Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СТАРОЗАГОРЦИ ПРАТИХА ДЪРЖАВАТА НА СЪД ЗАРАДИ ОБГАЗЯВАНИЯТА

НА 20 ЮЛИ ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР НИКОЛА ФИЛЧЕВ ОБСЪДИ ПРОБЛЕМА С ВЪЗДУХА В ГРАДА НА ЛИПИТЕ С ТРИМА ЧЕРВЕНИ ДЕПУТАТИ И НЯКОЛКО ДНИ ПО-КЪСНО СТАРОЗАГОРСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОБРАЗУВА СЛЕДСТВЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛСлед като цяла година старозагорците чакаха държавата да помисли за техните бели дробове, те решиха сами да й припомнят, че около комините на ТЕЦ Марица-изток също живеят хора, чиито права са гарантирани от конституцията и законите. На 18 юли вечерта в Стара Загора бе организиран митинг под наслов Да спрем екологичния геноцид, съд за виновниците за обгазяването. Тогава юристи от Националния електорален съюз отвориха на площада пред общината гише, на което всеки можеше да заяви желанието си да заведе дело срещу държавата заради облаците от серен диоксид. А в понеделник (25 юли) в Старозагорския районен съд бяха заведени първите седем искови молби по Закона за отговорността на държавата за щети, причинени на граждани, заради системните обгазявания на града. Исковете са мотивирани с разпоредбата на чл.1, ал.1 от този закон, която гласи: Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на нейни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Освен това седмината старозагорци, дръзнали да защитят интересите си по съдебен път, са се позовали и на два текста от конституцията: чл.52, ал. 3, пр.1 - държавата закриля здравето на гражданите, и чл.55 - гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Към молбите, всяка от които претендира за обезщетение в размер на 5000 лв., няма приложени доказателства за вредните последици от обгазяванията. В тях обаче е отправено искане към съда да назначи две съдебни експертизи - екологична и медицинска, които да установят дали страховете от облаците на серен диоксид са основателни, или повод за тревога не съществува. Няма процесуална пречка писмени доказателства да бъдат представени по време на първото съдебно заседание, а ответник по делата - от името на държавата - ще бъде Министерството на финансите, заяви за Параграф 22 председателят на Старозагорския районен съд Росен Чиликов. Той обясни още, че исковите молби са заведени в деловодството на съда, по тях са образувани граждански дела, определени са и съдия-докладчиците. Според предварителните разчети, делата трябва да стартират през септември, но засега конкретни дати все още не са уточнявани. Това са първите граждански дела в Старозагорския районен съд, образувани заради замърсяване на околната среда. По данни на Националния електорален съюз обаче, над 200 старозагорци вече са заявили намеренията си да заведат дела срещу държавата заради серните облаци над града. За да стимулират жителите на Стара Загора, активистите на съюза вече раздават пред общината типови искови молби желаещите да съдят държавата и им обещават адвокатска подкрепа.На по-късен етап към молбите ще бъдат прибавени медицински документи за заболявания, настъпили вследствие на обгазяванията, и на документи за щети в селското стопанство, защото, ако исковете не бъдат придружени с доказателства, те не могат да минат през съда, обясни председателят на Националния електорален съюз Марин Станев и уточни, че ако не успеем в България, ще заведем дело и в Страсбург.Освен това, по инициатива на Националния електорален съюз, в Стара Загора се разпространява подписка под наслов Срещу системното обгазяване и безотговорно отношение на държавата към този терористичен акт. Според Марин Станев събраните подписи могат да послужат като доказателствен материал към жалбата, внесена от съюза в Старозагорската окръжна прокуратура на 12 юли тази година. И, накрая, за да стане ясно, че поне този път производителят на отровните облаци трябва да бъде разкрит и изправен на подсъдимата скамейка, в началото на седмицата стана ясно, че Старозагорската окръжна прокуратура е образувала предварително производство за системните обгазявания. Указанието е дадено от главния прокурор Никола Филчев (след срещата му с трима депутати от Коалиция за България на 20 юли), а делото е възложено на Националната следствена служба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във