Параграф22 Weekly

§22 Анализи

СЪДИИ МАСОВО СПИРАТ ДЕЛАТА ЗА ИЗМАМИТЕ С ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ

Няколко идентични определения на различни районни съдии от Русе и Свищов за прекратяване на делата срещу държавата, заведени от жертви на измами с инвестиционни бонове, отново показаха, че обикновеният българин е обречен на несправедливост. Сякаш като по команда, през изминалата седмица независимите уж съдии в крайдунавските градове решиха да разчистят над 120-те бонови дела, заведени през последните девет месеца, по най-елементарния начин - те просто... отказаха да правораздават. Колкото и невероятно да звучи, по друг начин едва ли може да бъде обяснен фактът, че в рамките на броени дни различни състави на районните съдилища в Русе и Свищов изведнъж прекратиха десетина дела, заведени от хора, чиито инвестиционни бонове са били откраднати по Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани. Според районните съдии обаче подобни производства били недопустими, въпреки че по някои от тях са проведени по пет, шест и повече заседания. Върхът в този абсурд е изкачен от един русенски съдия (от 10-и състав на Русенския районен съд), който е променил вътрешното си убеждение в рамките на 24 часа. В понеделник (30 май) той е дал ход на едно дело, образувано по исковата на молба на измамен с инвестиционни бонове, но още на следващия ден е спрял друго подобно дело с мотива, че искът бил недопустим.Какво се е случило през последните десетина дни на месец май, може само да се предполага. Секретарят на Асоциацията на пострадалите от масовата приватизация доц. Веселин Григоров, който първи заведе дело за откраднатите си бонове, е убеден, че някой от София е дал указание как да бъдат прекратявани този тип дела, но не всички русенски и свищовски съдии се съобразявали с него. Доказателство за това е фактът, че само за два дни - понеделник и вторник (30 и 31 май), няколко състава на Русенския районен съд едновременно прекратиха 20-30 такива дела, заяви за Параграф 22 доц. Григоров. Според определенията на съдиите (Параграф 22 разполага с две от тях) Агенцията по приватизация (АП), срещу която ужилените водят делата, само регистрира сделките по прехвърлянето на боновете и не разполага с правомощия да проверява достоверността на документите. Тоест - тя е нямала практическа възможност да злоупотреби с властовия си ресурс. Освен това съдиите приемат, че в подобни случаи АП не извършва административна дейност и затова от нея не може да се търси административна отговорност. А препоръката им към измамените е те да търсят правата си по общия ред, описан в Закона за задълженията и договорите.Доцент Веселин Григоров обаче смята, че истината е малко по-различна. Според него, съгласно чл. 16 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата, Агенцията по приватизация има право да извършва контролна дейност и затова тя трябва да носи отговорност за измамите.Дори когато Агенцията по приватизация откаже да регистрира прехвърлянето или придобиването на бонове, това е административна дейност в чист вид - категоричен е доц. Григоров и уточнява, че АП винаги е оспорвала допустимостта на подобни искове. -В някои случаи се стигна до дискусии в съдебните зали, но прокурорите подкрепиха допустимостта на исковите молби, а съдиите дадоха ход на всички дела. А сега, когато производствата са в доста по-напреднал етап, много съдии изведнъж дадоха заден ход и започнаха да ги прекратяват, което е странно, смята Григоров.В сряда следобед Параграф 22 научи, че на Русенския окръжен съд в най-скоро време ще му се стъжни живота, защото всички ужилени с прекратени дела са готови с жалбите си до второинстанционното съдилище. В тях се атакуват точно 7 (седем) точки от еднотипните мотиви, с които районните съдии от Русе и Свищов пратиха ужилените за зелен хайвер, което никак не е за подценяване. Дори от гледна точка на статистиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във