова.
На заседанието в сряда магистратите увеличиха заплатите на младшите следователи, прокурори и съдии. Досега месечното възнаграждение на новобранците бе 708 лв., но от 1 януари бе увеличаена на 732 лева. Повишението е съгласно чл.139, ал.2 от Закона за съдебната власт, който гласи: Основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност се определя в размер удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на Националния статистически институт.

Преди заседанието на ВСС в сряда главният прокурор Борис Велчев заяви, че ще направи ревизия на работата на прокуратурата за последните пет години. Проверката все още не е започнала, защото в момента се уточняват критериите, по които да се извърши, заяви Велчев.
Главният прокурор допълни, че не смята да ревизира работата на предшественика си Никола Филчев. Борис Велчев каза още, че въз основа на резултатите от проверката ще си направи изводите за състоянието на прокуратурата.
По-късно същият ден главният прокурор събра съдебните репортери на неформална среща, за да обсъдят бъдещото си сътрудничество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във