Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Спецсъдът иде, но подмина депутатите

Депутатите от правната комисия в парламента финишираха устремно годината, след като цяла седмица умуваха над проектите за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и в Наказателнопроцесуалния кодекс. И двата проекта бяха изпълнили плътно програмата на комисията от началото на седмицата до четвъртък (16 декември).
Най-важните промени в ЗСВ се отнасяха до прословутия специализиран съд, който буни духовете вече една година и все не успява да стигне до Държавен вестник. Последната новина от правната комисия е, че в крайна сметка той ще започне работа от май следващата година - така решиха депутатите на второ четене.
Разглеждането на проекта премина през различни етапи - от резки критики от опозицията, от Висшия адвокатски съвет и дори от членове на ВСС до възхвала от вносителите от ГЕРБ начело с Искра Фидосова. Внесеният в средата на октомври проект беше гласуван на първо четене само с гласовете на ГЕРБ и Атака, а Синята коалиция гласува против заедно с БСП и ДПС. Както се очакваше, основният аргумент на опонентите беше, че замислената структура има белези на извънреден съд. Според тях няма причини за неговото създаване, а липсва и финансова обосновка за разходите по новата структура.
Разбирам най-голямата ви тревога, че в съда могат да бъдат осъдени ваши министри. Такъв специализиран съд трябва да има и той няма нищо общо с извънредния. Той ще свърши своята работа, заяви при внасянето Анастас Анастасов от ГЕРБ. Че съдът няма да е извънреден, а специализиран, увери и Искра Фидосова, давайки за пример други специализирани съдилища като военните и административните.
В крайна сметка на второ четене тази седмица депутатите приеха, че специализиран наказателен съд (СНС)ще има. Това е фиксирано вече в чл.61 на законопроекта, където сред изброените съдилища в Република България се посочват и специализираният наказателен, и апелативният специализиран наказателен съд. Според чл.63, ал.1 пък районните, окръжните, административните, специализираният наказателен съд и военните съдилища разглеждат определените със закон дела като първа инстанция. А в ал. 5 към същия текст се посочва, че Апелативният специализиран наказателен съд разглежда като втора инстанция обжалваните актове по дела на специализирания наказателен съд.
Създава се и раздел VIа Специализиран наказателен съд в глава Четвърта на ЗСВ, където се регламентира статутът на СНС, който е приравнен на окръжен, и седалището му е в София. Новопредложеният текст на чл.136, ал.1 пък визира статута на спецпрокурорите и спецследователите: Прокуратурата в Република България се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, Апелативна специализирана прокуратура, Военноапелативна прокуратура, окръжни прокуратури, специализирана прокуратура, военноокръжни прокуратури и районни прокуратури. В състава на окръжните прокуратури има окръжни следствени отдели, а в състава на специализираната прокуратура - следствен отдел.
Опонентите на новото съдилище най-яростно критикуваха текстовете в ЗСВ и в Наказателнопроцесуалния кодекс, които определяха кои ще са клиентите му. След седеммесечни дискусии най-върлите противници на спецсъда може би ще се успокоят, след като от обсъжданите предложения за промени в НПК отпаднаха именно тези, които се отнасяха до възможността съдът да гледа дела срещу министри, депутати и магистрати. Вносителите бяха регламентирали това в Глава 31 А от проектозакона за промени в НПК Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализирани наказателен съд. След второто четене депутатите оставиха в проекта текста на чл. 411а (1), който ограничава подсъдността на този съд до организираната престъпност. По предложение на Искра Фидосова и Анастас Анастасов при второто четене отпадна най-спорния текст, който предвиждаше спецсъдът да гледа дела срещу депутати, министри, магистрати, членове на ВСС. В първоначалния вариант на поправките в НПК спецсъдът щеше да разследва случаи на корупция, престъпления с европейски средства, отвличания, трафик на хора и пране на пари в особено големи размери, по които подсъдими са министри, депутати, магистрати, областни управители, кметове и шефове на държавни агенции и комисии.
Членовете на комисията приеха решение, според което проектозаконът за ЗСВ ще влезе за гласуване в пленарната зала до края на годината, без да дочака становището на Венецианската комисия. Още при внасянето на законопроекта през октомври председателят на правната комисия Искра Фидосова обяви, че той е бил изпратен за мнение във Венецианската комисия към Съвета на Европа и отзивите за него били положителни.
Така че освен гласуването в пленарната зала, където ще е интересно поведението на опозицията и Синята коалиция, пред спецсъда вече няма никакво друго препятствие. И ако е рекъл Господ, 1 май вече ще е бележит и с друго освен като празник на труда: в залата един срещу друг ще се изправят спецсъдът и мафията. Но така и няма да видим онази част от нея, която ще остане извън новите текстове в закона...

Facebook logo
Бъдете с нас и във