Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Сотир Цацаров: Прокуратурата в сегашния си вид не става

Запазим ли прокуратурата в сегашния й вид, няма да постигнем нищо повече от това, което сме постигнали до момента. Тази оценка произнесе главният прокурор Сотир Цацаров по време на лекция пред студентите по право в УНСС тази седмица. Цацаров посочи конкретни недъзи в структурата и дейността на държавното обвинение, които трябва да бъдат лекувани. Основната му теза е, че като цяло прокуратурата не работи толкова, колкото харчи, а обществото с право не е доволно от нея. Ето каква картинка нарисува главният прокурор:


- Прокурорските щатове са 2327, а 361 от тях са незаети. Тези щатове са напълно достатъчни и по брой на прокурорите България е в челните европейски редици. Незаетите щатове обаче водят до хроничен недостиг на хора в натоварените прокуратури. Предишният Висш съдебен съвет не е провеждал конкурси в продължение на три години, което наложило като масова практика командироването. Това обаче трябва да става само по изключение и Цацаров е издал заповед за спиране на всички командирования в прокуратурата.


- Неравномерната натовареност води дотам, че прокурорите в София, Пловдив, Бургас и Варна са затрупани от работа, а колегите им в Чепеларе, Трън и Златоград няма какво да правят в следобедните часове. Абсолютно неадекватно е да има една военноапелативна прокуратура и пет военноокръжни, при това структурата им е съобразена с разположението на закрити вече военни формирования. Продължават да бездействат и следователите. Щатът им към прокуратурата е 527 цивилни и 41 военни следователи, но те са с ограничени правомощия и разследват 1.3% от делата в страната. Годишната издръжка на една военноокръжна прокуратура обаче гълта близо милион и половина лева. Това налага прекрояване на съдебната карта, популярно в последните години като нова съдебна география.


- От оптимизация (разбирай - съкращаване на чиновници)се нуждае и администрацията на прокуратурата. Числата са шокиращи. В нея работят общо 3034 съдебни служители, като 128 от тях са прикрепени към главния прокурор, 119 - към Върховната касационна прокуратура, 126 - в Националната следствена служба.


- При толкова прокурори, следователи и съдебни служители материалната обезпеченост за същинската дейност по разследването издиша. Криминалистическият отдел в Националната следствена служба разполагал с един-единствен дигитален фотоапарат, всички други били с лента. Според Сотир Цацаров всеки окръжен следствен отдел трябва да разполага с мобилен център за разследване - бус, оборудван с техника за осветяване, ограждане на местопроизшествието, за изземване на доказателства и т.н.


- Прокуратурата е обрасла с вътрешни нормативни актове до такава степен, че по-долният по степен прокурор трябва да се съобразява с безбройни писани указания, част от които дори заместват закона. Главният прокурор сподели, че преди проведените избори е трябвало да подпише указания, които в първата си част имали общообразователен характер и съдържали разяснения на материално-правните норми. Аз попитах - искате да обясня какво казва законът ли? Нали има практика на Върховния касационен съд?


- Екипният принцип на работа не се спазва. Наблюдаващият прокурорът по едно разследване може да бъде сменен десет пъти, което влошава качеството на работата по досъдебното производство. При образуването действа дежурният прокурор. После се разпределя при колежката му, която обаче отива в майчинство. После - при някой, който впоследствие е повишен. Оттам при друг, когото е командироват на друго място. Така всеки един от тях на свой ред трябва да го чете наново, описа образно нещата Цацаров. И добави, че ако разследването е за кражба или за незаконно оръжие, проблемът няма да е голям, но ако е за организирана престъпност и делото е от 20 тома, правосъдието просто няма как да стане. Изходът е както в създаване на постоянни екипи, така и на такива, които се създават впоследствие. В тях трябва да влизат един или двама наблюдаващи прокурори, няколко разследващи полицаи, оперативни работници и експерт-консултант, който разполага със специални познания (финансови например). В тези екипи задължително трябва да влиза и наблюдаващият прокурор от горестоящата прокуратура, който по досегашната практика получава само справки. Те се пишат от прокурора, който пряко наблюдава разследването. И вместо да участва активно в него, той е постоянно ангажиран да докладва писмено какво е свършено.


- Въпреки неефективността на прокуратурата мястото й не е в изпълнителната власт. Според Цацаров това е вредната стъпка, която може да се случи за българската съдебна система. Прокуратурата и сега е обвинявана във вземане на решения, които са обвързани с политическата конюнктура. Ако тя бъде преместена в изпълнителната власт, едва ли ще е по-различна от МВР. Ако остане обаче в съдебната система, прокуратурата трябва да бъде независима, но и да носи отговорността си. Висшият съдебен съвет трябва да бъде разделен на две - съдийски и прокурорски съвет, за да се избегне упрекът, че съдии кадруват прокурори и обратното.


- Страховете от разширената употреба на СРС са обясними, но съвременно разследване без прилагане на тези методи не може да се води. Особено важно е проследяването на електронните комуникации, а за някои дела - контролираните доставки. Не може обаче да се иска прилагане на СРС за източване на бензин от два зила. При една такова искане, когато бил съдия, Цацаров посъветвал разследващ от МВР: Просто отиди и легни в храстите. Практиката да се провеждат следствени действия от рода на претърсване на помещения и личен обиск и чак след това да се осигурява одобрение от съда, а не с предварително разрешение, е обърната от изключение в правило. Има съдебни райони, в които 84% от случаите се побират в правилото първо чупим вратата и после искаме одобрение от съда.


- Сегашната система за защита на свидетели е ненадеждна. Тя предвижда ангажимент на МВР в първите 30 дни, след което комисия към правосъдното министерство решава какви мерки да бъдат приложени. Процедурата е тежка и тромава, МВР няма ресурс да осъществява ефективно тези правомощия и го прави най-често чрез районните полицейски управления по местоживеене на свидетеля. Безкрайните процедури обаче могат да покажат на свидетеля, че държавата е толкова дезорганизирана, че не може да го защити, и той просто се отказва. Бюрото за защита на свидетели към правосъдното министерство трябва да премине на разположение на главния прокурор с цел по-добра оперативност, защото в много случаи трябва да се реагира за часове.


- Ниският общ процент на оправдателните присъди показва, че прокуратурата е по-скоро отличник. Но проблемът е високият процент на оправдателните присъди по общественозначими дела, които в някои съдилища са една четвърт от всички. Едно от решенията е главният прокурор по-активно да отправя искания за тълкувателни решения до Върховния касационен съд, защото през миналата година те били едва две. Самият върховен съд трябва да е по-активен, а не да чака крупни противоречия в практиката за да излезе с тълкувателни решения.


- Територията на прокуратурата е Наказателният кодекс и тя не бива да се меси в чисто търговски отношения, за да не деформира търговския оборот. Търговският закон не е територия за намеса на прокуратурата, защото ще стигнем до това време отпреди години, когато прокуратурата със свое постановление спираше сделки. Действащият Наказателен кодекс обаче е кръпка до кръпка, а проектът за новия едва ли ще бъде качествен продукт, защото се променя редовно.


nbsp;


nbsp;


nbsp;


По инициатива на Сотир Цацаров и в изпълнение на препоръката на Европейската комисия да бъде направен функционален анализ на прокуратурата, който трябва да е готов до 3 юни, ръководството на прокуратурата трябва да предостави в десетдневен срок след това план за действие. Той ще е за следващите две години и половина, защото ако е за по-дълъг период, ще се изроди в поредната стратегия, която не води до конкретни резултати. Стига стратегии, трябва ни тактика!, призова главният прокурор. Проектът за план на действие ще бъде обсъден от съдии и прокурори, като всеки ще може да дава предложения. Финалният вариант трябва да е готов до 28 юни, след което да бъде внесен във Висшия съдебен съвет. Ако ВСС го приеме, значи е дал мандат на главния прокурор за тези реформи. Впоследствие изпълнението на този план за действие ще бъде подложен както на вътрешен (от страна на ръководството), така и на външен мониторинг - от обществен съвет, в който да влязатсъсловни и неправителствени организации, както и имена от правната наука.

Facebook logo
Бъдете с нас и във