Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Столичната адвокатура пак без ново ръководство

Епичната битка за нови ръководни органи на столичната адвокатура доби абсурдни измерения, след като насрочените за 9 април избори бяха отменени от сегашното й ръководство часове преди гласуването. Решението беше взето на извънредно заседание, а причината е поредното решение на Върховния касационен съд (ВКС) от 7 април по казуса. С него ВКС отмени предходно свое решение (от 8 февруари 2011 г.), с което негов тричленен състав с 2 гласа за и един против отмени проведения вече избор на Петър Китанов за председател на Софийската адвокатска колегия(САК) и на Людмил Рангелов за председател на Дисциплинарния съд на колегията. ВКС връща делото за ново разглеждане с мотива, че Китанов и Рангелов не са уведомени за жалбите срещу законността на техния избор и по този начин са били лишени от право да защитят правата си. Като се има предвид важността на избора за ново ръководство на най-голямата адвокатска колегия в страната, подобна аргументация му придаде вид на латиносапунка. Тя стартира още през януари 2010 г., а половин година по-късно изглеждаше, че се излъчват последните й епизоди.
В началото на юли 2010 г. Софийската адвокатска колегия най-сетне се сдоби с ново ръководство след пореден оспорван балотаж. За нов председател столичните защитници избраха Петър Китанов, досегашен председател на дисциплинарния й съд. Той успя да преобърне резултата от първото гласуване седмица по-рано, изпреварвайки конкурента си Владимир Дончев с 29 гласа. От упражнилите валидно правото си на глас 1331 столични адвокати за Китанов гласуваха 680, а за Дончев - 651. На първия тур Дончев спечели 504 гласа срещу 482 за Китанов. Не по-малко оспорван беше и балотажът за нов председател на дисциплинарния съд. Адвокат Людмил Рангелов (който защитава Маргините) победи Стефан Първанов с 653 срещу 615 гласа. Никой от кандидатите за членове на ръководните органи на колегията - Софийския адвокатски съвет и Контролния съвет, не събра нужния брой гласове. Единствено Дисциплинарният съд се сдоби с един нов член - Елизавета Караджова.
За разлика от първия избор за ръководство на САК в края на януари, който премина с тежки скандали (тогава незнайно как изчезнаха стотици редовно подадени гласове и даже се наложи да бъде повикана полицейска охрана), проблеми в броенето при избора на Китанов и Рангелов уж нямаше. При балотажа между Тодор Филипов и Владимир Дончев за председателския пост в началото на годината изчезнаха 13 редовни гласа и понеже резултатите на двамата претенденти бяха близки, това попречи да бъде излъчен победител. Същото стана и в сблъсъка за председател на дисциплинарния съд, но там в черната дупка на аритметиката изчезнаха безследно цели 200 редовни гласа. Не беше избран и нито един нов член на колективните органи на САК.
Част от тогавашните кандидати обжалваха резултатите и дори поискаха прокурорска проверка заради опорочаване на избора. И в двете гласувания обаче активността неизменно беше ниска - от общо 4783 вписани в регистъра адвокати във вота участваха около 1/3 от тях, при това повечето учстваха чрез колеги - пълномощници.
Уредената в Закона за адвокатурата(ЗА) възможност за гласуване с пълномощни, която позволява всеки адвокат да представлява в избора до четирима свои колеги, продължава да предизвиква негодувание заради подозренията в изборна търговия и наложен отвън вот. Нашият безобразен закон ни докара дотам, че много колеги се превърнаха в предизборни брокери и всеки ходи с по пет пълномощни в джоба!, заяви на първия тур през лятото Веска Волева, също кандидат за поста председател на САС. Съперникът й Владимир Дончев пък афишира несъгласие със статуквото, връчвайки на всеки от гласоподавателите бадж с надпис Адвокати ЗА промяна. Общото в позициите на всички изказали се беше изводът, че разделението сред софийските адвокати е достигнало предела на търпимост, и колегията има спешна необходимост от помирение и обединение. Чуха се и оплаквания от апатията сред повечето адвокати, които или се страхуват да гласуват по съвест, или не виждат кандидатура, способна да донесе промяна към добро.
Въпреки че сегашният избор бе валиден, резултатите от него останаха да висят, тъй като бяха обжалвани пред Висшия адвокатски съвет. Върховният орган на адвокатурата потвърди резултата от изборите, но недоволните се обърнаха към съда. Освен изгубилите кандидати жалби пуснаха и немалко от останалите адвокати, но по друг повод. Доста от желаещите да упражнят правото си на глас се оказаха зачеркнати в избирателните списъци, понеже не си платили членския внос от 20 лв. за предишния месец. Много от отстранените изразиха гнева си и представиха квитанции, че, макар и със закъснение, са се издължили към колегията. Но правото им на вот така и не беше признато от избирателната комисия.
С решение от 8-ми февруари 2011 г. ВКС отмени избора на Китанов и Рангелов именно заради неоснователното лишаване от право на вот на неплатилите членски внос адвокати. Друг мотив на съда е незаконно намаленият брой на изборните бюра при балотажа. Победителят Петър Китанов на свой ред обжалва с довода, че според Закона за адвокатурата адвокатите, които не са заплатили членски внос за предния месец, нямат право на глас. Без да изчака новото решение на ВКС, адвокатският съвет на САК взе решение за насрочване на избор за ръководни органи на колегията на 9 април 2011 година. Очакванията явно са били съдът да уважи жалбата на Китанов и да потвърди редовността на избора му. Последното решение на ВКС обаче не развърза този възел и делото продължава. Китанов пък се закани да отиде в деня на отменения избор пред залата на ВИАС, за да обясни на дошлите адвокати какво всъщност се случва. Той и поддръжниците му са се обединили в инициативен комитет Гаранти на промяната.
А загубилият на балотажа Владимир Дончев пише отворени писма от името на асоциацията Адвокати ЗА Промяна. На 16 февруари асоциацията призова ръководството на САК да не залага изборни бомби, да допусне независими организации да наблюдават изборния процес, да се извини публично на обидените 1117 адвокати, незаконно лишени от право на глас на последните избори през 2010 г., и да ги покани да гласуват. В отвореното писмо се настояваше извънредните избори през пролетта на 2011 г. да не бъдат насрочвани на големи християнски празници - само за да спечелите предимство от отсъствието от София на повечето колеги по празниците! То завършва почти заклинателски: Ако нямате страх от закона, имайте страх от Бога!

На 31 март Адвокати ЗА Промяна огласиха обръщение към всички столични адвокати, в което изразиха разочарованието си от нежеланието на действащото ръководство да ги чуе, и изложиха вижданията си за бъдещето на столичната колегия, ако вземат властта в нея. Те настояват за:
- преразглеждане на всички дела на Дисциплинарния съд начело с председателя му адвокат Петър Китанов за наложени наказания относно закъснели плащания на вноски в бюджета на САК и ВАС на колеги, които не са били предупредени за задълженията си преди началото на дисциплинарното производство. Внасяне на предложения до Висшия дисциплинарен съд за тяхната реабилитация;
- незабавно назначаване на финансов одит за ревизиране на дейността на досегашното ръководство на колегията начело с адвокати Наталия Ценова, Александър Петров и Тодор Филипов;
- изработване на ясни правила и критерии за подбора при определяне на служебни защитници и на особени представители по Закона за правната помощ;
- приемане на „Програма за предвидимост и прозрачност на дейността на органите на САК, включваща като минимален праг на прозрачност следните правила: задължително публикуване в уеб сайта на САК на пълните протоколи от всички заседания на Съвета и на Контролния съвет;
- задължително публикуване в уеб сайта на САК на покани за доброволно издължаване на колеги, закъснели с плащанията си;
- публикуване в уеб сайта на САК най-малко един месец предварително на проекто-бюджета на САК за следващ финансов период;
- публикуване в уебсайта на проекта за дневен ред на годишните отчетни и отчетноизборни събрания на САК през януари всяка година най-малко един месец предварително;
- гласуване и приемане от съответните органи на САК на проектите за годишни отчети на председателя на Съвета на САК, на секретаря на Съвета на САК, на председателя на Контролния съвет и на председателя на Дисциплинарния съд до Коледа всяка година и незабавното им публикуване в уебсайта на САК;
- ежемесечен отчет на разходите за служебен автомобил на САК;
- изработване и приемане на Програма за провеждане и отчет на допълващата квалификация на практикуващите адвокати с ясно посочване на система на стимули и система на контрол за реализиране на квалификацията;
- изработване и публично оповестяване на ясна и категорична позиция на САК относно проблема с местоположението и пропускателния режим на съдебните сгради;
- отправяне на предложения за най-изгодната оферта от мобилен оператор за преференциални разговори между колегите от САК и създаване на мобилно семейство Адвокат;
- опазване, грижливо стопанисване и целогодишно използване за квалификационна дейност и за почивка на адвокатите на недвижимите имоти на САК.
Текстът му завършва с призив за подкрепа в отменения в последния момент избор за ново ръководство и призива: Да възродим престижа на любимата професия!

Facebook logo
Бъдете с нас и във