Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Страсбург затънал до шия в дела

Европейският съд за правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) обсъжда мерки за намаляване на броя на делата, които с всяка изминала година му се струпват на главата и чийто брой главоломно расте. От 2004-а насам годишният брой на жалбите пред съда се удвоява, а жалбоподателите чакат с години за отговор. Това се разбира от дебатите по време на международна конференция в английския град Брайтън в края на миналата седмица, която се занима с основните проблеми на съда. Според председателя на ЕСПЧ Никълъс Браца причина за огромния брой на жалбите и делата по тях е, че държавите членки не въвеждат правилата на Конвенцията по правата на човека. Над 30 000 от висящите дела в съда са свързани с повтарящи се нарушения на човешките права. Това, според участниците в конференцията, е индикатор, че държавите не са успели да предприемат ефективни действия за справяне с този системен проблем, който вече е бил идентифициран от съда в Страсбург.


По време на форума е приет план за подобряване на работата на институцията. Този план предвижда серия от инициативи, една от които е времето за сезиране на ЕСПЧ със жалба за нарушени права да се намали от шест на четири месеца след датата на окончателното решение на съответния национален съд. Държавите членки са приканени да прилагат Конвенцията на национално ниво във всички посоки, а страните да създадат вътрешен механизъм за предотвратяване на нарушенията, за обезщетяване на жертвите и да информират за важните решения на съда, за критериите за допустимост на жалбите и пр.


Нека припомним, че България има възможност в близко време да изпълни тези заръки на Европейския съд, ако парламентът побърза да приеме промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Те бяха предложени от правосъдното министерство и утвърдени от Министерския съвет в началото на април. В тях, както знаем, се предлага механизъм за редуциране на жалбите до ЕСПЧ на национално ниво. По този повод се предвижда въвеждането на нова глава в закона със заглавие Разглеждане на жалби срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Според проекта Инспекторатът към ВСС (ИВСС) трябва да разглежда жалбите, а към него да се създаде специално звено от експерти, които имат поне петгодишен юридически стаж. Ако те преценят, че сигналът е основателен, ще се определя и изплаща обезщетение в съответствие с практиката на Европейския съюз по правата на човека, но сумата няма да надхвърля 10 000 лева. Окончателното решение на тази структура ще бъде одобрявана и от главния инспектор, който ще предлага на жалбоподателя споразумение за изплащане на обезщетение. Ако той приеме предложението, ще се лиши от право да съди държавата. Но ако все пак не е доволен, може да предприеме действия пред български съд или пред съда в Страсбург. В шестмесечен срок след влизането в сила на тези разпоредби подалите жалби в Страсбург ще могат да се жалват и в новото спецзвено. Изключение ще правят само казусите, за които евросъдът е преценил, че са неоснователни, и ги е оставил без разглеждане като недопустими.


Седмица преди международната конференция във Великобритания стана ясно, че България е поставена под засилено наблюдение от Съвета на Европа (СЕ) в поредния негативен списък от държави, които не изпълняват решения на съда. В този поменик ние сме на трето място по неизпълнени задължения след Турция и Русия. Както е известно, от няколко години България редовно е в първата десетка на държавите според броя на осъжданията за нарушени човешки права по време на съдебния процес и в досъдебното производство. Сега сме между първите и по неизпълнение или бавно изпълнение на присъдите. Най-често става дума за забавени плащания на присъдени обезщетения.


В момента има 106 български дела, за които ЕСПЧ вече се е произнесъл, но решенията му още не са изпълнени. През миналата година е имало 81 случаи, по които въобще не е било извършено дължимото плащане, 19 плащания са закъснели, а 58 са направени навреме. Това обяснява защо през 2011 г. държавата е дала по-малко обезщетения, отколкото през 2010 г., въпреки че броят на делата, чието изпълнение се контролира от СЕ, нараснал.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във