Параграф22 Weekly

Сблъсък

Софийската адвокатура в предизборна битка

След листите на инициативни комитети и сдружения, вече цяла коалиция излиза с общи кандидатури

Кандидатът на "Адвокати ЗА ПРОМЯНА и развитие" Владислав Янев разчита на подкрепата на майките в софийската колегия.

Коалиционен формат, подобен на тези от парламентарните избори, ще е големият играч в предстоящите избори за ръководни органи на Софийската адвокатска колегия (САК). Те ще се проведат на редовното годишно общо събрание 24 и 25 януари, когато изтича двегодишният мандат на сегашното ръководство, оглавявано от председателя му Петър Китанов. Коалицията се представи с наименованието "Адвокати ЗА ПРОМЯНА и развитие" преди Нова година. Тя огласи декларация, в която членовете й призоваха колегията да ги подкрепи с цел да се модернизира дейността и да се задълбочат реформите.

В основата на новия изборен формат е Асоциация "Адвокати ЗА Промяна", чиито представители са мнозинство в сегашните ръководни органи на САК. Към председателстваната от члена на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) професионална структура са се присъединили Асоциацията на жените адвокати, Асоциацията на младите адвокати и Клуба на адвокатите франкофони. Общата листа оглавява един от най-силно критичните към съдебната система и правораздаването у нас представители на професията - адвокат Владислав Янев.

Той ще се бори за председателския пост със сегашния титуляр Петър Китанов и със Захаринка Мазнева-Драгиева, Албена Пенова и Ивайло Данов. Членове и симпатизанти на коалицията са и близо половината от кандидатите за трите колективни ръководни органа - адвокатския съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд. Очаквани фаворити за председателския пост са Янев и Китанов, а от подкрепата за останалите да зависи дали ще се стигне до балотаж и кой ще е крайният победител.

Коалицията постави началото на предизборната кампания с отчети на "Адвокати ЗА Промяна" и лично на Владислав Янев. Посочени са редица придобивки и успехи: безплатното ползване на правните продукти „Апис” и „Сиела”, както и на задължителната минимална професионална застраховка; спечелването на делото пред Върховния касационен съд срещу решението, с което ВАдвС лиши столичните адвокати от участие в Общото събрание на адвокатите от страната през 2012 година. Бе проведена и активна кампания за изготвяне на проекта за промени в Закона за адвокатурата; бяха въведени правила за работата на колегията и критерии по делата с правната помощ. Бе постигнато огромно намаление на дисциплинарните преписки за неплатен членски внос, бе създадена Комисия за защита на професионалните права на адвокатите.

Отчетено е и стабилизиране на финансите на колегията. Средствата й в банкови влогове са разпределени по сметки, които не надхвърлят гарантирания таван от 100 000 евро. Семинарите в 4- и 5-звездни СПА-комплекси за избрани са заменени с ползване на собствените бази в София и Лозенец, а обучението обхваща по-широк кръг адвокати. В резултат на засилените контакти с международни адвокатски структури бяха направени гостувания, от техни представители прочетоха лекции, бяха подписани споразумения за сътрудничество. Както "Параграф 22" вече писа, в резултат на едно от тях френските адвокати предоставиха на българските си колеги безплатно електронен продукт за достъп до актовете на европейските законодателнитe органи и съдилища. 

Кандидатът на коалицията Владислав Янев, който е председател на дисциплинарната комисия и на новосъздадената комисия за защита на адвокатските права, признава, че въпреки усилията постигнатото в рамките на един мандат е скромно на фона на оставеното от предишните ръководства наследство. Янев говори за "системни унижения и дори репресии над адвокатите" от съда и прокуратурата, които са основание за образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати. Правораздавателните институции тормозят адвокатите с "кухи" съдебни сайтове, неверни съдебни протоколи, незаконосъобразни заповеди на административните ръководители, откази да се предоставят справки по дела.

Посочени са и действия на съда, нарушаващи процесуални права: възможността да се правят възражения и отводи, да се изготвят верни протоколи и да се искат поправки в тях, да се задават въпроси на свидетели и вещи лица, да се излагат пледоарии,  делата да започват в определения час, да не започват след изтичане на работното време на съда, правото на адвоката да прекрати пълномощията си, правото на собствено мнение в наказателния процес и дори правото на отказ от защита, срещу злоупотреби в призоваването и редица други. Бе напомнено категоричното неодобрение на президента на Международния адвокатски съюз Мигел Лоинас на налаганите от съда глоби.

Особено място е отделено на сивия сектор в адвокатурата, осъществяващ нелоялна конкуренция и кражба на адвокатски труд. Оказва се, че това се е превърнало в истинска епидемия. Чрез интернет сайтове физически и юридически лица без адвокатска правоспособност предлагат адвокатски услуги във всички направления - от “експресни разводи” до “ваучери за правни услуги" и измислени класации, с които рекламират дейността си. Въз основа на такива факти ръководената от Янев комисия е отправила сигнали до прокуратурата с искане да бъдат закрити тези сайтове и сдружения и е предприела мерки за търсене на  дисциплинарна отговорност от участващите в дейността им адвокати.

За това положение ще бъдат сезирани всички компетентни държавни органи - парламент, президент, Министерски съвет, отделни министерства, главен прокурор, омбудсман. Предложени са конкретни промени в Търговския закон и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които да позволят служебно заличаване на субектите от сивия сектор.  ВАдвС пък е сезиран с искане да извърши служебна проверка по образуваните досъдебни производства за пътнотранспортни произшествия със смъртен изход, като изясни какви лица са упълномощени като защитници в тях. Според Владислав Янев редовните адвокати губят милиони, защото нелоялната конкуренция е допусната до огромна част от адвокатската дейност извън съда - консултации, посредничество, нотариална дейност, фирмени регистрации, изготвяне на писмени документи по дела за обезщетения от ПТП; по Закона за защита на потребителите; срещу фирми монополисти на социални услуги; за домашно насилие; за защита на деца; трудови дела и други.

Тежка критика отправи Владислав Янев по повод на администрирането на предоставяните от държавата средства за хонорари по Закона за правната помощ и съдействие. Бе направено едно интересно предложение. Ръководената от кандидата за председателския пост в САК комисия е изготвила проект за въвеждане на Общи условия към договорите за правната помощ. Целта е адвокатите да бъдат предпазени от зачестилите случаи на неоснователни искания за дисциплинарни производства срещу тях, в случай че осъществят дейност срещу възнаграждение под определения законов минимум. Проектът предвижда клиентите да поемат ангажименти да извършват действия извън съдебния процес, с които неоснователно се товарят сега адвокатите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във