Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СЛЕДСТВИЕТО НЕ БИВА ДА СЕ ЗАТРУПВА С МНОГО ДЕЛА

Г-н Найденов, защо се съгласихте да станете директор на Националната следствена служба (НСлС)?
- Това е ново предизвикателство.
Това нещо много по-различно ли е от работата в прокуратурата?
- Не, не бих казал. Работата е почти еднаква. През целия ми живот съм се занимавал с досъдебното производство - и като прокурор, и като следовател за кратко време, дори като ръководител в отделни служби. На практика нещата са еднакви. Всъщност за мен това е една проверка дали ще се справя с реорганизирането на Националната служба и на окръжните звена. Надявам се заедно с прокуратурата и всички следователи да успеем да дадем ново качество на работа.
Малко след като ви избраха за директор на НСлС имахте среща с ръководителите на отдели и с директорите на Окръжните следствени служби от цялата страна...
- В общи линии, аз до момента съм имал срещи с различните ръководители - със заместник-директорите, с шефовете на отделите, с началниците на административните звена, с директорите на Окръжните следствени служби (ОСлС). Срещите ми ще продължат, още не съм приключил с тях. Но вече са начертани приоритетите. На първо време започваме проверки по места, т.е. вече командировах в някои служби в страната специално избрани екипи от следователи, които ще извършват ревизия на място. Самият аз смятам също да пътувам, понякога ще пращам заместниците си. Предварително няма да обявяваме къде ще се правят проверки, но те ще обхващат спрените досъдебни производства, делата, които се разследват в момента, тези, които са изостанали, както ще проверим и как се приключват разследванията. Идеята е да дадем един импулс в работата на НСлС и тази лежерност, която беше обхванала по-голяма част от следствието, да бъде преодоляна.
Това ли казахте на подчинените си по време на срещите?
- Да. В някои моменти по време на срещите се усетих, че съм доста рязък, но смятам, че начинът, по който досега се е работило, трябва да бъде забравен. Законодателят по една или друга причина даде двугодишен отпуск. От приемането на новия Наказателнопроцесуален кодекс (НПК) почти не са постъпвали нови дела в следствието. През този период трябваше задължително да се изчистят старите дела, които са хиляди на брой. Една част от тях са спрени - дали законно или незаконно, това са неща, които тепърва ще установяваме. Но, за съжаление, това време почти е изгубено.
По време на срещите колегите дадоха доста големи цифри за възобновени и приключени дела. За съжаление повечето от тях са прекратени, защото е изтекла абсолютната давност. Лошото е, че с прекратяването им едва ли не е дадена амнистия на хората, които са били разследвани. До момента чух различни цифри на спрените дела.
През годините неведнъж се е говорило, че следователи правят следната врътка - пращат дело на прокурор с определен номер, но представителите на държавното обвинение го връщат с указания за допълнително разследване. Следователите обаче вместо директно да продължат работа по него го завеждат с друг входящ номер и така се създава впечатлението, че службата е претрупана от работа, което пък води до погрешна статистика. В този ред на мисли ще проверявате ли и как се вписва дадено дело?
- Ще проверяваме всичко. Исках точно това да кажа, че ние ще командироваме и деловодител от НСлС, който да провери воденето на деловодството и административната работа по места. За мен това е абсолютно задължително, защото ние няма да ревизираме само действията на магистрата, а ще проверим и организацията на работа в дадена дирекция.
Това периодични проверки ли ще бъдат?
- Нека първо да видим какви ще бъдат резултатите от ревизията. Те ще послужат като основа за създаването на постоянно действащ Инспекторат към НСлС, в който ще влязат колеги, които ще се занимават с провиненията на отделни следователи и ръководители.
Досега не е ли съществувал подобен отдел?
- Има отдел Контрол, обучение и квалификация, чиито функции са подобни. Но Инспекторат не е имало. За мен това беше доста учудващо, защото 80 на сто от магистратските дела са срещу следователи. А в същото време ние нямаме вътрешен орган, който да получава сигналите, да обобщава данните, да проверява за какво става въпрос и да праща резултатите във Висшия съдебен съвет (ВСС), а после към новия Инспекторат към ВСС. Нашият контролен орган ще работи в изключително тясно взаимодействие с инспекторатите към Върховната касационна прокуратура (ВКП) и ВСС. Това ще бъде работещата формула и моето намерение е да няма никакви компромиси при констатирани нарушения.
По време на изказването си пред ВСС казахте, че в следствието има умишлено неразрешени дела. Откъде правите този извод?
- На базата на опита ми в прокуратурата, която се занимава с проверки на дела. Много пъти съм установявал, че на практика дело, което няма никаква пречка да бъде приключено, стои някъде в небитието без никакво логично обяснение защо то не се приключва. Опитът ми като прокурор говори, че това е начинът едно дело да бъде смачкано - не е необходимо да го прекратяваш или да правиш нещо друго. Достатъчно е да го сложиш в някое чекмедже, по него няма ход, то се забравя. Дори някой да го намери и възобнови ще е минало толкова много време, че например в съдебна фаза ще изтече абсолютната давност.
Казахте, че ще правите анализ на дейността на всички следствени служби. Не се опасявате, че може да се разиграе същата ситуация, както в прокуратурата? Когато Борис Велчев стана главен прокурор, той разпореди да се извърши ревизия на работата на държавното обвинение за последните пет години. В крайна сметка обаче не излязоха всички нарушения и виновните лица, а изгърмяха единици.
- Аз не искам да давам оценка на ревизията на прокуратурата. До миналата седмица бях в прокуратурата и няма да чуете лоша дума от мен за държавното обвинение. Но мисля, че можем да си направим необходимите изводи от работата на ревизионния екип в прокуратурата и се надявам по този начин да не повтаряме техните грешки, ако е имало такива. Но има и друг момент - в следствието обемът на работа и хора не е такъв, какъвто е в държавното обвинение, което е по-голяма институция с повече отговорности. В прокуратурата по-трудно може да се достигне до някое забавено дело, защото то лесно може да бъде препратено към някоя от институциите - следствие, дознание, МВР, съд, ако щете, и много трудно може да се докаже кой къде какво е направил. При нас нещата са много опростени. Имаш едно дело, което ти е изпратено от прокурора, и ти трябва да извършиш определени следствени действия. Ако не го направиш в съответния срок, си носиш своята отговорност. Ако като ръководител не го разпределиш, това пак е нарушение. Така че нещата не са толкова сложни, както при прокуратурата.
Как ще стимулирате следователите да започнат да работят?
- Дайте да направим едно уточнение. Повече от половината следователи са изключително коректни хора, добре подготвени професионално и морално. Въпросът е, че има някакви 20%, които развалят целия облик на следствието. Това не е само в следствието, така е и в прокуратурата, сигурен съм, че така е и в съда. Това е един малък процент хора, които или са корумпирани, или просто са мързеливи. И тук нещата опират до това да се създаде добра организация, която да ги накара да работят.
Смятате ли, че сте успели да стреснете тези 20% по време на срещите си?
- Е, не. Не съм си поставял такива цели. Аз по принцип смятам, че хората са коректни.
Тогава да ви попитам по друг начин. Срещате ли вече някакъв вътрешен отпор?
- Не. Напротив. Всички колеги демонстрират, че няма проблем и ще работим добре, дори и с хората, които бяха противници на моето идване. Това е напълно нормално. В спорта между другото е така - победеният подава ръка на победителя. Чакам г-н Бойко Рашков да се върне от отпуска, за да видим по какъв начин ще продължим работата с него.
А с Ангел Александров как ще работите? Питам ви, защото, както знаете, той беше замесен в т.нар. корупционен скандал Александров-Овчаров. Софийската градска прокуратура разследва и неговите действия във връзка със скандала.
- Аз мисля, че срещу Ангел Александров няма дело, което да се води и той да е обвиняем.
Той се разследва заради скандала, но делото не е срещу него, а официално е срещу следователката Татяна Шарланджиева и бившата заместник-министър на икономиката и енергетиката Корнелия Нинова. В рамките на това досъдебно производство се разследва и Александров.
- Това могат да го кажат колегите от прокуратурата. За мен Ангел Александров е завеждащ трети отдел в НСлС, който се занимава със стопанските престъпления.
Специално за този отдел се получава парадокс. Доколкото знам, този отдел се ръководи от двама души - Александров, който се върна на длъжността, която е заемал преди да оглави НСлС, и Румен Василев, който пък беше назначен от Александров преди напускането му.
- По новия ЗСВ директорът на НСлС определя шефовете на отделите. Всъщност това е следващото нещо, след ревизията, което ще бъде направено - вътрешна реорганизация. Според мен не може да има толкова много отдели в НСлС.
Колко са те?
- Седем на брой и има седем ръководители. Въпросните звена са създадени, когато НСлС е имала по-големи правомощия - разследвала е икономически престъпления, катастрофи, аварии, бедствия, наркотици и т.н. В момента нашата компетентност е строго ограничена. Смятам, че трябва да приведем вътрешната организация в службата в съответствие с изискванията на закона, т.е. да намалим броя на отделите.
Не трябва ли малко да поизчакате с реорганизацията, защото се готвят промени в НПК, според които правомощията на службата ще се увеличат?
- Да, така е. Наистина единствената причина да не започнем с реорганизацията още сега са предстоящите промени в НПК. Разбира се, законодателят ще каже какви правомощия ще има следствието. Отделно от това смятам, че е редно, логично и нормално завеждащ-отделите да бъдат натоварени с разследването на дела, защото те са най-опитните хора и трябва да дават пример на останалите. Между другото искам да кажа, че в началото на седмицата разговаряхме с представители на ВСС да ни бъде предоставена програмата за случайното разпределение на делата...
Няма ли такава система тук?
- Не, няма. Тя ще бъде задължителна за НСлС и ОСлС. Наличието на подобна програма, според мен, е мощна спирачка на корупционния елемент - определени дела да отидат при определени хора. Заради това казвам, че е абсолютно задължително да въведем програмата. Така и самите следователи ще бъдат равномерно натоварени.
Като споменахте корупция, да ви попитам - какви мерки ще предприемете срещу нея, освен случайното разпределение на делата?
- Аз мисля, че и създаването на Инспектората е един от елементите за борба с корупцията - така се прави постоянен вътрешен контрол. Общо взето, ще има непрекъснати проверки, пряко ще си взаимодействаме с прокуратурата. Винаги е по-добре, когато получаваш помощ отвън. Ще търсим съдействието и на съответните органи в МВР, които имат необходимата информация била тя оперативна, или процесуална. Нямаме много полезни ходове. Ще се надяваме и на съдействие от гражданите, които да ни пращат сигнали, въпреки болезнения ми опит от прокуратурата. Там за две години нямахме нито един сигнал от гражданин в кутиите, които бяхме поставили по входовете. Искам да призова хората, които се сблъскват с подобни прояви, веднага да ни уведомяват, за да можем да вземем незабавни мерки. Като професионалисти по хода на дадено разследване ние имаме представа какво поведение има корумпираният магистрат. Така че можем да реагираме - да бъде отстранен, да бъдат предприети дисциплинарни мерки, ако щете и наказателно производство.
Запознат ли сте с проекта за промени в НПК?
- Да.
Според него следствието няма да разследва детската престъпност, каквито призиви отправяха ръководството на НСлС и това на прокуратурата.
- Личното ми мнение е, че това е нож с две остриета. Става дума за огромен брой дела, които биха затрупали следствието. Силата на службата би се проявила в разследването на тежката престъпност - организираната, икономическата, корупционните дела. Разбира се, работата с непълнолетни е специфична, но техните нарушения са свързани предимно с леката престъпност - кражби, хулиганство. Рядко се среща тежко престъпление, извършено от дете. Заради това съм резервиран за това да се ангажира високоплатен магистрат, който да се занимава с кражби например. Но в крайна сметка законодателят е този, които ще прецени. Но не бива да се минава от едната крайност в другата - да бъде лишено следствието от всякаква компетентност и изведнъж да се затрупа с много дела, които да дойдат от дознанието. Това просто е вредно.
А и доста следователи станаха прокурори.
- Да, така е. Просто трябва да се намери балансът. Но от друга страна пък, е добра идеята разследването на полицейската престъпност да бъде поето от следствието, въпреки че колегите от Военна прокуратура могат да реагират болезнено. Но е факт, че през последните години има проблеми при разследванията на този вид престъпления. И те се виждат. За едно и също закононарушение един магистрат казва, че няма престъпление, пък колегата му е точно на обратното мнение. Дава се различна оценка за едно и също деяние.
Да се върнем на тежките престъпления. В проектозакона за новата Държавна агенция Национална сигурност се предлага агенцията да се занимава с дела срещу лица с имунитет, която след като приключи с работата си, да праща материалите директно на прокуратурата. А разследванията срещу лица с имунитет в момента са от компетенцията на НСлС. Не се ли предлага някакъв вид замяна - ние ви взимаме това, пък ви даваме онова?
- Този въпрос трябва да го зададете на онзи, който го предлага. Според мен няма проблем. Въпреки че следствието има капацитет да гледа подобни дела, както и такива срещу организираната престъпност и корупцията. Между другото и в момента се работи по тежки дела - създадени са екипи, които разследват аферата около Топлофикация-София, работи се по дело за пране на пари срещу Евелин Банев-Брендо и други.
Г-н Найденов, как трябва да се работи по едно такова дело, за да влезе в съда и да излезе с осъдителна присъда? Защото според мен досъдебните органи имат големи проблеми в доказването на подобен род престъпления. Поне засега не е известно да е осъден някой крупен подземен бос.
- Това е начинът. Да се ангажират всички институции, които са призвани да работят в тази насока. Защото, ако работи само един следовател без подкрепата на оперативните работници, то той е обречен. Нито може да издири лица, нито може да намери оперативна информация. Ако пък се занимава само полицията, то може да има неправилна квалификация на деянието, да се направят неправилни следствени действия, които после биха провалили делото. Трябва да се работи съвместно с наблюдаващия прокурор, който после ще защитава обвинението в съда. Той трябва да познава в детайли оперативната обстановка, да участва в процесуалните действия, за да може да подкрепи обвинителната си теза в зала с най-добрата информация. Това е екипният принцип на работа.
То в екипен принцип на работа се работи и по Топлофикация, но пък следователката Татяна Шарланджиева беше тръгнала да изнася информация на обвиняемо по делото лице.
- Но не забравяйте, че именно съвместният принцип на работа позволи да се получи информацията, че в екипа има предател.
Е, само където наблюдаващият прокурор не знаеше, че има нещо такова.
- Той не знаеше, че пък оперативните работници я засякоха и по този начин делото бе спасено. Сега разследването за присвояването вече е приключило. В момента проверяваме прибраните суми, които са огромни. От правна страна делото е готово, но техническата работа е много тежка - да се сверят всички цифри, фирми и т.н. Но до края на годината се надявам всичко това да приключи и да имаме внесен обвинителен акт в съда.
Разговора води Ралица Петрова

ВИЗИТКА
Бойко Найденов е роден на 9 февруари 1965 г. в София. Завършва право в Академията на МВР през 1990 година. След едногодишен стаж в Софийския градски съд той сменя професията си и започва работа като военен следовател към Софийската военноокръжна прокуратура.
През 1992-ра обаче Бойко Найденов прави още един професионален завой и става военен прокурор. През 13-годишната си кариера в държавното обвинение той изкачва всички възможни стъпала на йерархията - заместник-ръководител на Софийската военноокръжна прокуратура, прокурор във Военноапелативната прокуратура, ръководител на Софийската военноокръжна прокуратура и прокурор във Върховната касационна прокуратура.
На 26 юли 2005 г., по предложение на бившия главен прокурор Никола Филчев, Висшият съдебен съвет го избра за ръководител на Софийската градска прокуратура.
На 17 април 2006 г. наследникът на Филчев - Борис Велчев, качва Бойко Найденов във Върховната касационна прокуратура (ВКП). Първоначално на Найденов са му възложени функциите на говорител, но четири месеца по-късно Велчев му гласува доверие и го прави шеф на спецотдела за борба с организираната престъпност и корупцията към ВКП.
На 9 ноември тази година Висшият съдебен съвет предпочете да избере Бойко Найденов пред Бойко Рашков за директор на Националната следствена служба (НСлС).

Facebook logo
Бъдете с нас и във