Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Софтуер има, време е за хардуер

Според Ролф Шлотерер центърът вече има модел за изработване на ефективни антикорупционни мерки.

В края на миналата година БОРКОР се похвали, че вече разполага със специален софтуер за анализ на рискови зони на корупция в различни сфери на обществения живот. Софтуерът BOReg е дело на германската фирма ИНИТ и представлява модерна матрична организация за анализ и разработване на превантивни антикорупционни мерки. Тя служи за анализ на рискове и за преодоляване на слаби места, които причиняват корупция и умишлени правонарушения. Благодарение на уеб-базирания софтуер Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) вече може да анализира закони и други нормативни актове, организации, процеси, както и технически и административни дейности. По този начин слабите места могат да бъдат идентифицирани възможно най-рано и противодействащите мерки да бъдат точно съобразени с тях. Според бившия съветник на българското правителство по въпросите на противодействието на корупцията Ролф Шлотерер, БОРКОР и реализираният софтуер създават идеална отправна точка за ефективна, превантивно действаща борба с корупцията. "Проектът е пример за разработване и прилагане на добри практики и за успешно европейско сътрудничество въз основа на стандарта на германското Федерално правителство за управление на проекти V-Modell XT. С проекта БОРКОР специално за България бе разработен дериват на стандарта V-Modell XT, който бе изпитан във връзка с аналитичната технология GIsP за пръв път извън Германия. В резултат бе създаден организационен, методически и базиран на софтуер комплексен модел, който с помощта на специално разработена система за анализ е способен да установява рискове и правонарушения, както и да разработва ефективни мерки срещу корупцията", заяви при реализирането на софтуера Шлотерер. А шефът на фирмата ИНИТ Харалд Фелинг подчерта: "Борбата с корупцията и организираната престъпност е основен приоритет в рамките на Европейския съюз и неговите държави членки. Съвместно с нашите българските партньори се гордеем, че чрез реализирането на BOReg сме направили важен принос за преодоляване на проблема."

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във