Параграф22 Daily

§22 Анализи

Специалните куриери вече ще бранят секретната поща с пищови

Служителите от дирекция "Специална куриерска служба" (СКС) в Държавната комисия за сигурността на информацията (ДКСИ) вече ще могат да използват огнестрелно оръжие при защита от нерегламентиран достъп или опит за достъп до кореспонденция, съдържаща класифицирана информация. Освен това те ще могат да употребяват и помощни средства - белезници, палки и стоп-патрони- както и униформените полицаи. Това предвижда Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), публикуван в портала за обществена консултация на Министерския съвет.

Според вносителите на проекта, промените целят усъвършенстване на нормативната уредба в областта на защитата на класифицираната информация. Част от тях допълват функциите на ДКСИ и комисията ще провежда обучение за работа с класифицирана информация и ще води регистър на организационните единици.

Промените ще засилят и сътрудничеството между ДКСИ и ДАНС. Обикновеното проучване за достъп до секретна информация вече ще се извършва от ДАНС, сочи проектът. Променя се и процедурата по проучване за надеждност, сроковете за извършването й, сроковете за валидност на разрешенията за достъп до класифицирана информация. Въвежда се възможност за прекратяване на процедурата по проучване в случаите когато след изчерпване на законово предвидените възможности, не могат да бъдат изяснени обстоятелствата, свързани с надеждността на проучваното лице.  Разширява се и кръгът на лицата, спрямо които не се извършва проучване за надеждност.

В сферата на документалната сигурност законопроектът дава възможност за увеличаване на срока на защита на информацията, класифицирана като служебна тайна. Досега съгласно чл. 34 от Закона за защита на класифицираната информация този срок бе 6 месеца. Предвижда се документите с гриф "служебна тайна" да могат да бъдат защитени, тоест да не се декласифицират, две години.

В областта на криптографската сигурност проектът включва законодателна възможност разрешението за работа с криптографски средства да се издава от ДАНС след проучване на лицата за достъп до ниво „Строго секретно“ или до ниво „Секретно“. Въвежда се и административнонаказателна отговорност за ръководител на организационна единица, служител по сигурността на информацията или лице, получило разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, които не спазват задължителните указания на ДКСИ и даваните конкретни предписания при осъществяването на пряк контрол по защита на класифицираната информация. Глобата з такива случаи варира от 500 до 1000 лева. Увеличава се размера на глобата по общия състав - от 100 до 500 лева. Въвежда се разпоредба за отнемане в полза на държавата на вещите, които са предназначени или са послужили за извършване на нарушението, както и на вещите, които са били предмет на нарушението.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗЗКИ е подготвен със сътрудничеството на ДАНС.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във