Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СЛУЖЕБНИЯТ ЗАЩИТНИК - БЯЛАТА ВРАНА НА РОДНОТО ПРАВОСЪДИЕ

Близо 70 на сто от разследваните по наказателни дела български граждани не са имали адвокат, като при съдебните дела на първа инстанция този процент е около 50, сочат данните от проучване, извършено от Българския хелзинкски комитет (БХК). Проверени са 1891 дела от общ характер (приключени в периода 1996-1999 г.) в 109 съдилища и са анкетирани 1001 затворници в 26 места за лишаване от свобода. Данните бяха огласени от председателя на БХК Красимир Кънев на Националния форум по проблемите на достъпа до правосъдие (16 и 17 април), организиран от Министерството на правосъдието, фондация Отворено общество и БХК. Сега действащата нормативна уредба предвижда в НПК защита при строго определени хипотези на лица, които са привлечени към наказателна отговорност. А правната помощ се свежда до т. нар. служебен защитник. Първият и основен недостатък на служебния защитник е липсата на мотивация и за съжаление много често участието му е формално - за да се спазят изискванията на закона, призна заместник-министърът на правосъдието Севдалин Божиков.При защитата в досъдебното производство има и друг проблем, подчерта председателят на БХК Красимир Кънев. - Следователят или оперативният работник на МВР назначават защитника и именно те преценяват дали интересите на правосъдието го изискват. Според Кънев, назначаването на служебна защита трябва да се изведе извън непосредствените участници в наказателния процес. БХК настоява още за разширяване правото на служебна защита (особено за бедните) и ясно регламентиране на случаите, когато задържаният или обвиненият имат право на подобна защита. В момента служебен адвокат се полага при обвинение за престъпление, предвиждащо най-малко 10 години затвор. Но ако наказанието е между 8 и 13 години (примерно) и обвиняемият бъде осъден на максималния срок, без да е получил служебен защитник - делото моментално заминава в Страсбург. С огромен процент вероятност да бъде спечелено...Допотопната система на служебна защита у нас е на път да стане пречка пред успешното приключване на преговорите с Европейския съюз. Още през 1993 г. Съветът на Европа прие Препоръка за осигуряване на достъп до правосъдие на най-бедните, а в самия ЕС тази тема отдавна се дискутира и е много важна част от процеса по присъединяване.В момента правим първите стъпки за изготвянето на проектозакон за правната защита и скоро достъпът до правосъдие ще бъде гарантиран, твърди заместник-министър Божиков. - Водят се и разговори с Висшия адвокатски съюз за подобряване на системата на служебна защита, обсъждаме и идеята срещу безплатна защита на даден обвиняем адвокатът да приспада част от годишния си облагаем доход. Предстои и приемане на етичен кодекс на адвокатите, който ще ги задължи да осигуряват качествена служебна защита.

Facebook logo
Бъдете с нас и във