Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СПАСЕНИЕТО Е В ПРОЗРАЧНОСТТА И КОНТРОЛА

Антон Станков, министър на правосъдието и председател на правителствената комисия за борбата с корупциятаСъдебната система, съгласно конституционно определената й роля, има водещо място в борбата с корупцията в обществото. Но от друга страна, смятам, че на първо място трябва да бъде решен проблемът с корупцията в самата съдебна система, а оттам и в цялата държава и обществото.Ние нямаме ясен поглед къде започва и къде свършва корупцията в съдебната система. И никой до момента не е обрисувал размерите на това явление - доколко то е мит или реалност. При цялото ми уважение към адвокатската професия, за която смятам, че принадлежи към съдебната система, всички знаем, че става дума за следното: има адвокати, които взимат пари от клиента си под претекст, че ще плащат на съдията, прокурора и следователя. Нещо, което изобщо не е вярно. И когато делото приключи, у гражданина (какъвто е въпросният клиент на адвоката) остава убеждението, че то е било решено (по един или друг начин) под натиска на парите, а не по силата на закона. Неслучайно започнах да говоря за това. Мисля, че има какво да направим първо с реформата в адвокатурата. Още повече че от страна на ръководството на адвокатската колегия определено има положително разбиране и те също желаят това негативно явление да бъде изкоренено. И мен много ме радва разбирането на адвокатите, и фактът, че те възприемат подобни действия като нелоялна конкуренция.Знаете, че имаме сериозни промени в Закона за съдебната власт и в огромната си част те са насочени срещу корупционните явления в съдебната система. Първо - въвеждане на функционален имунитет. Магистратите не би следвало да носят отговорност само за решенията си в съдебната зала. Напускайки я, те трябва да бъдат еталон за поведение в обществото, хора за пример. Това е проблем на конституционната реформа и аз съм убеден, че тя не само чука на вратата, но и че вратата вече е отворена. Дискусията е започнала, а промяната в конституцията в тази посока е неизбежна за нас. Според мен, а и според много колеги, с които често сме си говорили - магистратите се нуждаят не от имунитет, а от по-добри условия за работа и по-високо заплащане.Основният принцип, който искаме да развием в по-нататъшния ход на реформата, е прозрачността и контролът. Прозрачността на съдебната система има огромно антикорупционно действие. Колкото по на светло е работата на съдебната система, толкова повече ще е ясно, че няма корупция в нея. Поради начина и естеството на работа прокурорите и следователите не са толкова на светло, колкото съдът. Причината е, че той заседава в съдебните зали и огромната част от процесите са открити, докато действията на следователите и прокурорите обикновено протичат в техните кабинети. Но и онова, което става там, лесно може да бъде видяно, ако ние успеем да създадем единната информационна система за противодействие на престъпността. Чрез нея много лесно може да се проследи какво се случва по едно дело от извършването на дадено престъпление до влизането на присъдата в сила. И най-малкото, което ще може да се улови чрез тази система, е дали има дела, които се разглеждат подозрително бавно или... подозрително бързо. Защото и едното, и другото не е нормално. В този смисъл ние сме привърженици и на идеята за личната отговорност. В момента все още съществува възможността да говорим за съда, за прокуратурата, за следствието, а не за съдията Xикс, прокурора Игрек или следователя Зет, който не е свършил нещо както трябва и не си е изпълнил задълженията. Освен това в Закона за съдебната власт предвидихме текст, според който всички магистрати са длъжни да декларират имуществото си. Това е една първа стъпка, която трябва да бъде доразвита. В смисъл такъв, че и съдебните служители трябва да декларират имуществата и доходите си. Те също работят в системата и могат да бъдат обект на корупцията. Няма да обяснявам повече за ефекта от това действие, но често се задават въпроси от такъв характер: Откъде магистратът Хикс има тази голяма къща? Откъде Игрек има пари, за да прати децата си да учат в чужбина? Публичният регистър може да отговори на тези въпроси и аз съм убеден, че такива отговори ще има все по-често. Ние смятаме, че въвеждането на мандатността и ротационният принцип за ръководните длъжности в съдебната система също ще изиграят антикорупционен ефект и ще издигнат нивото на работа в съдебната система. Тогава, когато един председател на съд се чувства недосегаем на поста си през следващите 10-15 години, тази недосегаемост не води до нищо добро. И не на последно място - със Закона за съдебната власт сме се задължили да инициираме създаването на етични кодекси, които ще очертаят рамките на нормалното поведение на един магистрат. Уверявам ви, има страшно много хора в тази система, които не се нуждаят от етичен кодекс. Но за съжаление няколко изолирани случая ни принудиха да напишем такива правила.

Facebook logo
Бъдете с нас и във