Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Спецзвената на светлото бъдеще

Тежко й се пише на корупцията по високите етажи на властта и на организираната престъпност, смучеща милиони чрез финансови измами. Такива са очакванията за идващите дни, след като Върховната касационна прокуратура, МВР и Държавна агенция Национална сигурност постигнаха в сряда (22 февруари) споразумение за дейността на спецзвената за разследване на престъпления срещу финансовата система и корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни длъжности.


Според документа, парафиран от главния прокурор Борис Велчев, от вътрешния шеф Цветан Цветанов и от директора на ДАНС Константин Казаков, четири съвместни екипа подхващат 20 дела за корупция или за финансови измами. По делата вече се работи, а извършителите в повечето от тях се знаят, стана ясно при подписването на споразумението.


Според обвинител №1 екипите няма да се занимават само с тези 20 дела. Утре може да има повод да се занимаят и с ново дело, това е един динамичен процес. Една от целите на специализираните екипи е да се противодейства с максимална координация и съсредоточеност на корупцията по високите етажи на властта, включително и корупцията, извършена от магистрати, обясни главният прокурор.


Обвинител № 1 допусна, че до шест месеца ще се появят и първите обвинителни актове. През годините многократно ни беше напомняно за необходимостта добрата практика съвместни екипи да разследват деянията на организираната престъпност да се разпростре и върху корупционните, и финансовите престъпления. Подписването на споразумението е етап от засилването на усилията за по-ефективно противодействие на корупционните и финансовите престъпления. Смесените екипи за борба с организираната престъпност свършиха отлична работа. Те бяха надградени със създаването на специализираните прокуратури и загубиха своето правно основание, своя смисъл. На тяхно място днес създаваме четири екипа, които ще поемат първоначално около 20 дела, които са сред най-значимите от гледна точка на обществения интерес и имат корупционен или финансов характер, каза още главният прокурор.


nbsp;


МВР-шефът: Надграждаме административен капацитет


Финансовите и корупционните престъпления изискват допълнително надграждане на административен капацитет. Със създаването на тези екипи ще се даде възможност за изграждането на административен капацитет, който да може да профилира съответните разследващи полицаи и прокурори. Искам да благодаря на главния прокурор, защото, да си призная честно, той беше инициаторът това нещо да продължи като разработена схема от опита и резултатите, които постигнахме със създаването на специализираните екипи през 2009 година. Колегите от МВР ще бъдем изцяло в подкрепа за реализирането на целите, които си поставяме със създаването на тези екипи, на тази екипна работа, която действително ще подобри координацията, взаимодействието и ще бъдем много по-ефективни и по-кооперативни в реално време. В подготовката за дадено оперативно дело, когато се стигне до внасянето на обвинителен акт, има много съвместни действия, които могат да бъдат осъществени на по-ранен етап, още при планирането и провеждането на оперативните способи от оперативните работници под прякото наблюдение на наблюдаващите прокурори.


nbsp;


Агент №1: Специализацията е необходимаЗалогът за успеха в смесените екипи е концентрацията на усилията и специализацията. Специализацията е изключително необходима, тъй като става въпрос за разследвания, които са с голяма сложност не само от правна гледна точка, но и от гледна точка на оперативно-издирвателната дейност. Мога да гарантирам, че в екипите, излъчени от ДАНС ще участват компетентни служители, които ще направят всичко възможно, за да доведем тези сложни разследвания до положителен резултат.Очевиден в подписалите споразумения е ентусиазмът, но за сметка на това изглежда познат от минали години. За съвместни спецзвена се заговори още в отчета на ВКП за дейността на разследващите органи през 2008 година. Като постигнат резултат е посочено преструктурирането на прокуратурата с цел повишаване на ефективността в противодействието на корупцията на най-високо ниво, организираната престъпност и измамите със средства на ЕС. Изтъква се, че във ВКП са обособени отдели Противодействие на корупцията, прането на пари и други престъпления със значим обществен интерес, Противодействие на организираната престъпност и Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС.


В този отчет черно на бяло пише, че с издадените още през 2008 г. съвместни инструкции на държавното обвинение, МВР, ДАНС и Националната следствена служба е осигурена практическата възможност за създаване на съвместни екипи за водене на успешни разследвания. Екипите се съставят с прякото участие на прокурор, следовател, разследващ полицай, агенти и експерти по дела за особено тежки престъпления, свързани с организираната престъпност и корупцията, включително и изпиране на пари, злоупотреби с имущества на ЕС, незаконен трафик на хора и наркотици, данъчни и финансови престъпления, пише в анализа.


През следващата 2009 г. също се изприказваха много слова за спецзвената, все в бъдеще време. В края на август същата година шефът на МВР Цветанов, обвинител №1 Борис Велчев и тогавашният директор на ДАНС Цветлин Йовчев се срещнаха, за да обсъдят работата на съвместните групи. Велчев обяви, че екипите ще могат да заработят в първите дни на септември 2009 година. Това е реалистичният срок, в който тези екипи могат да започнат работа, коментира тогава той. И обеща, че няма краен списък на делата. Ще има нови и нови дела, зарече се главният прокурор.


Двадесетина дни по-късно шефът на ДАНС пък обяви, че екипите на прокуратурата, МВР и ДАНС ще заработят от 1 октомври същата година. Служителите, които ще се влеят в специалните екипи, ще бъдат освободени от ежедневните си дела, за да се занимават единствено със специални задачи, насочени срещу организираната престъпност, корупцията по високите етажи и финансовите престъпления срещу ЕС, заяви Йовчев. Той съобщи тогава, че всички служители в екипите ще минат на изследване с детектора на лъжата, а водещата роля във всеки екип ще е на наблюдаващия прокурор. Обвинител № 1 пое топката от Йовчев с думите: Ние, естествено, няма да ви съобщим конкретните дела и конкретните обекти на работа на тези екипи по обясними причини. Цялото споразумение за създаването на тези съвместни екипи има гриф на секретност.


И вътрешният министър Цветан Цветанов вписа в графата Успехи създаването на съвместни спецзвена между МВР, ДАНС и прокуратурата при отчета в края на първата година от управлението на ГЕРБ. През юли 2010 г. той съобщи, че много преди изборите в ГЕРБ имахме ясна визия как да изглежда секторът за сигурност на базата на анализи и на препоръките от Европейския съюз. Тогава Цветанов посочи като сериозен успех структурирането на съвместни екипи, които работят по разкриването на тежки престъпления.


Навярно тези екипи са действали още преди споразумението от сряда (22 февруари), ако съдим по изнесената от ВКП последна статистика за наказателните производства, образувани за дела от особен обществен интерес за периода август 2011 - януари 2012 година. Там е записано, че за корупция са осъдени 83 души, за пране на пари - 8, а за злоупотреби с фондове на ЕС - 76 души. Както се казва, берекет версин! Да се чуди човек защо при такива успехи Европейската комисия не ги вписа в междинния си доклад от февруари? Вместо това там се казва, че за по-ефективна борба с корупцията по високите етажи ЕК е препоръчала на България да създаде мрежа от специализирани прокурори, да приеме дейни стратегии за разследване и да постигне резултати в налагането на санкции за конфликт на интереси. След последния доклад на комисията бяха произнесени една окончателна и две неокончателни присъди срещу трима членове на парламента в дела за корупция по високите етажи, а на втора инстанция бе постановена оправдателна присъда в дело срещу бивш министър. Бяха произнесени шест неокончателни присъди срещу действащи и бивши кметове, но четири от тях бяха условни. В редица случаи прокуратурата не предприе действия по повод на твърдения за измами със средства на ЕС, въпреки че в друга държава членка разследването на свързани случаи въз основа на същите факти продължава. Във всички започнали през 2011 г. дела за измами със средства на ЕС наказателната отговорност бе заменена с административни наказания, се казва в доклада.


От публикуването му минаха десетина дни. Те обаче, изглежда, са достатъчни, за да забравим за написаното в него и да обърнем поглед към бъдещето. А там, благодарение на съвместните усилия на МВР, прокуратурата и ДАНС ( да не забравяме и БОРКОР!), ни чакат сигурни и стопроцентови успехи в борбата с корупцията по високите етажи и финансовите измами. Дай, Боже, до следващия доклад на ЕК!

Facebook logo
Бъдете с нас и във